No.openoffice.org

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 17:58, 11 March 2008 by Gaute (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Hovudside: OpenOffice.org på norsk


Arbeidsplan

OOo 2.4

OOo 2.4 er på RC-stadiet. Planen er at den skal koma ut i løpet av mars 2008.

Dei som er ansvarlege for utgjeving har møte kvar måndag, med referat på ReleaseStatus_Minutes. Siste innspel derifrå er at det kjem ein RC4, slik at den ferdige 2.4 tidlegast kan koma ut 18. mars. Det er midt i påskeferien, så for vår del er den tidlegaste moglege datoen i veka etter påske.

Gaute er på påskeferie 14.-24. mars.

  • 25.-27. mars Testing
  • Fredag 28. mars Utgjeving

OOo 2.4.1

OOoRelease241: Det kan koma ein versjon 2.4.1 før 3.0. Me bør undersøkja om me kan få med stavekontrollen i den versjonen. ([1])

OOo 3.0

Relevante sider: OOoRelease30, Translation_for_3.0, ReleaseStatus_Minutes.

  • 6. mars Grensesnittet er fryst
  • 3. april Frist for omsetjing av 3.0 beta
  • 4. juli Førebels frist for omsetjing av den ferdige versjonen
Personal tools