No.openoffice.org

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 16:27, 11 March 2008 by Gaute (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Hovudside: OpenOffice.org på norsk


Arbeidsplan

OOo 2.4

OOo 2.4 er på RC-stadiet. Planen er at den skal koma ut i løpet av mars.

Dei som er ansvarlege for utgjeving har møte kvar måndag, med referat på ReleaseStatus_Minutes. Siste innspel derifrå er at det kjem ein RC4 som tidlegast kan koma ut 18. mars. Det er midt i påskeferien, så for vår del er den tidlegaste moglege datoen i veka etter påske.

Gaute er på påskeferie 14.-24. mars.

  • Testing 25.-27. mars.
  • Utgjeving fredag 28. mars

OOo 3.0

Relevante sider: OOoRelease30, Translation_for_3.0, ReleaseStatus_Minutes.

Grensesnittet er fryst 6. mars. Fristen for omsetjing av 3.0 beta er 3. april.

Fristen for omsetjing av den ferdige versjonen er 4. juli 2008.

Personal tools