Difference between revisions of "User:Aven"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
m
 
(97 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:NLC]]
+
I love OpenOffice!
[[Category: Svenska]]
+
  
{{menus}}
+
I love open source.
 
+
== Välkommen till OpenOffice.org! ==
+
__NOTOC__
+
 
+
Projektansvarig: [mailto:larsnooden@openoffice.org Lars Noodén]
+
 
+
OpenOffice.org 2.2 är ett fri kontorsvit för ordbehandling, kalkylblad, diagram, presentationer och databashantering. Programvaran utvecklas, testas och marknadsförs av ett internationellt community som samarbetar under en öppen process där allt arbete är synligt utifrån.
+
Programvaran täcks av licensen LGPL som garanterar dig rättigheter att ladda ner, kopiera, installera och förändra programvaran.
+
 
+
== OpenOffice.org-paketet ==
+
OpenOffice.org-paketet finns för en mängd olika operativsystem, bland andra MS Windows, MacOS och GNU/Linux. Det har översatts till fler än 60 olika språk och används i hem, skolor, av myndigheter och privata företag runt om i världen. Till exempel har den indiska regeringen delat ut miljontals exemplar på tamil, hindi, telugu, punjabi och urdu, och arbete pågår att göra klart versioner för de 17 andra officiella språken i Indien.
+
 
+
 
+
OpenOffice.org är lätt att använda. Särskilt utmärker det sig när det gäller stilmallar och längre dokument: stilmallar underlättar formatering och formgivning, och OpenOffice.org passar bra för längre dokument - noveller och romaner lika väl som C-uppsatser och avhandlingar.
+
 
+
 
+
Och visst kan OpenOffice.org både läsa och skriva till gamla filer. Den klarar den stora mängden MS Office-varianter (t ex <code>doc</code> och <code>xls</code>) och samtliga WordPerfect-format. Med ett öga på framtiden använder OpenOffice.org dock helst OpenDocument-formatet för att öka flexibiliteten och interoperabiliteten i nutiden samt för att underlätta långtidslagring av filer. OpenDocument-formatet [http://europa.eu.int/idabc/en/document/5552/194| föredras av EU], och är en [http://www.disa.nu/?q=node/47#i1146765631| accepterad internationell standard] (ISO/IEC 26300)  sedan maj 2006.  Från och med slutet av november 2006 har OpenDocument även nått den ''publicerade'' statusen vilket är det slutgiltiga godkännandet.
+
 
+
'''OpenOffice.org-paketet innehåller'''
+
[[image:Sv_writer.png|left]] '''OpenOffice.org [[Sv.openoffice.org/om/Writer| Writer]]'''<br>
+
Textbehandling<br>
+
[[image:Sv_calc.png|left]] '''OpenOffice.org [[Sv.openoffice.org/om/Calc| Calc]]'''<br>
+
Kalkylblad<br>
+
[[image:Sv_draw.png|left]] '''OpenOffice.org [[Sv.openoffice.org/om/Draw| Draw]]'''<br>
+
Ritprogram
+
[[image:Sv_impress.png|left]] '''OpenOffice.org [[Sv.openoffice.org/om/Impress| Impress]]'''<br>
+
Presentationer
+
[[image:Sv_math.png|left]] '''OpenOffice.org [[Sv.openoffice.org/om/Math| Math]]'''<br>
+
Matematiska ekvationer
+
[[image:Sv_base.png|left]] '''OpenOffice.org [[Sv.openoffice.org/om/Base| Base]]'''<br>
+
Databaser
+
 
+
==Ladda ner OpenOffice.org-paketet==
+
 
+
Till att börja med finns den svenska versionen för följande operativsystem. Hämta och använd OpenOffice.org gratis.
+
 
