Difference between revisions of "SL/HowTo localize qatesttool environment"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
m
(Deleted link to category 'Quality Assurance')
 
(12 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Quality Assurance]]
+
[[Category:Localization]][[Category:SL]]
[[Category:Localization]][[Category:sl.openoffice.org]]
+
 
{{DISPLAYTITLE:Kako lokaliziramo okolje QATestTool}}
 
{{DISPLAYTITLE:Kako lokaliziramo okolje QATestTool}}
  
Za preizkušanje funkcionalnosti OOo uporabljamo QA[SL/Testtool Testtool]. Čeprav je funkcionalnost v večini primerov neodvisna od lokalizacije, okolje testtool (skripti, ki dejansko izvajajo preizkuse) potrebujejo nekaj osnovnih podatkov o trenutni lokalizaciji. Ti so npr.:
+
Za preizkušanje funkcionalnosti OOo uporabljamo QA[[SL/VCLTestTool|Testtool]]. Čeprav je funkcionalnost v večini primerov neodvisna od lokalizacije, okolje testtool (skripti, ki dejansko izvajajo preizkuse) potrebujejo nekaj osnovnih podatkov o trenutni lokalizaciji. Ti so npr.:
* podatki o obstoju lokalizacije (da je sl ali vi_VI pravilna lokalizacija za OOo)
+
* podatki o obstoju lokalizacije (da je sl ali sl_SI pravilna lokalizacija za OOo),
* nekaj nizov, ki poberejo niz iz lokaliziranega seznama nizov (npr. ime datotečnega filtra za datoteke programa MS Word 97)
+
* nekaj nizov, ki poberejo niz iz lokaliziranega seznama nizov (npr. ime datotečnega filtra za datoteke programa MS Word 97),
* privzete nastavitve za lokalizacije (npr. podpora kompleksni postavitvi besedila - CTL - je privzeto omogočena za azijske(?) jezike, ne pa tudi za zahodne)
+
* privzete nastavitve za lokalizacije (npr. podpora kompleksni postavitvi besedila - CTL - je privzeto omogočena za azijske(?) jezike, ne pa tudi za zahodne).
  
 
Torej - če želite pognati samodejne preizkuse za svoje lokalizirane gradnje (in prav je tako), morate dodati določene informacije v okolje testtool.
 
Torej - če želite pognati samodejne preizkuse za svoje lokalizirane gradnje (in prav je tako), morate dodati določene informacije v okolje testtool.
Line 31: Line 30:
 
(Oglejte si [http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=73401 zadevo 73401] kot primer.)
 
(Oglejte si [http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=73401 zadevo 73401] kot primer.)
  
'''To je obvezno za vsako lokalizacijo, ki jo želite izdati, saj so covered preizkusi del postopka odobritve izdaje.'''
+
'''To je obvezno za vsako lokalizacijo, ki jo želite izdati, saj so vključeni preizkusi del postopka odobritve izdaje.'''
  
  
 
== Kaj je potrebno vedeti pred začetkom ==
 
== Kaj je potrebno vedeti pred začetkom ==
  
Be aware that no matter how much you search the files for "iSprache" and similar variables,  
+
Zavedajte se, da je, ne glede na to, kako iščete "iSprache" in podobne spremenljivke po datotekah, '''edini''' pravi način preverjanja, če ste opravili vse potrebne spremembe, če poženete vsak preizkus posebej. To vključuje tudi preizkuse, ki jih sploh niste spremenili. Bodite pozorni na sleherno opozorilo, ki ga ustvarijo preizkusi. Ker mnogi skripti ustvarijo lastne datoteke za nov jezik, vendar le-teh ne kopirajo samodejno v mapo, kjer jih kasneje potrebuje(te/jo). To je nekaj, kar morate storiti ročno, potem ko ste preverili ustvarjeno datoteko za morebitnimi napakami.
the '''only''' way to check that all the necessary changes have been made, is by letting every
+
single test run. And that includes the tests you haven't changed at all. And pay attention to
+
every single warning the tests generates. Because several scripts generates their own files
+
for the new language. But they do not automatically copy these files to the directory where
+
they later are needed. That's something you have to do manually, after you have checked
+
the generated file for eventual errors.
+
  
  
Line 48: Line 41:
  
  
=== Module: Global ===
+
=== Modul: Global ===
  
 
Datoteka:  /global/system/inc/master.ini
 
Datoteka:  /global/system/inc/master.ini
  
* The language needs to be added to the iJump -variable. This is done in the sub "mMakeGeneralOptions".
+
* Jezik mora biti dodan spremenljivki iJump. To storimo v proceduri (sub) "mMakeGeneralOptions".
  
This variable is for setting the “work” directory in Tools Options - Paths, with exception
+
Ta spremenljivka nastavlja “delovno” mapo v Orodja Možnosti - Poti, z izjemo pri azijskih jezikih, kajti zaporedje navedenih izbir je odvisno od sistemskih krajevnih nastavitev.  
for Asian languages because the sequence of the listed items depends on the system locale.  
+
  
  
File: global/system/inc/iniinfo.inc
+
Datoteka: global/system/inc/iniinfo.inc
* This file has some basic functions to identify your localization and assigns an internal ID (a integer value that is used within the scripts)
+
* Ta datoteka ima nekaj funkcij basic za identifikacijo vaše lokalizacije in dodeli interni ID (celoštevilsko vrednost, ki se uporablja v skriptih).
* Look at http://l10n.openoffice.org/languages.html see, what code and MS language ID to use for your localization <br> edit iniinfo.inc - you will see some case statements in sub GetLanguageInformation, function ConvertLanguage2, function ConvertLanguage, function ConvertCodeToLanguage and function GetLanguageText. Add new lines of code for your localization.
+
* Oglejte si http://l10n.openoffice.org/languages.html, kjer vidite, katero kodo in jezikovni ID MS morate uporabiti za svojo lokalizacijo <br /> uredite iniinfo.inc - videli boste nekaj stavkov case v proceduri GetLanguageInformation, funkciji ConvertLanguage2, funkciji ConvertLanguage, funkciji ConvertCodeToLanguage in funkciji GetLanguageText. Dodajte nove vrstice kode za svojo lokalizacijo.
  
