Rätta till text fel i meny och hjälp

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 21:15, 5 May 2009 by Pereriksson (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Ett par tips om saker att tänka på när man granskar:

1.Läs översättningen. Jämför den översatta texten med den engelska originaltexten när du är osäker på om översättningen är rätt

2.I hjälptexter är det viktigt att kontrollera om refererade menykommandon, dialogrutor, alternativ etc. från gränssnittet stämmer. Försök följa de beskrivna stegen i en svensk version (bör naturligtvis vara så ny som överhuvudtaget möjligt) och kontrollera om hjälptexten är rätt.

3.Har viktiga och ofta förekommande termer och uttryck översatts konsekvent och riktigt? (Terminologin som används i StarOffice/OpenOffice finns här: https://g11nportal.sun.com/sungloss/)

4.Är stilen neutral, är texten lätt att förstå och beskrivningar och steg lätta att följa?

Systemet går ut på att behandla fel som buggar - det finns förklarat här: http://developers.sun.com/techtopics/global/technology/translation/translation-qa.html#c Jag har gett en del av felen prioritet enligt det här systemet för att visa ungefär hur jag brukar kategorisera fel.

--Sn 12:30, 26 January 2007 (CET)
Personal tools