Sv.openoffice.org/Öppna standarder

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Allmän definition av öppen standard

En öppen standard är en specifikation för lagring och utbyte av data via datorn och uppfyller följande åtta villkoren.

(1) är fritt att använda nu och i alla framtiden, utan avgift eller royalty;

(2) är utan begränsningar på hur data lagrad i formatet används;

(3) är utan begränsningar på utveckling av mjukvar att lagra, överföra, ta emot, eller läsa data lagrad i formatet;

(4) att tekniska specifikationer är allmänt tillgängligt och skrivit på ett sätt som kan läsas med blotta ögat, och använder sig av vanligt tekniskt terminologi;

(5) är väldokumenterad så kan en och alla skriva mjukvar som kan läsa och tolka semantiken ur var och en data fil lagrad i formatet;

(6) om tillägg är tillåtna, så ska även alla tillägg till formatet vara väldokumenterade och innehava de andra egenskaperna som ingår i begreppet öppen standard;

(7) visar att fil skrivna i formatet anmärkas som antigen giltig eller avvikande från standarden;

(8) om kryptering används så måste krypteringsalgoritm vara tillgängligt utan avgift eller royalty eller särbehandling för alla framtiden och är så pass väldokumenterad att alla med giltiga krypteringsnycklar kan laga program att avkryptera datan.


RAND eller inte

Akronymnen står för »Reasonable And Non-Discriminatory licensing«, alltså resonabel och okränkande på svenska. RAND hör inte till den allmänna definitionen av öppen standard. Anledningarna är flera. I övrigt fattas definition för både resonabel och kränkande. Bland även fåtalet som använder begreppet RAND i sina avtal finns det mycket oenighet och variation om vad är resonabel eller kränkande. Dessutom är det vanligaste att i alla ära gör RAND-villkor motsatsen i praktik till det namnet syfter.


Näringslivet om öppna standarder

"...open standards will ensure the widest range of choice for consumers and engender the broadest range of opportunities for applications and content development"

Ur The Future is Mobile High Technology Finland. (2002).


"... Open standards and platforms create a foundation for success. They enable interoperability of technologies and encourage innovativeness and healthy competition, which in turn increases consumer choice and opens entirely new markets," Jorma Ollila, Chairman of Nokia's Board of Directors.

Ur NOKIA: Nokia Foundation Award to Mårten Mickos. Kauppalehti. (2006)


"Enterprise and Information Society Commissioner Erkki Liikanen said: “Open standards are important to help create interoperable and affordable solutions for everybody. They also promote competition by setting up a technical playing field that is level to all market players. This means lower costs for enterprises and, ultimately, the consumer."

Ur World Standards Day, Global standards for the Global Information Society. IP/03/1374 (2003)


"...In a report to the French prime minister Dominique de Villepin, National Assembly deputy Bernard Carayon said that the adoption of standards to guarantee interoperability was essential to promote European business and competition ..."

Ur Open standards 'essential to Europe's IT future' Tom Espiner. ZDNet UK. (2006)

Personal tools