Orodje VCLTesttool

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 12:33, 28 November 2009 by Filmsi (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


O orodju VCLTesttool

VCLTesttool je program, ki ga uporabljamo za samodejno preizkušanje OpenOffice.org. VCLTesttool komunicira s TCP/IP-vmesnikom OpenOffice.org in lahko preizkusi vsako namestitev OpenOffice.org na računalniku ali v krajevnem omrežju (LAN). Program VCLTesttool lahko uporabljamo od OpenOffice.org 1.1beta naprej in z vsemi novejšimi različicami. Ker pa so v novejših izdajah OpenOffice.org nezdružljive spremembe, morate zato z njimi uporabljati tudi novejšo različico VCLTesttool. Najnovejše različice programa VCLTesttool lahko vedno najdete tukaj.

Hitri Quick start

Če želite pomagati pri samodejnem preizkušanju in takoj začeti z delom, je ta vodnik prava izbira. Ponuja začetna navodila po korakih in je napisan za preizkušanje OpenOffice.org različic 3.x. Kljub temu je ta vodnik namenjen preizkuševalcem z osnovnim znanjem kot tudi izkušenejšim.

Zahteve

Če so vse sledeče zahteve izpolnjene, lahko začnete s samodejnim preizkušanjem.

CVS/SVN

Na sistemu morate imeti delujoč CVS ali SVN (migracija na SubVersion se je začela z milestone DEV300_m32).

Preberite si nastavitev odjemalca CVS (v angl.), ki razloži, kako nastavite odjemalca na OpenOffice.org.

Preberite si OOo_and_Subversion, ki razloži, kako uporabljate SubVersion na OpenOffice.org.

Druga, enostavnejša možnost je, da si prenesete testautomation checkouts, ki so dodani arhivu. Oglejte si [[1]], kjer so zapisane podrobnosti.

OpenOffice.org

Na sistemu morate imeti nameščen paket OpenOffice.org, zelo pomembno je, da veste, katero različico boste preizkušali.

Če niste prepričani, katera različica je nameščena na vašem sistemu, to lahko preverite v datoteki

 • .versionrc (sistemi UNIX) ali
 • version.ini (sistemi Windows)

v mapi nameščenega programa
(poglejte v <MAPANAMESTITVE>/OpenOffice.org 3/program).

Odprite datoteko in si oglejte območje [Version]:

Primer:

ProductMajor=300

ProductMinor=29

ProductSource=DEV300

VCLTesttool framework (testautomation)

VCLTesttool framework vsebuje vse skripte, provided za preizkušanje milestone, based on current branch, in se nahajajo v CVS/SVN kot modul testautomation. Vse te datoteke najdete v CVS/SVN OpenOffice.org in jih enostavno prenesete na svoj datotečni sistem z cvs/svn checkout. Recimo, da boste preizkusili različico iz veje 'DEV300' z milestone 'm29'.

Zapomnite so, da so vsi DEV300 milestones pred m32 nahajajo v CVS in vsi milestones od m32 naprej v SVN.

Uporabite naslednji ukaz cvs za pridobivanje izvorne kode:

cvs checkout -r DEV300_m29 -d testautomation_m29 testautomation

(optional parameter -d is used to checkout v specific mapo, to be able to hold more versions in parallel.)

Checkout prek SubVersion:

svn checkout svn://svn.services.openoffice.org/ooo/tags/DEV300_m32/testautomation testautomation_m32

Če ne želite uporabljati CVS ali SVN, lahko prenesete archives z testautomation checkouts, ki jih izdeluje Nakata Maho na strežniku Good Day. Enostavno prenesite in extract the archive, ki se ujema z vašo različico OpenOffice.org, ki jo želite preizkusiti, z naslednjega mesta: http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/qa/testautomation/

Orodje VCLTestTool

To be able to start automated testing of OpenOffice.org you must have a local copy of VCLTesttool on your system too.

Prenesite najnovejšo različico VCLTesttool za svoj operacijski sistem na želeno mesto na računalniku in extract the archive na svoj sistem. After all files are extracted prvič zaženite testtool.bin (testtool.exe v okolju Windows). Ko zaženete VCLTesttool, pojdite v Tools->Options.

