PL/Pytania

From Apache OpenOffice Wiki
< PL
Revision as of 10:44, 27 August 2008 by Quest-88 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

1.
2.

[12:38:29] <Quest> ja bym dodał jeszcze pytanie związane z nakazami/rekomendacjami i trendami dot. oprogramowania wewnątrz Wspólnoty Europejskiej.
[12:38:46] <Quest> oraz o uznawanie rzekomo międzynarodowych standardów ISO ;)

Personal tools