*Add values for the new language for the "iSprache"-variable.
+
*Dodajte vrednosti za novi jezik spremenljivki "iSprache".
This is located in the sub "GetLanguageInformation".
+
Ta se nahaja v proceduri "GetLanguageInformation".
(Look at http://l10n.openoffice.org/languages.html see, what code to use)
+
(Poglejte na http://l10n.openoffice.org/languages.html za določitev kode)
(In this case it should be:      case "vi_vi", "vi-vi", "vi" : iSprache = 84  )
+
(V tem primeru mora biti:      case "sl_si", "sl-si", "sl" : iSprache = 50 )
  
Language Code ISO 639 (Country) (and ISO 3166 for language) is now gLangCode
+
Jezikovna koda ISO 639 (država) (in ISO 3166 za jezik) je odslej gLangCode
 
ISO 639 http://www.oasis-open.org/cover/iso639a.html
 
ISO 639 http://www.oasis-open.org/cover/iso639a.html
 
ISO 3166: http://xml.coverpages.org/country3166.html
 
ISO 3166: http://xml.coverpages.org/country3166.html
  
''' Example: Japanese '''
+
''' Primer: slovenščina'''
The first code from ISO 639 is JA (for the country "JApan") and the one from 3166 is JP (for "JaPanese").
+
Prva koda po ISO 639 je SL (za jezik "SLovenian") in tista iz 3166 je SI (za "SlovenIa").
Since Vietnamese isn't listed in the ISO 3166, the Code from ISO is repeated.
+
That might however be the only case where it's like that.
+
  
Also the function "ConvertCodeToLanguage" needs similar changes.
+
Podobne spremembe potrebuje tudi funkcija "ConvertCodeToLanguage".
  
  
qatesttool/framework/first/input/filter.txt
+
Datoteka: qatesttool/framework/first/input/filter.txt
* This file defines the localized string for "All Formats" in the file open dialog
+
* Ta datoteka določa lokaliziran niz za "Vse datoteke" v pogovornem oknu za odpiranje datoteke
* Add a new line with the correct string for your localization
+
* Dodajte novo vrstico s pravim nizom za vaš jezik/lokalizacijo
  
* The Filters (are a part of “global”, but uses a Bas-file which is placed in the Framework-directory).
+
* Filtri (so del modula “global”, vendar uporabljajo datoteko Bas, ki se nahaja v mapi Framework).
  
File:  /framework/first/input/filter.txt
+
Datoteka:  /framework/first/input/filter.txt
    This file defines the localized string for "All Formats" in the file open dialog.
+
Ta datoteka določa lokaliziran niz za "Vse datoteke" v pogovornem oknu za odpiranje datoteke.
  
* The file needs to be updated with a new line containing the correct string for the new localization.
+
* Datoteko je potrebno posodobiti z novo vrstico, ki vsebuje pravi niz za novo podprto lokalizacijo.
  
This is done with the following tool:  \framework\tools\t_filter.bas
+
To naredite z naslednjim orodjem:  \framework\tools\t_filter.bas
  
File:  /global/input/filters/current/OpenOffice.org/filter??.txt
+
Datoteka:  /global/input/filters/current/OpenOffice.org/filter??.txt
  
This file defines filter names for current OOo default file formats.  
+
Ta datoteka določa imena filtrov za trenutne privzete vrste datotek OOo.
The ?? in the filename is the code of your localization (e.g. filter84.txt for Vietnamese)  
+
Znaka ?? v imenu datoteke ponazarjata kodo vaše lokalizacije (npr. filter50.txt za slovenščino).
  
* Copy any existing file (e.g. filter1.txt) and change the strings for your localization
+
* Kopirajte eno od obstoječih datotek (npr. filter1.txt) in spremenite nize za svojo lokalizacijo.
  
File: /global/input/filters/<version>/OpenOffice.org/filter??.txt  (?? = the country-code)
+
Datoteka: /global/input/filters/<version>/OpenOffice.org/filter??.txt  (?? = koda države)
 +
* Imena filtrov za privzete vrste datotek starejših različic OOo / SO. <version> je potrebno zamenjati z ID-gradnje ustrezne codeline (npr. 569 za StarOffice 5, 645 za OOo 1.1, 680 za OOo 2.x)
 +
* Ustvarite datoteke filter??.txt v vseh podmapah in vnesite pravilno lokalizirane nize. Ustvariti morate najmanj datoteke v podmapi 569. (Te se uporabljajo za preizkušanje opozoril "tuj zapis".)
  
Filter names for default file types of older OOo / SO versions.
 
<version> needs to be replaced by the build-ID of the corresponding codeline
 
(e.g. 569 for StarOffice 5, 645 for OOo 1.1, 680 for OOo 2 )
 
  
* Create filter??.txt files in all of the subdirectories and enter the correctly localized strings.
+
Datoteka: qatesttool/global/input/filters/current/OpenOffice.org/filter??.txt
* Minimum is to create the files in 569 subdir. (These are used to test "alien format" warnings)
+
* Ta datoteka določa imena filtrov za trenutne privzete vrste datotek OOo. Znaka ?? v imenu datoteke predstavljata kodo vaše lokalizacije (npr. filter50.txt za sl_SI).
 +
* Kopirajte poljubno obstoječo datoteko (npr. filter1.txt) in spremenite nize glede na svojo lokalizacijo.
  
  
File: qatesttool/global/input/filters/current/OpenOffice.org/filter??.txt
+
Datoteka: qatesttool/global/input/filters/<version>/OpenOffice.org/filter??.txt
* This file defines filter names for current OOo default file formats. The ?? in the filename is the code of your localization (e.g. filter84.txt for vi_VI)
+
* Imena filtrov za privzete vrste datotek starejših različic OOo / SO. <br /> <version> morate zamenjati z build-ID ustrezne codeline (npr. 569 za StarOffice 5, 645 za OOo 1.1, 680 za OOo 2.x)
* Copy any existing file (e.g. filter1.txt) and change the strings for your localization
+
* Ustvarite datoteke filter??.txt v vseh podmapah in vnesite pravilno lokalizirane nize. Ustvariti morate najmanj datoteke v podmapi 569. (Te se uporabljajo za preizkušanje opozoril "tuj zapis".)
  
