Difference between revisions of "SL/VCLTestTool"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
m (prevajanje)
m (prevajanje3)
Line 3: Line 3:
 
== O orodju VCLTesttool ==
 
== O orodju VCLTesttool ==
  
VCLTesttool je program, ki ga uporabljamo za samodejno preizkušanje OpenOffice.org. VCLTesttool komunicira s TCP/IP-vmesnikom OpenOffice.org in lahko preizkusi vsako namestitev OpenOffice.org na računalniku ali v krajevnem omrežju (LAN). Trenutno različico VCLTesttool lahko uporabljamo z OpenOffice.org 1.1beta in vsemi novejšimi različicami. Ker pa so lahko v prihodnjih izdajah OpenOffice.org nezdružljive spremembe, boste zato morali uporabljati novejšo različico VCLTesttool. Najnovejše različice programa VCLTesttool lahko vedno [http://qa.openoffice.org/ooQAReloaded/AutomationTeamsite/ooQA-TeamAutomationBin.html najdete tukaj].
+
VCLTesttool je program, ki ga uporabljamo za samodejno preizkušanje OpenOffice.org. VCLTesttool komunicira s TCP/IP-vmesnikom OpenOffice.org in lahko preizkusi vsako namestitev OpenOffice.org na računalniku ali v krajevnem omrežju (LAN). Program VCLTesttool lahko uporabljamo od OpenOffice.org 1.1beta naprej in z vsemi novejšimi različicami. Ker pa so v novejših izdajah OpenOffice.org nezdružljive spremembe, morate zato z njimi uporabljati tudi novejšo različico VCLTesttool. Najnovejše različice programa VCLTesttool lahko vedno [http://qa.openoffice.org/ooQAReloaded/AutomationTeamsite/ooQA-TeamAutomationBin.html najdete tukaj].
  
 
== Quick start ==
 
== Quick start ==
  
Če želite pomagati pri samodejnem preizkušanju in takoj začeti z delom, je ta vodnik prava izbira. Ponuja začetna navodila po korakih in je napisan za preizkušanje OpenOffice.org-Version 3.x. However this guide claims to reach testers with basic and experienced knowledge too.
+
Če želite pomagati pri samodejnem preizkušanju in takoj začeti z delom, je ta vodnik prava izbira. Ponuja začetna navodila po korakih in je napisan za preizkušanje OpenOffice.org-Version 3.x. Kljub temu je ta vodnik namenjen preizkuševalcem z osnovnim znanjem kot tudi izkušenejšim.
  
 
==== Zahteve ====
 
==== Zahteve ====
Line 43: Line 43:
  
 
===== VCLTesttool framework (testautomation) =====
 
===== VCLTesttool framework (testautomation) =====
The VCLTesttool framework holds all scripts provided to test a milestone based on current branch and is found to be in CVS/SVN as module '''testautomation'''. You can find all those files in OpenOffice.org CVS/SVN and can easily download them to your local file system via cvs/svn checkout. Let's say you're about to test a version based on branch 'DEV300' with milestone 'm29'.
+
The VCLTesttool framework holds vse skripte provided to test a milestone based on current branch in jih najdete v CVS/SVN kot modul '''testautomation'''. Vse te datoteke najdete v CVS/SVN OpenOffice.org in jih enostavno prenesete na svoj local file system via cvs/svn checkout. Let's say you're about to test a version based on branch 'DEV300' with milestone 'm29'.
  
'''Remember all DEV300 milestones prior to m32 are found in CVS and all milestones from m32 on are located in SVN.'''
+
'''Zapomnite so, da so vsi DEV300 milestones pred m32 nahajajo v CVS in vsi milestones od m32 naprej v SVN.'''
  
