Sv.openoffice.org/Kontakta oss

From Apache OpenOffice Wiki
< Sv.openoffice.org
Revision as of 21:59, 21 June 2007 by Pereriksson (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Kontakta oss

Det svenska projektet under OpenOffice.org finns till för dig!

Projektansvarig

Svarar på allmänna frågor om projektet, hur man deltar och koordinerar det dagliga arbetet.

Lars Noodén
E-post: [1]

Marknadskontakt

Hanterar resurser för den svenska marknaden, håller kontakt med existerande och potentiella kunder och besvarar frågor om produkten.

Per Eriksson
E-post: [2]
Tel: 070-560 10 33

E-postlistor

Det lättaste sättet att komma i kontakt med någon i gruppen är att prenumerera på någon av våra e-postlistor och därefter skicka ett meddelande. Mer information hittar du här:
Sv.openoffice.org/epostlistor

Personal tools