  
File: qatesttool/global/input/filters/<version>/OpenOffice.org/filter??.txt
+
Datoteka: qatesttool/framework/first/inc/topten.inc
* Filter names for default file types of older OOo / SO versions. <br> <version> needs to be replaced by the build-ID of the corresponding codeline (e.g. 569 for StarOffice 5, 645 for OOo 1.1, 680 for OOo 2 )
+
* Koda, odvisna od lokalizacije, se nahaja v proceduri CutCopyPaste.
* Create filter??.txt files in all of the subdirectories and enter the correctly localized strings. Minimum is to create the files in 569 subdir. (These are used to test "alien format" warnings)
+
* Če vaša lokalizacija 'ne' uporablja CTRL+A za "Izberi vse", morate določiti tipke za bližnjico čisto na začetku te procedure.
  
 +
=== Podpora za preizkuse izdaj (preizkusi update) ===
  
File:  qatesttool/framework/first/inc/topten.inc
+
Ta opravila omogočajo, da vaša lokalizacija uspešno prestane preizkuse izdaj (ooo_releasetest.sh) brez opozoril, ki jih povzroča manjkajoča lokalizacija v okolju testtool.
* There is localization dependend code in sub CutCopyPaste
+
To je potrebno narediti za vsako lokalizacijo, ki jo nameravate javno izdati.
* If your localization does 'not' use CTRL+A to "Select all", you need to define the keyboard shortcut right at the beginning of this sub
+
  
  
=== Support for release tests (update tests) ===
+
=== Modul: Base ===
  
This tasks would enable your localization to run the releasetests (ooo_releasetest.sh) without warnings that are caused by missing localization in the testtool environment.
+
* There are only two update tests for Base (nahajata se v qatesttool/base/update/ - b_updt.bas in xforms_updt.bas). Ti nimajo nobene kode localization specific.  
This should be done for every localization that is going to be released.
+
 
+
 
+
=== Module: Base ===
+
 
+
* There are only two update tests for Base (located at qatesttool/base/update/ - b_updt.bas and xforms_updt.bas). These have no localization specific code.  
+
  
 
There could be warnings about missing databasetypes depending on your environment (e.g. if Evoluiton is not installed)
 
There could be warnings about missing databasetypes depending on your environment (e.g. if Evoluiton is not installed)
Another warning might be caused by [http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=49557 issue 49557].
+
Dodatno opozorilo lahko povzroči [http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=49557 zadeva 49557].
  
  
=== Module: Chart ===
+
=== Modul: Chart ===
  
The current chart update test (qatesttool/chart/ch_updt.bas) has no localization specific code.  
+
Trenutni chart update test (qatesttool/chart/ch_updt.bas) nima kode localization specific.  
  
Please note, that implementation for a new chart module is ongoing. So the tests for chart module are likely to change.
+
Upoštevajte, da je v teku implementacija novega modula chart. Zatorej se preizkusi modula chart lahko spremenijo.
  
* For the level1-tests; Search for iSprache, run all tests, correct eventual errors.
+
* Za preizkuse level1: poiščite iSprache, poženite vse preizkuse, popravite morebitne napake.
  
  
=== Module: Calc ===
+
=== Modul: Calc ===
  
This will enable the calc update tests (located at qatesttool/calc/update/) to run in your localized environment.
+
S tem boste omogočili calc update tests (nahajajo se v qatesttool/calc/update/) to run in your localized environment.
  
The current c_updt.bas test does only inform about missing localization support, there are no warnings. So it is up to you to add the support.  
+
Trenutni preizkus c_updt.bas test opozori le na manjkajočo podporo lokalizaciji, ni pa opozoril. To pomeni, da je odvisno od vas, ali želite dodati podporo.  
  
  
 
calc/update/inc/c_010_.inc
 
calc/update/inc/c_010_.inc
Checks some calc functions like accesibility, autocomplete ...
+
Preveri nekatere funkcije calc, kot so dostopnost, samodopolnjevanje ...
there are four checks that need to be added (see [http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=74365 issue 74365 as example]) :
+
Dodati je potrebno štiri checks (oglejte si [http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=74365 zadevo 74365 kot primer]):
** testcase tAutoComplete<br>add a case branch to the select case statement for your language. Assign the first letters of the sum-function (including =) to firstChar$ , assign the correct name (including = and parenthesis) of the sum-function to complStr$
+
** testcase tAutoComplete<br />add a case branch to the select case statement for your language. Assign the first letters of the sum-function (including =) to firstChar$ , assign the correct name (including = and parenthesis) of the sum-function to complStr$
** testcase tNaturalLanguage<br>add a case branch to the select case statement for your language. Assign the correct name of the sum-function (including = but without parenthesis) to firstChar$  
+
** testcase tNaturalLanguage<br />add a case branch to the select case statement for your language. Assign the correct name of the sum-function (including = but without parenthesis) to firstChar$  
** testcase tNextTable<br>add a case branch to the select case statement for your language. Assign the default name for new sheets to ichheisse$ (e.g. in en-US the sheets are named Sheet1, Sheet2 ... -> assign "Sheet")
+
** testcase tNextTable<br />add a case branch to the select case statement for your language. Assign the default name for new sheets to ichheisse$ (e.g. in en-US the sheets are named Sheet1, Sheet2 ... -> assign "Sheet")
** testcase tRelativAbsolut<br>add a case branch to the select case statement for your language. Assign the default name for new sheets to sheettag$. Assign the name of the sum-function (without = and parenthesis) to function$
+
** testcase tRelativAbsolut<br />add a case branch to the select case statement for your language. Assign the default name for new sheets to sheettag$. Assign the name of the sum-function (without = and parenthesis) to function$
  
  
Line 175: Line 159:
 
Don't forget to check it into CVS after having tested it.
 
Don't forget to check it into CVS after having tested it.
  
=== Module: Framework ===
+
=== Modul: Framework ===
  
 
This will enable the general update tests for framework functionality (located at qatesttool/framework/update/) to run in your localized environment.
 
This will enable the general update tests for framework functionality (located at qatesttool/framework/update/) to run in your localized environment.
Line 245: Line 229:
 
should then be committed to the CVS.
 
should then be committed to the CVS.
  
=== Module: Graphics (Draw, Impress, Gallery) ===
+
=== Modul: Graphics (Draw, Impress, Gallery) ===
  
 
+
Datoteka: graphics/update/input/gallery/gal_oo_??.txt
File: graphics/update/input/gallery/gal_oo_??.txt
+
 
* This file is a list of names of the gallery themes.  
 
* This file is a list of names of the gallery themes.  
 