Use the following cvs command to get the sources:  
+
Uporabite naslednji ukaz cvs za pridobivanje izvorne kode:  
  
 
''cvs checkout -r DEV300_m29 -d testautomation_m29 testautomation''
 
''cvs checkout -r DEV300_m29 -d testautomation_m29 testautomation''
Line 57: Line 57:
 
''svn checkout svn://svn.services.openoffice.org/ooo/tags/DEV300_m32/testautomation testautomation_m32''
 
''svn checkout svn://svn.services.openoffice.org/ooo/tags/DEV300_m32/testautomation testautomation_m32''
  
If you don't want to use CVS or SVN you can download archives with testautomation checkouts created by [http://accc.riken.jp/maho/ Nakata Maho] on Good Day server. Simply download and extract the archive matching your OpenOffice.org-Version to be tested under the following location: http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/qa/testautomation/
+
Če ne želite uporabljati CVS ali SVN, lahko prenesete archives z testautomation checkouts, ki jih izdeluje [http://accc.riken.jp/maho/ Nakata Maho] na strežniku Good Day. Enostavno prenesite in extract the archive, ki se ujema z vašo različico OpenOffice.org, ki jo želite preizkusiti, z naslednjega mesta: http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/qa/testautomation/
  
===== VCLTestTool =====
+
===== Orodje VCLTestTool =====
 
To be able to start automated testing of OpenOffice.org you must have a local copy of VCLTesttool on your system too.
 
To be able to start automated testing of OpenOffice.org you must have a local copy of VCLTesttool on your system too.
  
[http://qa.openoffice.org/ooQAReloaded/AutomationTeamsite/ooQA-TeamAutomationBin.html Download current VCLTesttool] matching your OS to a location of your choice on your local machine and extract the archive to your local system. After all files are extracted please start testtool.bin (testtool.exe on windows) the first time. Once VCLTesttool is started go to Tools->Options.
+
[http://qa.openoffice.org/ooQAReloaded/AutomationTeamsite/ooQA-TeamAutomationBin.html Prenesite najnovejšo različico VCLTesttool] za svoj operacijski sistem na želeno mesto na your local machine in extract the archive to your local system. After all files are extracted please start testtool.bin (testtool.exe v okolju Windows) the first time. Ko zaženete VCLTesttool, pojdite v Tools->Options.
  
'''(all entries on screenshots are examples only and need to be adapted to your needs)'''
+
'''(vsi vnosi v spodnjih posnetkih namizja so zgolj primeri in jih je potrebno prilagoditi vašim potrebam)'''
  
 
+
* Zavihek 'Profile' ('Profil')
 
+
* Tabpage 'Profile'
+
  
 
[[Image: Testtool-option-profile.jpg]]
 
[[Image: Testtool-option-profile.jpg]]
  
Create a profile for current testautomation module to be used. Therefor enter
+
Ustvarite profil za trenutni modul testautomation, ki ga bost uporabili. Tako vnesite:
  
 
1. Profile: DEV300m29
 
1. Profile: DEV300m29
Line 84: Line 82:
  
  
* Tabpage 'Crashreport'
+
* Zavihek 'Crashreport' ('Poročilo o sesutju')
  
 
[[Image: Testtool-option-crashreport.jpg]]
 
[[Image: Testtool-option-crashreport.jpg]]
Line 92: Line 90:
  
  
* Tabpage 'Misc'
+
* Zavihek 'Misc' ('Razno')
  
 
[[Image: Testtool-option-misc.jpg]]
 
[[Image: Testtool-option-misc.jpg]]
 
+
Na tem zavihku lahko nastavite možnosti, ki jih uporablja VCLTesttool pri komuniciranju z OpenOffice.org. V večini primerov lahko te vrednosti ostanejo privzete. Če VCLTesttool ne more start your OpenOffice.org installation 'Testtool Port' or 'Remote UNO Port' may be blocked or reserved by your system.
On this tabpage you can set the options to be used by VCLTesttool to communicate with OpenOffice.org. In most cases this values can stay default. If VCLTesttool is unable to start your OpenOffice.org installation 'Testtool Port' or 'Remote UNO Port' may be blocked or reserved by your system.
+
 
'OOo Program Dir' can be set to the program dir of your OpenOffice.org-Installation to be tested with VCLTestTool. In most cases this field can be left empty as VCLTesttool should be able to find your OpenOffice.org Installation. If not you can try adding the path to your installation here. For example: <INSTALLDIR>/OpenOffice.org 3/program
 
