No.openoffice.org

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 10:36, 27 March 2008 by Gaute (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Hovudside: OpenOffice.org på norsk


Arbeidsplan

OOo 2.4

OOo 2.4 kom ut på engelsk 26. mars 2008.

  • 26. mars - 3. april Testing
  • Fredag 4. april Utgjeving

OOo 2.4.1

OOoRelease241: Det kan koma ein versjon 2.4.1 før 3.0. Me bør undersøkja om me kan få med stavekontrollen i den versjonen. ([1])

OOo 3.0

Relevante sider: OOoRelease30, Translation_for_3.0, ReleaseStatus_Minutes.

  • 6. mars Grensesnittet er fryst
  • 3. april Frist for omsetjing av 3.0 beta
  • 4. juli Førebels frist for omsetjing av den ferdige versjonen
Personal tools