* It will be created when you run Gallery.bas the first time with the new language. Follow the instructions in the Resultfile. Verify the names and correct them if necessary (see [http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=74553 issue 74553] as example)
 
* It will be created when you run Gallery.bas the first time with the new language. Follow the instructions in the Resultfile. Verify the names and correct them if necessary (see [http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=74553 issue 74553] as example)
  
File: graphics/tools/locale_1.txt
+
Datoteka: graphics/tools/locale_1.txt
 
* This file defines some strings for testing the spellchecker. There is a block of 6 strings per language
 
* This file defines some strings for testing the spellchecker. There is a block of 6 strings per language
 
* Run graphics/tools/makeLocaleTxt.bas to add the strings for your locale to this file.  (see [http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=74641 issue 74641] as example)
 
* Run graphics/tools/makeLocaleTxt.bas to add the strings for your locale to this file.  (see [http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=74641 issue 74641] as example)
  
File: graphics/update/inc/global/gallery.inc
+
Datoteka: graphics/update/inc/global/gallery.inc
 
* This includes scripts to thest general gallery functionality
 
* This includes scripts to thest general gallery functionality
 
* In testcase tGallery_GalleryView_Preview and testcase tGallery_GalleryView_Insert you'll find some statements like
 
* In testcase tGallery_GalleryView_Preview and testcase tGallery_GalleryView_Insert you'll find some statements like
Line 284: Line 267:
  
  
=== Module: Writer ===
+
=== Modul: Writer ===
  
This will enable all the writer update tests (located at qatesttool/writer/update/) to run in your localized environment
+
S tem boste omogočili, da se bodo vsi writer update tests (nahajajo se v qatesttool/writer/update/) izvedli v vašem lokaliziranem okolju.
( See [http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=74274 issue 74274] as example.)
+
(Glejte [http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=74274 zadevo 74274] kot primer.)
  
  
Line 298: Line 281:
 
Directory '..writer/tools' holds an test called 'w_get_locale_strings.bas' which returns strings needed in 'w_fields.bas', 'w_table.bas' and Load-Save-Tests. Run this test on Office installation using your language to be localized. Currently there is an effort to have centralized localization files. First of it is 'writer/tools/w_locale_strings1.inc' that holds strings for 'w_table.bas'.
 
Directory '..writer/tools' holds an test called 'w_get_locale_strings.bas' which returns strings needed in 'w_fields.bas', 'w_table.bas' and Load-Save-Tests. Run this test on Office installation using your language to be localized. Currently there is an effort to have centralized localization files. First of it is 'writer/tools/w_locale_strings1.inc' that holds strings for 'w_table.bas'.
  
=== Module: Math ===
+
=== Modul: Math ===
  
 
* Update test: The current math update test (qatesttool/math/update/m_updt.bas) has no localization specific code.
 
* Update test: The current math update test (qatesttool/math/update/m_updt.bas) has no localization specific code.
Line 308: Line 291:
  
  
=== Module: XML ===
+
=== Modul: XML ===
  
 
The current XML update test (xml/update/oasis_graphics_update.bas) has no localization specific code. Depending on your build there might be a warning about missing URL for online Update.
 
The current XML update test (xml/update/oasis_graphics_update.bas) has no localization specific code. Depending on your build there might be a warning about missing URL for online Update.
  
  
== Other Tests ==
+
== Drugi preizkusi ==
(this is still work in progress)
+
(to je še v nastajanju)
 
+
  
== Examples of Code which is Language-dependant, and will have to be modified / added with new strings ==
+
== Primeri kode, ki so jezikovno-odvisni in jih je potrebno spremeniti / dodati nove nize ==
  
Examples for what kind of code-parts one needs to change for the tests to work with a new language:  
+
Primeri, kakšne vrste koščkov kode moramo spremeniti, da preizkusi delujejo z novim jezikom:  
Since it doesn't exist a specific tag-word for the places where the script contain language-dependant
+
Ker ne obstaja določena značka za mesta, kjer skript vsebuje jezikovno-odvnisno kodo, je priročno vedeti, kaj je potrebno iskati, ko preizkušamo nov jezik.
code, it comes in handy to know what to look for, when testing a new language.
+
  
  
File:    /writer/level1/inc/formatpage/w_formatpage3.inc
+
Datoteka:    /writer/level1/inc/formatpage/w_formatpage3.inc
  
 
         case 01  : sHeader = "Header"
 
         case 01  : sHeader = "Header"
 
         case 49  : sHeader = "Kopfzeile"
 
         case 49  : sHeader = "Kopfzeile"
  
Todo: Here you have to specify the variable "sHeader" for the new language. It's simply the country-code.
+
Kaj naredimo: Tukaj morate navesti spremenljivko "sHeader" za novi jezik. Gre enostavno za kodo države (npr. 'case 59 : sHeader = "Glava"').
 
 
 
 
 
'------------------------------------------------------------------------------------------
 
'------------------------------------------------------------------------------------------
  
File:    /writer/level1/inc/global/w_102_.inc
+
Datoteka:    /writer/level1/inc/global/w_102_.inc
  
 
         Case 01,1: WhereIsOutline = 19
 
         Case 01,1: WhereIsOutline = 19
 
         Case 86: WhereIsOutline = 35
 
         Case 86: WhereIsOutline = 35
  
Todo: In the testcase "tEditFindAndReplace" the variable "WhereIsOutline" has to be specified.
+
Kaj naredimo: V preizkusnem primeru "tEditFindAndReplace" je potrebno določiti vrednost spremenljivke "WhereIsOutline".
The value matches the
+
Vrednost se ujema z
  
 
'------------------------------------------------------------------------------------------
 
'------------------------------------------------------------------------------------------
  
File:    /writer/level1/inc/number/w_205a_.inc
+
Datoteka:    /writer/level1/inc/number/w_205a_.inc
 
         From testcase "tToolsOutlineNumbering2"
 
         From testcase "tToolsOutlineNumbering2"
 
         if iSprache = 01 then
 
         if iSprache = 01 then
Line 355: Line 336:
 
'------------------------------------------------------------------------------------------
 
'------------------------------------------------------------------------------------------
  
File:   /writer/level1/inc/option/wr_o_3.inc
+
Datoteka:/writer/level1/inc/option/wr_o_3.inc
 
         *testcase tToolsOptionsAutocaption
 
         *testcase tToolsOptionsAutocaption
 
         Select Case iSprache
 
         Select Case iSprache
Line 369: Line 350:
 