+
[http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintel&lang=sv&version=2.2.0 Linux] x86 |
+
[http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintelwjre&lang=sv&version=2.2.0 Linux] x86 w/JRE |
+
[http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=macosxppc&lang=sv&version=2.2.0 OS X] PPC |
+
[http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=macosxintel&lang=sv&version=2.2.0 OS X] Intel |
+
[http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=solarissparc&lang=sv&version=2.2.0 Solaris] SPARC |
+
[http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=solarissparcwjre&lang=sv&version=2.2.0 Solaris] SPARC w/JRE |
+
[http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=solarisx86&lang=sv&version=2.2.0 Solaris] x86 |
+
[http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=solarisx86wjre&lang=sv&version=2.2.0 Solaris] x86 w/JRE |
+
[http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=win&lang=sv&version=2.2.0 MS Windows] |
+
[http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=winwjre&lang=sv&version=2.2.0 MS Windows] w/JRE
+
 
+
I de filer som är märkta JRE ingår Java Runtime Environment i installationen, och är därför större. Har du redan JRE installerad hittar OpenOffice denna automatiskt. OpenOffice använder Java för många tilläggsfunktioner, dock kan OpenOffice normalt klara vardagligt arbete utan Java.
+
 
+
Mac OS X-versionerna kräver att X11 finns installerat. Det kommer att utvecklas ett rent Mac OS X-program (utan behov utav X11) inom en snar framtid. Mer information på OpenOffice [http://porting.openoffice.org/mac/ Mac-sida] (på engelska).
+
 
+
<div style="float:right; border: thin solid #000; background-color: #eee; padding: 0.5em; margin-bottom: 2em; margin-left: 1em; ">
+
'''Bara språket'''
+
 
+
Språkmodulen kan laddas ner för sig:
+
* [http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintellangpack&lang=sv&version=2.2.0 Linux] x86
+
* [http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=solarissparclangpack&lang=sv&version=2.2.0 Solaris] SPARC
+
* [http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=solarisx86langpack&lang=sv&version=2.2.0 Solaris] x86
+
* [http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=winlangpack&lang=sv&version=2.2.0 MS Windows]
+
</div>
+
 
+
====FUNET====
+
 
+
Det kan vara värt att även prova FUNET:
+
 
+
[ftp://ftp.funet.fi/pub/misc/openoffice/localized/finnish/stable/2.1.0/latest/OOo_2.1.0_LinuxIntel_install_sv_deb.tar.gz x86 APT] (32-bitars)
+
[ftp://ftp.funet.fi/pub/misc/openoffice/localized/finnish/stable/2.1.0/latest/OOo_2.1.0_LinuxIntel_install_sv_rpm.tar.gz x86 RPM] (32-bitars) 
+
[ftp://ftp.funet.fi/pub/misc/openoffice/localized/finnish/stable/2.1.0/latest/OOo_2.1.0_LinuxX86-64_install_sv_rpm.tar.gz x86 RPM] (64-bitars)
+
[ftp://ftp.funet.fi/pub/misc/openoffice/localized/finnish/stable/2.1.0/latest/OOo_2.1.0_LinuxX86-64_install_sv_deb.tar.gz x86 APT] (64-bitars)
+
[ftp://ftp.funet.fi/pub/misc/openoffice/localized/finnish/stable/2.1.0/latest/OOo_2.1.0_Win32Intel_install_sv.exe MS Windows]
+
[ftp://ftp.funet.fi/pub/misc/openoffice/localized/finnish/stable/2.1.0/latest/OpenOffice.org-2.1.0_sv.dmg OS X]
+
 
+
SUNET har OOo på många olika språk. En ny version kan laddas ner från SUNET och sedan uppgraderas till svenska med hjälp av ett språkpaket ("language pack" på engelska).
+
 
+
====Andra programarkiv====
+
 
+
Förutom SUNET och FUNET finns det flera [[programarkiv]] där OpenOffice.org kan hämtas.
+
 
+
==Rättstavning på svenska==
+
 
+
Eventuellt kan [[Sv.openoffice.org/raetstavning|rättstavning]] på svenska vara inbakad i paketen ovan. Förväntas redan på hösten 2007 i version 2.3.  Annars måste denna funktion hämtas separat i några korta steg.
+
 
+
==Lär dig mer om OpenOffice.org==
+
 
+
För mer information: se även http://www.openoffice.org eller [http://www.disa.nu/?q=search/node/Openoffice sök i Disa om OpenOffice].
+

Latest revision as of 05:23, 4 October 2011

I love OpenOffice!

I love open source.

Personal tools