QUASTe - prvi koraki

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 09:24, 30 March 2010 by Thorstenziehm (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

- Stran v nastajanju -


Kako uporabljamo QUASTe?


Prvi koraki s sistemom QUASTe.


Kaj je "QUASTe" ?

Oglejte si Pogosto zastavljena vprašanja o QUASTe, kjer najdete podrobno razlago.

Rezultati preizkusov po operacijskih sistemih

QUASTe-mws-overview.jpg

Stran Main result page prikazuje popoln pregled vseh rezultatov preizkušanja glede na operacijski sistem.

Podroben opis vsakega območja:

1. To je glava strani in prikazuje podatke o tem, na katero glavno delovišče (Masterworkspace, SRC), mejnik (m248) in številko gradnje (BuildId) se nanašajo rezultati preizkušanja.

2. To je seznam, kjer lahko izberete mejnik (angl. milestone), ki temelji na trenutnem glavnem delovišču (MWS). Če mejnika ni mogoče najti na seznamu, se rezultati preizkušanja ne izdelajo.

3. To območje prikazuje, katere kategorije (angl. category) je mejnik. Ti podatki temeljijo na modelu kategorije pri samodejnem preizkušanju, kot je opisano tukaj

4. To je jezik preizkušenega mejnika, na katerem temeljijo rezultati preizkušanja. Tabele z rezultati za različne jezike se prikažejo ena ob/pod drugo. Če jezik posebej ni izpisan, ne vsebuje nobenih rezultatov preizkusov.

5. Ta celica prikaže platformo, za katero veljajo rezultati preizkušanja.

6. Ta celica prikazuje podrobne podatke o tem, koliko preizkusov je opravljenih glede na njihovo kategorijo, opisano v modelu kategorij - preizkusi izdaje (angl. release tests) so tisti preizkusi, ki jih je potrebno izvesti ob vsakem milestone; - zahtevani preizkusi (angl. required tests) so tisti preizkusi, odvisni od kategorije, opisani v območju 3. Če je trenutni mejnik izdaja ali otroško delovišče (CWS), ti preizkusi postanejo neobvezni preizkusi, sicer se morajo ti preizkusi uspešno izvesti na trenutnem mejniku; - neobveznih preizkusov (angl. optional tests) ni potrebno izvesti na trenutnem mejniku in niso del kategorije 0 (preizkusi izdaje) ali v trenutni kategoriji, kot prikazuje območje 3. Za te preizkuse ni obvezno, da bi se morali uspešno izvesti na trenutnem mejniku.

7. Tukaj so prikazani le povzeti neuspehi izdajnih in zahtevanih preizkusov. Neuspehi pri neobveznih preizkusih tu niso vključeni, saj niso relevantni za oceno stanja kakovosti določenega mejnika.

8. To je grafična celica, ki prikazuje Indeks VTTDI. Podroben opis, kako izračunamo VTTDI-indeks in njegove barve so opisane tukaj.

Rezultati preizkusov po modulih

QUASTe-mws-detail-1.jpg


se nadaljuje

Rezultati preizkusov po preizkusih

bo narejeno


Glejte tudi:

Povezave v pomoč

- domača stran projekta zagotavljanja kakovosti QA na OOo: http://qa.openoffice.org
- dopisni seznam projekta QA: http://qa.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev
- poizvedba o obstoječih hroščih v sistemu IssueTracker: http://qa.openoffice.org/issues/query.cgi
- vnos nove težave v sistem IssueTracker : http://qa.openoffice.org/issue_handling/pre_submission.html
- kategorija QA na wikiju OOo: Zagotavljanje kakovosti

Personal tools