'OOo Program Dir' can be set to the program dir of your OpenOffice.org-Installation to be tested with VCLTestTool. In most cases this field can be left empty as VCLTesttool should be able to find your OpenOffice.org Installation. If not you can try adding the path to your installation here. For example: <INSTALLDIR>/OpenOffice.org 3/program
  
All your changes to VCLTestTool-options are saved in
+
Vse spremembe možnosti VCLTestTool se shranijo v:
 
+
** ${HOME}/.testtoolrc (UNIX-Systems) or
+
** "$HOME/Library/Application Support/.testtoolrc" (Mac OS X) or
+
** %APPDATA%\testtool.ini (Windows-Systems).
+
  
Click on 'OK' button in Options to save your changes and exit VCLTestTool for this time.
+
** ${HOME}/.testtoolrc (sistemi UNIX) ali
 +
** "$HOME/Library/Application Support/.testtoolrc" (Mac OS X) ali
 +
** %APPDATA%\testtool.ini (sistemi Windows).
  
 +
Kliknite gumb 'OK' v Options, s čimer shranite vnesene spremembe in zapustite VCLTestTool.
  
Now all prerequisites are done!
+
Zdaj so izpolnjene vse pred prerequisites!
  
 
== Run a single autotest ==
 
== Run a single autotest ==

Revision as of 12:05, 28 November 2009


O orodju VCLTesttool

VCLTesttool je program, ki ga uporabljamo za samodejno preizkušanje OpenOffice.org. VCLTesttool komunicira s TCP/IP-vmesnikom OpenOffice.org in lahko preizkusi vsako namestitev OpenOffice.org na računalniku ali v krajevnem omrežju (LAN). Program VCLTesttool lahko uporabljamo od OpenOffice.org 1.1beta naprej in z vsemi novejšimi različicami. Ker pa so v novejših izdajah OpenOffice.org nezdružljive spremembe, morate zato z njimi uporabljati tudi novejšo različico VCLTesttool. Najnovejše različice programa VCLTesttool lahko vedno najdete tukaj.

Quick start

Če želite pomagati pri samodejnem preizkušanju in takoj začeti z delom, je ta vodnik prava izbira. Ponuja začetna navodila po korakih in je napisan za preizkušanje OpenOffice.org-Version 3.x. Kljub temu je ta vodnik namenjen preizkuševalcem z osnovnim znanjem kot tudi izkušenejšim.

Zahteve

Če so vse sledeče zahteve izpolnjene, lahko začnete s samodejnim preizkušanjem.

CVS/SVN

Na sistemu morate imeti delujoč CVS ali SVN (migracija na SubVersion se je začela z milestone DEV300_m32).

Preberite si nastavitev odjemalca CVS (v angl.), ki razloži, kako nastavite odjemalca na OpenOffice.org.

Preberite si OOo_and_Subversion, ki razloži, kako uporabljate SubVersion na OpenOffice.org.

Druga, enostavnejša možnost je, da si prenesete testautomation checkouts, ki so dodani arhivu. Oglejte si [[1]], kjer for details.

OpenOffice.org

Na sistemu morate imeti nameščen paket OpenOffice.org, zelo pomembno je, da veste, katero različico boste preizkušali.

Če niste prepričani, katera različica je nameščena na vašem sistemu, to lahko preverite v datoteki

 • .versionrc (sistemi UNIX) ali
 • version.ini (sistemi Windows)

v mapi nameščenega programa
(poglejte v <MAPANAMESTITVE>/OpenOffice.org 3/program).

Odprite datoteko in si oglejte območje [Version]:

Primer:

ProductMajor=300

ProductMinor=29

ProductSource=DEV300

VCLTesttool framework (testautomation)

The VCLTesttool framework holds vse skripte provided to test a milestone based on current branch in jih najdete v CVS/SVN kot modul testautomation. Vse te datoteke najdete v CVS/SVN OpenOffice.org in jih enostavno prenesete na svoj local file system via cvs/svn checkout. Let's say you're about to test a version based on branch 'DEV300' with milestone 'm29'.

Zapomnite so, da so vsi DEV300 milestones pred m32 nahajajo v CVS in vsi milestones od m32 naprej v SVN.