'------------------------------------------------------------------------------------------
 
'------------------------------------------------------------------------------------------
  
File:   /writer/level1/inc/Regexp/search.inc
+
Datoteka:/writer/level1/inc/Regexp/search.inc
 
         case 01 : Shortcut = "<Mod1 f>"
 
         case 01 : Shortcut = "<Mod1 f>"
 
         case 03 : Shortcut = "<Mod1 g>"
 
         case 03 : Shortcut = "<Mod1 g>"
Line 380: Line 361:
 
'------------------------------------------------------------------------------------------
 
'------------------------------------------------------------------------------------------
  
File:   /writer/level1/inc/section/w_section_4.inc
+
Datoteka:/writer/level1/inc/section/w_section_4.inc
 
         testcase tParagraphSection_2
 
         testcase tParagraphSection_2
 
         if iSprache = 82 then
 
         if iSprache = 82 then
Line 388: Line 369:
 
'------------------------------------------------------------------------------------------
 
'------------------------------------------------------------------------------------------
  
File:   /writer/level1/inc/stylist/w_stylist.inc
+
Datoteka:/writer/level1/inc/stylist/w_stylist.inc
  
Todo: Add the Stylist-strings for the new language.
+
Kaj naredimo: Dodajte nize Slogov in oblikovanja za novi jezik.
  
 
testcase tAssigningStyles1
 
testcase tAssigningStyles1
Line 399: Line 380:
 
'------------------------------------------------------------------------------------------
 
'------------------------------------------------------------------------------------------
  
File:   /writer/loadsave/inc/filter/w_filter.inc
+
Datoteka:/writer/loadsave/inc/filter/w_filter.inc
  
Todo: Add filter-list-file to \writer\loadsave\input\filter\
+
Kaj naredimo: Dodajte datoteko s seznamom filtrov v \writer\loadsave\input\filter\
  
This is done with the scripts:  "tCollectSaveAsFilter" und "tCollectExportFilters"
+
To naredimo s skripti:  "tCollectSaveAsFilter" in "tCollectExportFilters"
(Which are also found in  writer\loadsave\inc\filter\w_filter.inc)
+
(ki jih prav tako najdete v writer\loadsave\inc\filter\w_filter.inc)
  
 
(To je delo v nastajanju)
 
(To je delo v nastajanju)

Latest revision as of 09:23, 30 March 2010


Za preizkušanje funkcionalnosti OOo uporabljamo QATesttool. Čeprav je funkcionalnost v večini primerov neodvisna od lokalizacije, okolje testtool (skripti, ki dejansko izvajajo preizkuse) potrebujejo nekaj osnovnih podatkov o trenutni lokalizaciji. Ti so npr.:

 • podatki o obstoju lokalizacije (da je sl ali sl_SI pravilna lokalizacija za OOo),
 • nekaj nizov, ki poberejo niz iz lokaliziranega seznama nizov (npr. ime datotečnega filtra za datoteke programa MS Word 97),
 • privzete nastavitve za lokalizacije (npr. podpora kompleksni postavitvi besedila - CTL - je privzeto omogočena za azijske(?) jezike, ne pa tudi za zahodne).

Torej - če želite pognati samodejne preizkuse za svoje lokalizirane gradnje (in prav je tako), morate dodati določene informacije v okolje testtool.

Ta stran naj bi zbirala podatke o datotekah, ki jih morate spremeniti ali dodati.

Splošne informacije in namigi

 • Vzemite to stran kot seznam opravil in preverite, da ste pravilno uredili "začetno podporo", preden začnete z drugimi temami.
 • Ne ustvarjajte le datotek / obližev. Poskusite *razumeti*, kaj počnete.
 • Zaženite preizkusne skripte korak za korakom in se naučite brati zapisniške datoteke.
 • Ustvarite majhne obliže, ki pokrivajo posamezno področje (Writer, Calc, XML, Framework Graphics itn.) (Vsako področje ima vzdrževalca - če mora le en sam vzdrževalec pregledati vaše obliže, s tem pospešite delo).
 • Vnesite popravke v Issue Tracker. Uporabite komponento qa, podkomponento testscripts.
 • Vsaka datoteka ima vzdrževalca. Ime in e-naslov vzdrževalca je zapisan v glavi datoteke. Nastavite vzdrževalca v polje cc v zadevi v IZ.
 • Seznam inženirjev qa (vključno z vzdrževalci skriptov) najdete na strani DomainDeveloper#QA Engineers.
 • Če bi radi dobili hiter odgovor, ne sprašujte, če se bliža datum izdaje (ker so ljudje zaposleni z izvajanjem preizkusov za izdajo ;-).
 • Na voljo imejte angleški OOo, da preverite, če težave povzroča vaša lokalizacija ali pa se pojavljajo tudi v ne lokalizirani gradnji.
 • Če imate malo časa, preberite http://qa.openoffice.org/qatesttool/OOo_testtool.pdf


Zagotovite začetno podporo za lokalizacijo

Da bi zagotovili začetno podporo za lokalizacijo, morate okolju testtool povedati, da ta lokalizacija obstaja in niz za imena datotečnih filtrov OOo. To vam bo omogočilo poganjanje prvih in vrhnjih deset preizkusov brez lažnih napak / opozoril. (Oglejte si zadevo 73401 kot primer.)

To je obvezno za vsako lokalizacijo, ki jo želite izdati, saj so vključeni preizkusi del postopka odobritve izdaje.


Kaj je potrebno vedeti pred začetkom

Zavedajte se, da je, ne glede na to, kako iščete "iSprache" in podobne spremenljivke po datotekah, edini pravi način preverjanja, če ste opravili vse potrebne spremembe, če poženete vsak preizkus posebej. To vključuje tudi preizkuse, ki jih sploh niste spremenili. Bodite pozorni na sleherno opozorilo, ki ga ustvarijo preizkusi. Ker mnogi skripti ustvarijo lastne datoteke za nov jezik, vendar le-teh ne kopirajo samodejno v mapo, kjer jih kasneje potrebuje(te/jo). To je nekaj, kar morate storiti ročno, potem ko ste preverili ustvarjeno datoteko za morebitnimi napakami.


Moduli

Modul: Global

Datoteka: /global/system/inc/master.ini

 • Jezik mora biti dodan spremenljivki iJump. To storimo v proceduri (sub) "mMakeGeneralOptions".

