Sv.openoffice.org/Kontakta oss

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Kontakta oss

Det svenska projektet under OpenOffice.org finns till för dig!

Projektansvarig

Svarar på allmänna frågor om projektet, hur man deltar och koordinerar det dagliga arbetet.

Lars Noodén
E-post: larsnooden snabel-a openoffice.org

Marknadskontakt

Hanterar resurser för den svenska marknaden, håller kontakt med existerande och potentiella kunder och besvarar frågor om produkten.

Per Eriksson
E-post: pereriksson snabel-a openoffice.org
Tel: 070-560 10 33

E-postlistor

Det lättaste sättet att komma i kontakt med någon i gruppen är att prenumerera på någon av våra e-postlistor och därefter skicka ett meddelande. Mer information hittar du här:
Sv.openoffice.org/epostlistor

Personal tools