Uporabite naslednji ukaz cvs za pridobivanje izvorne kode:

cvs checkout -r DEV300_m29 -d testautomation_m29 testautomation

(optional parameter -d is used to checkout into a specific directory to be able to hold more versions in parallel.)

Checkout via SubVersion:

svn checkout svn://svn.services.openoffice.org/ooo/tags/DEV300_m32/testautomation testautomation_m32

Če ne želite uporabljati CVS ali SVN, lahko prenesete archives z testautomation checkouts, ki jih izdeluje Nakata Maho na strežniku Good Day. Enostavno prenesite in extract the archive, ki se ujema z vašo različico OpenOffice.org, ki jo želite preizkusiti, z naslednjega mesta: http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/qa/testautomation/

Orodje VCLTestTool

To be able to start automated testing of OpenOffice.org you must have a local copy of VCLTesttool on your system too.

Prenesite najnovejšo različico VCLTesttool za svoj operacijski sistem na želeno mesto na your local machine in extract the archive to your local system. After all files are extracted please start testtool.bin (testtool.exe v okolju Windows) the first time. Ko zaženete VCLTesttool, pojdite v Tools->Options.

(vsi vnosi v spodnjih posnetkih namizja so zgolj primeri in jih je potrebno prilagoditi vašim potrebam)

 • Zavihek 'Profile' ('Profil')

Testtool-option-profile.jpg

Ustvarite profil za trenutni modul testautomation, ki ga bost uporabili. Tako vnesite:

1. Profile: DEV300m29

2. Log base directory: (All resultsfiles created during a testrun are written here.)

3. Base directory: The base directory of checked-out testautomation-scripts.

4. Default HID directory is set automatically and must not be adapted in most cases.


 • Zavihek 'Crashreport' ('Poročilo o sesutju')

Testtool-option-crashreport.jpg

Check 'Allow contact' checkbox and enter your valid OpenOffice.org-mail-address in 'EMail' field. This mail address will be used when VCLTesttool sends a crashreport. Later on when you are familiar with automated testing you can add your results to QUASTe (Quality Assurance Statuspage) Therefor a valid mail-address is important.


 • Zavihek 'Misc' ('Razno')

Testtool-option-misc.jpg Na tem zavihku lahko nastavite možnosti, ki jih uporablja VCLTesttool pri komuniciranju z OpenOffice.org. V večini primerov lahko te vrednosti ostanejo privzete. Če VCLTesttool ne more start your OpenOffice.org installation 'Testtool Port' or 'Remote UNO Port' may be blocked or reserved by your system. 'OOo Program Dir' can be set to the program dir of your OpenOffice.org-Installation to be tested with VCLTestTool. In most cases this field can be left empty as VCLTesttool should be able to find your OpenOffice.org Installation. If not you can try adding the path to your installation here. For example: <INSTALLDIR>/OpenOffice.org 3/program

Vse spremembe možnosti VCLTestTool se shranijo v:

  • ${HOME}/.testtoolrc (sistemi UNIX) ali
  • "$HOME/Library/Application Support/.testtoolrc" (Mac OS X) ali
  •  %APPDATA%\testtool.ini (sistemi Windows).

Kliknite gumb 'OK' v Options, s čimer shranite vnesene spremembe in zapustite VCLTestTool.

Zdaj so izpolnjene vse pred prerequisites!

Run a single autotest

Running a single autotest is quite easy once you managed to download the scripts to your machine's space and made all necessary settings described in 'Quick start' section. If you want more information on how to know what autotests should be finished please visit this page.

 • Start VCLTesttool and choose File->Open
 • change file type to *.bas
 • choose directory holding the testscripts
 • choose *.bas-file to be run next
 • Select 'OK' in file dialog
 • Press 'F5' or select 'Program->start' to run the autotest

Now you only have to wait until test has finished and analyzed the test results written to *.res-file.

To feed QUASTe with the results

To feed QUASTe with the results you have to add two rows to the ~/.testtoolrc (under linux)

[Others]

PCname=<Name of the maschine>

Additional links

1. Run_OOo_versions_parallel

Personal tools
In other languages