Ta spremenljivka nastavlja “delovno” mapo v Orodja – Možnosti - Poti, z izjemo pri azijskih jezikih, kajti zaporedje navedenih izbir je odvisno od sistemskih krajevnih nastavitev.


Datoteka: global/system/inc/iniinfo.inc

 • Ta datoteka ima nekaj funkcij basic za identifikacijo vaše lokalizacije in dodeli interni ID (celoštevilsko vrednost, ki se uporablja v skriptih).
 • Oglejte si http://l10n.openoffice.org/languages.html, kjer vidite, katero kodo in jezikovni ID MS morate uporabiti za svojo lokalizacijo
  uredite iniinfo.inc - videli boste nekaj stavkov case v proceduri GetLanguageInformation, funkciji ConvertLanguage2, funkciji ConvertLanguage, funkciji ConvertCodeToLanguage in funkciji GetLanguageText. Dodajte nove vrstice kode za svojo lokalizacijo.
 • Dodajte vrednosti za novi jezik spremenljivki "iSprache".

Ta se nahaja v proceduri "GetLanguageInformation". (Poglejte na http://l10n.openoffice.org/languages.html za določitev kode) (V tem primeru mora biti: case "sl_si", "sl-si", "sl" : iSprache = 50 )

Jezikovna koda ISO 639 (država) (in ISO 3166 za jezik) je odslej gLangCode ISO 639 http://www.oasis-open.org/cover/iso639a.html ISO 3166: http://xml.coverpages.org/country3166.html

Primer: slovenščina Prva koda po ISO 639 je SL (za jezik "SLovenian") in tista iz 3166 je SI (za "SlovenIa").

Podobne spremembe potrebuje tudi funkcija "ConvertCodeToLanguage".


Datoteka: qatesttool/framework/first/input/filter.txt

 • Ta datoteka določa lokaliziran niz za "Vse datoteke" v pogovornem oknu za odpiranje datoteke
 • Dodajte novo vrstico s pravim nizom za vaš jezik/lokalizacijo
 • Filtri (so del modula “global”, vendar uporabljajo datoteko Bas, ki se nahaja v mapi Framework).

Datoteka: /framework/first/input/filter.txt Ta datoteka določa lokaliziran niz za "Vse datoteke" v pogovornem oknu za odpiranje datoteke.

 • Datoteko je potrebno posodobiti z novo vrstico, ki vsebuje pravi niz za novo podprto lokalizacijo.

To naredite z naslednjim orodjem: \framework\tools\t_filter.bas

Datoteka: /global/input/filters/current/OpenOffice.org/filter??.txt

Ta datoteka določa imena filtrov za trenutne privzete vrste datotek OOo. Znaka ?? v imenu datoteke ponazarjata kodo vaše lokalizacije (npr. filter50.txt za slovenščino).

 • Kopirajte eno od obstoječih datotek (npr. filter1.txt) in spremenite nize za svojo lokalizacijo.

Datoteka: /global/input/filters/<version>/OpenOffice.org/filter??.txt (?? = koda države)

 • Imena filtrov za privzete vrste datotek starejših različic OOo / SO. <version> je potrebno zamenjati z ID-gradnje ustrezne codeline (npr. 569 za StarOffice 5, 645 za OOo 1.1, 680 za OOo 2.x)
 • Ustvarite datoteke filter??.txt v vseh podmapah in vnesite pravilno lokalizirane nize. Ustvariti morate najmanj datoteke v podmapi 569. (Te se uporabljajo za preizkušanje opozoril "tuj zapis".)


Datoteka: qatesttool/global/input/filters/current/OpenOffice.org/filter??.txt

 • Ta datoteka določa imena filtrov za trenutne privzete vrste datotek OOo. Znaka ?? v imenu datoteke predstavljata kodo vaše lokalizacije (npr. filter50.txt za sl_SI).
 • Kopirajte poljubno obstoječo datoteko (npr. filter1.txt) in spremenite nize glede na svojo lokalizacijo.


Datoteka: qatesttool/global/input/filters/<version>/OpenOffice.org/filter??.txt

 • Imena filtrov za privzete vrste datotek starejših različic OOo / SO.
  <version> morate zamenjati z build-ID ustrezne codeline (npr. 569 za StarOffice 5, 645 za OOo 1.1, 680 za OOo 2.x)
 • Ustvarite datoteke filter??.txt v vseh podmapah in vnesite pravilno lokalizirane nize. Ustvariti morate najmanj datoteke v podmapi 569. (Te se uporabljajo za preizkušanje opozoril "tuj zapis".)


Datoteka: qatesttool/framework/first/inc/topten.inc

 • Koda, odvisna od lokalizacije, se nahaja v proceduri CutCopyPaste.
 • Če vaša lokalizacija 'ne' uporablja CTRL+A za "Izberi vse", morate določiti tipke za bližnjico čisto na začetku te procedure.

Podpora za preizkuse izdaj (preizkusi update)

Ta opravila omogočajo, da vaša lokalizacija uspešno prestane preizkuse izdaj (ooo_releasetest.sh) brez opozoril, ki jih povzroča manjkajoča lokalizacija v okolju testtool. To je potrebno narediti za vsako lokalizacijo, ki jo nameravate javno izdati.


Modul: Base

 • There are only two update tests for Base (nahajata se v qatesttool/base/update/ - b_updt.bas in xforms_updt.bas). Ti nimajo nobene kode localization specific.

There could be warnings about missing databasetypes depending on your environment (e.g. if Evoluiton is not installed) Dodatno opozorilo lahko povzroči zadeva 49557.


Modul: Chart

Trenutni chart update test (qatesttool/chart/ch_updt.bas) nima kode localization specific.

Upoštevajte, da je v teku implementacija novega modula chart. Zatorej se preizkusi modula chart lahko spremenijo.

 • Za preizkuse level1: poiščite iSprache, poženite vse preizkuse, popravite morebitne napake.


Modul: Calc

S tem boste omogočili calc update tests (nahajajo se v qatesttool/calc/update/) to run in your localized environment.