(vsi vnosi v spodnjih posnetkih namizja so zgolj primeri in jih je potrebno prilagoditi vašim potrebam)

 • Zavihek 'Profile' ('Profil')

Testtool-option-profile.jpg

Ustvarite profil za trenutni modul testautomation, ki ga boste uporabili. Tako vnesite:

1. Profile (Profil): DEV300m29

2. Log base directory (Mapa zapisnikov): Semkaj se zapisujejo vse datoteke rezultatov, ki nastanejo med preizkušanjem.

3. Base directory (Mapa skriptov): Mapa s skripti za samodejno preizkušanje (testautomation).

4. Default HID directory se nastavi samodejno in ga v večini primerov ne smete prirejati.


 • Zavihek 'Crashreport' ('Poročilo o sesutju')

Testtool-option-crashreport.jpg

Potrdite polje 'Allow contact' ('Dovoli stik') in vnesite svoj veljaven e-poštni naslov OpenOffice.org v polje 'EMail' ('E-poštni naslov'). Ta naslov bo uporabljen, ko VCLTesttool pošlje poročilo o sesutju. Kasneje, ko se seznanite s samodejnim preizkušanjem, lahko svoje rezultate dodate v QUASTe (Quality Assurance Statuspage oz. stran stanja zagotavljanja kakovosti). Zato je veljaven e-poštni naslov zelo pomemben.

 • Zavihek 'Misc' ('Razno')

Testtool-option-misc.jpg Na tem zavihku lahko nastavite možnosti, ki jih uporablja VCLTesttool pri komuniciranju z OpenOffice.org. V večini primerov lahko te vrednosti ostanejo privzete. Če VCLTesttool ne more zagnati vaše OpenOffice.org installation, 'Testtool Port' or 'Remote UNO Port' may be blocked or reserved by your system. 'OOo Program Dir' lahko nastavite na program dir of your OpenOffice.org-Installation, ki jo boste preizkusili z VCLTestTool. V večini primerov lahko to polje pustite prazno, saj bi VCLTesttool moral najti vašo OpenOffice.org Installation. Če je ne, lahko tukaj poskusite dodati pot do installation. Primer: <MAPA_NAMESTITVE>/OpenOffice.org 3/program

Vse spremembe možnosti VCLTestTool se shranijo v:

  • ${HOME}/.testtoolrc (sistemi UNIX) ali
  • "$HOME/Library/Application Support/.testtoolrc" (Mac OS X) ali
  •  %APPDATA%\testtool.ini (sistemi Windows).

Kliknite gumb 'OK' v Options, s čimer shranite vnesene spremembe in zapustite VCLTestTool.

Zdaj so izpolnjene vse pred prerequisites!

Izvajanje posameznega samodejnega preizkusa

Izvajanje posameznega samodejnega preizkusa je razmeroma enostavno, ko ste uspeli prenesti skripte na svoj računalnik in opravili vse potrebne nastavitve, opisane v odseku 'Hitri Quick start'. Če potrebujete več informacij o tem, katere samodejne preizkuse je potrebno izvesti, obiščite to stran (v angl.).

 • Zaženite VCLTesttool in izberite File->Open
 • spremenite vrsto datoteke v *.bas
 • izberite mapo, v kateri se nahajajo preizkusni skripti
 • izberite datoteko *.bas, ki bo zagnana naslednja
 • Pritisnite 'OK' v pogovornem oknu izbirnika datotek
 • Pritisnite 'F5' ali izberite 'Program->start'; samodejni preizkus se prične.

Zdaj morate le počakati, da se preizkus konča in da se analizirani rezultati preizkusa zapišejo v datoteko *.res.

Nalaganje rezultatov v QUASTe

Če želite rezultate naložiti v QUASTe, morate dodati dve vrstici v datoteko ~/.testtoolrc (v okolju Linux):

[Others]

PCname=<Ime računalnika>

Dodatne povezave

1. Run_OOo_versions_parallel

Personal tools
In other languages