NL/TipsEnTrucs/Meerdere versies van OOo uitvoeren

From Apache OpenOffice Wiki
< NL
Revision as of 12:39, 5 February 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Hoe kan ik meerdere versies van Apache OpenOffice naast elkaar uitvoeren?

Om deel te nemen aan Apache OpenOffice hoeft u geen programmeur te zijn: u kunt helpen om bugs in Apache OpenOffice zo snel mogelijk op te lossen door eenvoudigweg een developer snapshot te installeren en die te gebruiken zoals u normaal ook doet.

Gewoonlijk wordt elke versie geleverd via een installatiebestand dat zich installeert in dezelfde map als eerdere versies: bijvoorbeeld een stabiele versie, zeg OpenOffice.org 2.3.1, zal zich installeren in een map zoals /opt/openoffice.org2.3/ (*nix systems) en C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\ (Windows, waar de map "Program Files" gewoonlijk een gelokaliseerde naam heeft), terwijl een developer snapshot zich zal installeren in /opt/ooo-dev2.3/ (*nix systems) en C:\Program Files\OOo-dev 2.3\ (Windows).

Dit heeft enige nadelen: u zou misschien meerdere verschillende developer snapshots willen installeren of ook uw "oude" stabiele versie van Apache OpenOffice willen behouden. Een nieuwe stabiele of developer versie zal zich installeren in de corresponderende map en daarbij de huidige versie vervangen (op Windows zal het installatieprogramma dit doen, op *nix systemen moet u eerst de oude versie deïnstalleren vóórdat u de nieuwe installeert).

Om dit te vermijden zullen we uitleggen hoe u verschillende versies van Apache OpenOffice installeert en die naast elkaar kunt uitvoeren.


Linux

In dit gedeelte willen we u laten zien hoe u een Apache OpenOffice versie, gedistribueerd in een RPM of DEB pakket, "installeert". In feite zullen we het niet installeren maar in plaats daarvan de bestanden in de pakketten uitpakken.

Merk op dat u met deze methode een RPM- of een DEB-pakket kunt gebruiken ongeacht het formaat van uw distributiepakket (hetgeen betekent dat u een RPM-pakket in Debian kunt uitpakken, of een DEB-pakket in Mandriva).

Installeren van 2.* versies

RPM-pakketten

Zorg er voor dat u, vóórdat u begint, GNU tar (http://www.gnu.org/software/tar/), rpm2cpio (http://www.rpm.org/) en GNU cpio (http://www.gnu.org/software/cpio/cpio.html) heeft.

In het volgende voorbeeld zullen we "installeren"

OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz

dat is gedownload in de map

/home/user/download/ooo/

# cd naar de map waar u het *.tar.gz bestand heeft gedownload
# in dit voorbeeld hebben we het bestand 
# OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz 
# gedownload in de map /home/user/download/ooo/
 
~> cd download/ooo/
 
# maak een tijdelijke map (temp) om de bestandsinhoud uit te pakken
# in dit voorbeeld noemen we die TEMP_INST
 
~/download/ooo> mkdir TEMP_INST 
 
# cd naar die ttijdelijke map
 
~/download/ooo> cd TEMP_INST/ 
 
# pak de bestandsinhoud uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST> tar -zxvf ../OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz

Met deze opdrachten hebben de inhoud van de tarball uitgepakt in de tijdelijke map. Let er op dat de mappenstructuur die we aantreffen kan verschillen in verschillende OpenOffice.org-versies; oudere versies pakten de RPMS-map uit in de root-map (in dit voorbeeld download/ooo/TEMP_INST/RPMS/).

Recente versies hebben een root-map waarvan de naam overeenkomt met het build-nummer; in ons voorbeeld is de root-map OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286.

We moeten cd-en naar RPMS binnen deze root, waar alle rpms zijn opgeslagen.

# nu moeten we een andere temp-map maken om alle RPM-bestanden in uit te pakken
# die zijn opgenomen in de RPMS-map
# Sommige oudere versies maakten alleen een RPMS-map in de map
# waar we uitpakten, bijvoorbeeld download/ooo/TEMP_INST/RPMS/
# In dit voorbeeld begint de root-map met de build-naam
 
~/download/ooo/TEMP_INST> cd OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/RPMS/ 
 
# in het volgende gedeelte zullen we de mapnaam verkleinen
# in plaats van ~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-2_en-US.9276/RPMS>
# zullen we schrijven ~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12 .../RPMS>
 
# maak een temp-map waar de OpenOffice.org installatie-root-map moet worden uitgepakt
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../RPMS> mkdir TEMP_ROOT 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../RPMS> cd TEMP_ROOT/ 
 
# pak de RPM's uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../RPMS/TEMP_ROOT> for i in ../openoffice.org*.rpm; do rpm2cpio $i | cpio -id; done

Met deze procedure vinden we in

/home/user/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/RPMS/TEMP_ROOT

alles in de root-map:

~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/RPMS/TEMP_ROOT/opt/openoffice.org2.4/

Nu hoeft u alleen nog maar die root-map te kopiëren of te verplaatsen naar waar u dat wilt.