Trenutni preizkus c_updt.bas test opozori le na manjkajočo podporo lokalizaciji, ni pa opozoril. To pomeni, da je odvisno od vas, ali želite dodati podporo.


calc/update/inc/c_010_.inc

 • Preveri nekatere funkcije calc, kot so dostopnost, samodopolnjevanje ...
 • Dodati je potrebno štiri checks (oglejte si zadevo 74365 kot primer):
  • testcase tAutoComplete
   add a case branch to the select case statement for your language. Assign the first letters of the sum-function (including =) to firstChar$ , assign the correct name (including = and parenthesis) of the sum-function to complStr$
  • testcase tNaturalLanguage
   add a case branch to the select case statement for your language. Assign the correct name of the sum-function (including = but without parenthesis) to firstChar$
  • testcase tNextTable
   add a case branch to the select case statement for your language. Assign the default name for new sheets to ichheisse$ (e.g. in en-US the sheets are named Sheet1, Sheet2 ... -> assign "Sheet")
  • testcase tRelativAbsolut
   add a case branch to the select case statement for your language. Assign the default name for new sheets to sheettag$. Assign the name of the sum-function (without = and parenthesis) to function$


calc/update/inc/c_006_.inc

 • Checks resources for menu item tools (e.g. Spellcheck and thesaurus) ...
 • Tests for thesaurus can be added here. but ATM thesaurus tests for OOo builds are disabled (see issue 74366)

Since the Calc-tests currently are being rewritten, the language-issue might change.

Run CalcFilterNames to localize the responses in the fileOpen/close dialogues for your locale. Your new reference file is in %ApplicationData%\OpenOffice.org2\user\work\OpenOffice.orgCalcFilter50.txt.

Please verify its content (DONT TAKE ANYTHING FOR GRANTED) and copy the file to the appropriate place in your local CVS workspace (...\calc\tools\filters\). Use c_lv1_filter_names.bas to check if the filter names and positions generated are OK.

Don't forget to check it into CVS after having tested it.

Modul: Framework

This will enable the general update tests for framework functionality (located at qatesttool/framework/update/) to run in your localized environment.

 • framework/update/input/autotext/names_??.txt
  • this file is a list of names of the autotexts.
  • this file will be created when you run f_updt_autotext.bat the first time. Verify the names and correct them if necessary


 • framework/update/input/scripts/680/OpenOffice.org/javascript_??.txt
  • this file is a list of names of the preinstalled java scripts .
  • this file will be created when you run f_updt_scriptnames.bat the first time. Verify the names and correct them if necessary.


 • framework/update/input/templdoc/OpenOffice.org/new_??.txt
 • framework/update/input/templdoc/OpenOffice.org/tem_??.txt
 • framework/update/input/templdoc/OpenOffice.org/ _??.txt
  • this files string lists for New Document types, templates and samples (the categories you see in the Templates and Documents dialog)
  • this files will be created when you run f_updt_templates.bas the first time. Verify the names and correct them if necessary.


Framework:

   You need to run following tests to get all localized strings copied into referencefiles. Copy them to the appropriate places in the corresponding modules. Further instructions can be found in the resultfiles to the testcases.

These filters goes to the global/input/filters directory /framework/tools/f_filters.bas

Then we have the OLE names. Note that these lists are best created using a Mircosoft (R) Windows (R) machine because the "Further Objects" might not be present on Linux/Solaris.

/global/tools/getnames.bas

These lists are framework specific and should be placed under: /framework/update/input/ /framework/update/f_updt_autotext.bas /framework/update/f_updt_scriptnames.bas /framework/update/f_updt_templates.bas /framework/update/f_updt_namescheck.bas

The extras like labels, linestyles etc. Put them under: /framework/extras/input/ /framework/extras/extras_labels.bas /framework/extras/extras_drawobjects.bas

The help. This is going to take time. Put it under: /framework/help/input/ /framework/help/help_compare_apps.bas /framework/help/help_compare_content.bas /framework/help/help_compare_topics.bas /framework/help/help_bookmarks.bas /framework/help/help_search.bas

You will also need to add/make some changes in the two following files:

 • Accelerators.txt ( \framework\tools\input\Accelerators.txt )

For respective language, this file needs to be added with respective shortcuts.

 • i18ndata.txt ( \framework\tools\input\i18ndata.txt )

Todo: This file needs to be updated with the english name (combined with the countrycode) of the new language, and the short locale for it. The same data can be found in global/system/iniinfo.inc and should be in sync.

In addition to this, Framework also administrates this Project: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Mnemonics_Localisation And thereby also the Test: /framework/level1/f_lvl1_menuentries.bas and the files under /framework/level1/input/menu/

The test must be run for a new language, the files must be contributed to the already existing examples in Wiki, and checked / eventually corrected. The finished Reference should then be committed to the CVS.

Modul: Graphics (Draw, Impress, Gallery)

Datoteka: graphics/update/input/gallery/gal_oo_??.txt

 • This file is a list of names of the gallery themes.
 • It will be created when you run Gallery.bas the first time with the new language. Follow the instructions in the Resultfile. Verify the names and correct them if necessary (see issue 74553 as example)

Datoteka: graphics/tools/locale_1.txt

 • This file defines some strings for testing the spellchecker. There is a block of 6 strings per language
 • Run graphics/tools/makeLocaleTxt.bas to add the strings for your locale to this file. (see issue 74641 as example)

Datoteka: graphics/update/inc/global/gallery.inc

 • This includes scripts to thest general gallery functionality
 • In testcase tGallery_GalleryView_Preview and testcase tGallery_GalleryView_Insert you'll find some statements like
 select case iSprache
   case 01  : jpeg_bkg = 1 : iAnimation = 5 : iSound = 2
   case 49  : jpeg_bkg = 2 : iAnimation = 5 : iSound = 2
Here you have to add a line with the correct numbers for your own localization. For instance, the number for jpeg_bkg is the Theme-number (counting from above) for Backgrounds, or some Theme with usual Bitmaps.
The iAnimation-number should be the number for a Theme with animated Gif-files.
And the iSound-number should naturally be the Theme-number for a Theme with some kind of sound-files.
 • Run /Graphics/Level1/g_Character.bas
 Check the result in /Graphics/Level1/Input/spellb_xx (xx = languagenumber)
 • Create new file /Graphics/Level1/Input/Silben_xx. (xx = languagenumber)
 Look at the file: /Graphics/Level1/Input/Silben_01 for an example of what the file should look like. (but in the new language, of course)
 • Run /Graphics/Level1/g_Tools.bas - And thereafter check the result-file for warnings or errors.
 • /Graphics/Level1/inc/global/g_FindReplace.inc - Add words for the new language.
 • Run /Graphics/Level1/g_FindReplace.Bas - And thereafter check the result-file for warnings or errors.
 • /Graphics/Level1/inc/global/g_Spellcheck.inc - Add words for the new language.
 • Run /Graphics/Level1/g_Spellcheck.Bas - And thereafter check the result-file for warnings or errors.
 • /Graphics/Level1/inc/global/g_Autocorrection.inc - Add words for the new language.
 • Run /Graphics/Level1/g_Autocorrection.Bas - And thereafter check the result-file for warnings or errors.


