Rätta till text fel i meny och hjälp

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 09:30, 9 March 2007 by Sn (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Filerna med den svenska översättningen av hjälptexter till OO 2.2 finns på http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=73181 (sv_po.tar.gz)

Hittills har 00.po och 01.po i \OOo_2.1\helpcontent2\source\text\shared\ blivit granskade. I filen 01.po har jag gjort en hel del ändringar. Filen finns här http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Image:SV_changed_01_po.zip (sparad som 01_changed.txt). I slutet av den filen saknas det en del översättningar, en del av dem har jag gjort nu. Men det fattas fortfarande en del, kanske finns det någon som vill göra resten. När det gäller granskningen finns det kanske någon annan som vill granska filerna också?


Ett par tips om saker att tänka på när man granskar:

1.Läs översättningen. Jämför den översatta texten med den engelska originaltexten när du är osäker på om översättningen är rätt

2.I hjälptexter är det viktigt att kontrollera om refererade menykommandon, dialogrutor, alternativ etc. från gränssnittet stämmer. Försök följa de beskrivna stegen i en svensk version (bör naturligtvis vara så ny som överhuvudtaget möjligt) och kontrollera om hjälptexten är rätt.

3.Har viktiga och ofta förekommande termer och uttryck översatts konsekvent och riktigt? (Terminologin som används i StarOffice/OpenOffice finns här: https://g11nportal.sun.com/sungloss/)

4.Är stilen neutral, är texten lätt att förstå och beskrivningar och steg lätta att följa?


Felen som jag hittade har jag samlat i SV_ReviewSheet_OO_22_OLH.ods, ett formulär som vi brukar använda för att lista fel och utvärdera översättningar. Formuläret finns här http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Image:SV_ReviewSheet_OO22_OLH.zip Systemet går ut på att behandla fel som buggar - det finns förklarat här: http://developers.sun.com/techtopics/global/technology/translation/translation-qa.html#c Jag har gett en del av felen prioritet enligt det här systemet för att visa ungefär hur jag brukar kategorisera fel.

--Sn 12:30, 26 January 2007 (CET)
Personal tools