Modul: Writer

S tem boste omogočili, da se bodo vsi writer update tests (nahajajo se v qatesttool/writer/update/) izvedli v vašem lokaliziranem okolju. (Glejte zadevo 74274 kot primer.)


writer/update/inc/w_002_.inc

 • This file is used to test Writer edit actions (found in the menu Edit and Insert)
 • In testcase tEditFields you'll see two "Select case iSprache" statements.
  You need to add two case branches for your localization (identified by the numeric language code). The numbers for Feldtyp.Select and Auswahl.Select are the indexes for "Sender" and "Company" in the Insert - Fields - Other... dialog.
 • In the "Writer"-directory: Search for "iSprache".

Add the strings and language-specific information for the new language. (use the web / a dictionary to find correctly spelled words / sentences)
Directory '..writer/tools' holds an test called 'w_get_locale_strings.bas' which returns strings needed in 'w_fields.bas', 'w_table.bas' and Load-Save-Tests. Run this test on Office installation using your language to be localized. Currently there is an effort to have centralized localization files. First of it is 'writer/tools/w_locale_strings1.inc' that holds strings for 'w_table.bas'.

Modul: Math

 • Update test: The current math update test (qatesttool/math/update/m_updt.bas) has no localization specific code.
 • Level1-tests: - Test-print the file /math/level1/input/101_2.sxw
 The result of the second page printed should not contain any underscores or dots. 1string (Alpha, Beta, Chi etc -signs should be fully readable)
 • Search the Math-directories for iSprache, run all Math-tests, correct eventual errors.


Modul: XML

The current XML update test (xml/update/oasis_graphics_update.bas) has no localization specific code. Depending on your build there might be a warning about missing URL for online Update.


Drugi preizkusi

(to je še v nastajanju)

Primeri kode, ki so jezikovno-odvisni in jih je potrebno spremeniti / dodati nove nize

Primeri, kakšne vrste koščkov kode moramo spremeniti, da preizkusi delujejo z novim jezikom: Ker ne obstaja določena značka za mesta, kjer skript vsebuje jezikovno-odvnisno kodo, je priročno vedeti, kaj je potrebno iskati, ko preizkušamo nov jezik.


Datoteka: /writer/level1/inc/formatpage/w_formatpage3.inc

    case 01  : sHeader = "Header"
    case 49  : sHeader = "Kopfzeile"

Kaj naredimo: Tukaj morate navesti spremenljivko "sHeader" za novi jezik. Gre enostavno za kodo države (npr. 'case 59 : sHeader = "Glava"').

'------------------------------------------------------------------------------------------

Datoteka: /writer/level1/inc/global/w_102_.inc

    Case 01,1: WhereIsOutline = 19
    Case 86: WhereIsOutline = 35

Kaj naredimo: V preizkusnem primeru "tEditFindAndReplace" je potrebno določiti vrednost spremenljivke "WhereIsOutline". Vrednost se ujema z

'------------------------------------------------------------------------------------------

Datoteka: /writer/level1/inc/number/w_205a_.inc

    From testcase "tToolsOutlineNumbering2"
    if iSprache = 01 then
      VorlagenLst (i) = Absatzvorlage.GetItemText ( i+1 )
    else
      VorlagenLst (i) = Absatzvorlage.GetItemText ( i+2 )
    end if

- This code might cover all possibilities, but one can never be sure about it.

'------------------------------------------------------------------------------------------

Datoteka:/writer/level1/inc/option/wr_o_3.inc

    *testcase tToolsOptionsAutocaption
    Select Case iSprache
        case 36   :  SplitString = "-"
        case else  :  SplitString = " "
    end select
   ...
    Select Case iSprache
        Case 31  : Call wDokSchreiben ("<Mod1 Shift Right>", 3)
        Case else : Call wDokSchreiben ("<Mod1 Shift Right>")
    end select

'------------------------------------------------------------------------------------------

Datoteka:/writer/level1/inc/Regexp/search.inc

    case 01 : Shortcut = "<Mod1 f>"
    case 03 : Shortcut = "<Mod1 g>"
    sub Meldungs_Test
      Case 01 : Text_In_Meldung = "StarOffice Writer has searched to the end of the document. Do you want to continue at the beginning?"
      Case 33 : Text_In_Meldung = "StarOffice Writer a atteint la fin du document. Souhaitez-vous reprendre la recherche au début du document ?"
      Case 55 : Text_In_Meldung = "StarOffice Writer pesquisou até o final do documento. Deseja continuar do início?"

'------------------------------------------------------------------------------------------

Datoteka:/writer/level1/inc/section/w_section_4.inc

    testcase tParagraphSection_2
    if iSprache = 82 then
      Call wDokSchreiben "<Return>"
    endif

'------------------------------------------------------------------------------------------

Datoteka:/writer/level1/inc/stylist/w_stylist.inc

Kaj naredimo: Dodajte nize Slogov in oblikovanja za novi jezik.

testcase tAssigningStyles1

    Case 01 : sStyles = Array("Clear formatting", "Default", "Heading 1", "Heading 2", "Heading 3", "Text body", "More...")
    Case 31 : sStyles = Array("Opmaak wissen", "Kop 1", "Kop 2", "Kop 3", "Standaard", "Tekstblok", "Meer...")
    Case 33 : sStyles = Array("Effacer le formatage", "Corps de texte", "Par défaut", "Titre 1", "Titre 2", "Titre 3", "Autres...")

'------------------------------------------------------------------------------------------

Datoteka:/writer/loadsave/inc/filter/w_filter.inc

Kaj naredimo: Dodajte datoteko s seznamom filtrov v \writer\loadsave\input\filter\

To naredimo s skripti: "tCollectSaveAsFilter" in "tCollectExportFilters" (ki jih prav tako najdete v writer\loadsave\inc\filter\w_filter.inc)

(To je delo v nastajanju)

Personal tools