~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../RPMS/TEMP_ROOT>cd opt
 
# zorg er voor dat u "opt" niet laat voorafgaan door een slash, zoals in /opt
# omdat dat zal verwijzen naar de map waar de hoofdinstallatie zich bevindt
# in /opt/openoffice.org2.4/
 
# in dit voorbeeld "installeren" we de nieuwe versie in home/user/openoffice.org2.4
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../RPMS/TEMP_ROOT/opt> mv openoffice.org2.4 ~

En tenslotte verwijderen we alle tijdelijke bestanden

~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../RPMS/TEMP_ROOT/opt> cd ~/download/ooo/
~download/ooo> rm -rf TEMP_INST/

DEB-pakketten

In het volgende voorbeeld zullen we "installeren"

OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz

dat is gedownload in de map

/home/user/download/ooo/

# cd naar de map waar u het *.tar.gz bestand heeft gedownload
# in dit voorbeeld hebben we het bestand
# OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz
# gedownload in de map /home/user/download/ooo/
 
~> cd download/ooo/
 
# maak een tijdelijke map (temp) om de bestandsinhoud uit te pakken
# in dit voorbeeld noemen we die TEMP_INST
 
~/download/ooo> mkdir TEMP_INST 
 
# cd naar die tijdelijke map
 
~/download/ooo> cd TEMP_INST/ 
 
# pak de bestandsinhoud uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST> tar -zxvf ../OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz

Met deze opdrachten hebben de inhoud van de tarball uitgepakt in de tijdelijke map. Let er op dat de mappenstructuur die we aantreffen kan verschillen in verschillende OpenOffice.org-versies; oudere versies pakten de DEBS-map uit in de root-map (in dit voorbeeld download/ooo/TEMP_INST/DEBS/).

Recente versies hebben een root-map waarvan de naam overeenkomt met het build-nummer; in ons voorbeeld is de root-map OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286.

We moeten cd-en naar DEBS binnen deze root, waar alle debs zijn opgeslagen.

# nu moeten we een andere temp-map maken om alle DEB-bestanden in uit te pakken
# die zijn opgenomen in de DEBS-map
 
~/download/ooo/TEMP_INST> cd OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/DEBS/ 
 
 
# in het volgende gedeelte zullen we de mapnaam verkleinen
# in plaats van ~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-2_en-US.9276/DEBS>
# zullen we schrijven ~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12 .../DEBS>
 
# maak een temp-map waar de OpenOffice.org installatie-root-map moet worden uitgepakt
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS> mkdir TEMP_ROOT 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS> cd TEMP_ROOT/ 
 
# pak de DEB's uit 
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../openoffice.org*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done

Met deze procedure vinden we in

/home/user/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/DEBS/TEMP_ROOT

alles in de root-map:

~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/DEBS/TEMP_ROOT/opt/openoffice.org2.4/

Nu hoeft u alleen nog maar die root-map te kopiëren of te verplaatsen naar waar u dat wilt.

~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS/TEMP_ROOT>cd opt
 
# zorg er voor dat u "opt" niet laat voorafgaan door een slash, zoals in /opt
# omdat dat zal verwijzen naar de map waar de hoofdinstallatie zich bevindt
# in /opt/openoffice.org2.4/
 
# in dit voorbeeld "installeren" we de nieuwe versie in home/user/openoffice.org2.4
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS/TEMP_ROOT/opt> mv openoffice.org2.4 ~

En tenslotte verwijderen we alle tijdelijke bestanden

~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS/TEMP_ROOT/opt> cd ~/download/ooo/
~download/ooo> rm -rf TEMP_INST/

Configuratie van de gebruikersmap voor 2.* versies

Voordat we deze versie kunnen uitvoeren moeten we enkele wijzigingen maken in de configuratie. De procedure is hetzelfde voor RPM- en DEB-pakketten.

Standaard zal een OpenOffice.org versie lezen en schrijven vanuit en naar de corresponderende gebruikermap (bijvoorbeeld: een stabiele OpenOffice.org 2.N versie in /home/gebruiker/.openoffice.org2/ en een developer snapshot in /home/gebruiker/.ooo-dev2/). Dit betekent dat u niet tegelijkertijd twee versies kunt uitvoeren die zijn geïnstalleerd als openoffice.orgN of twee als ooo-devN, omdat dat zou leiden tot inconsistentie.

Om dit te vermijden moeten we de OpenOffice.org-configuratie wijzigen om ergens anders naar de gebruikersmap te laten kijken: we zullen dezelfde installatie-root-map aangeven, op die manier hebben we alles bij elkaar, hetgeen het later eenvoudiger te deinstalleren maakt.

We moeten, om dit te doen, het configuratie-bestand bewerken dat is geplaatst in $OO_INST_ROOT_DIR/program/bootstraprc

Als dit bestand geen schrijfrechten heeft, moet u dat eerst wijzigen

~> cd openoffice.org2.4/program/
~/openoffice.org2.4/program> chmod +w bootstraprc

Nu kunt u het bestand openen met uw tekstbewerker en de regel die begint met UserInstallation= als volgt wijzigen:

UserInstallation=$ORIGIN/..

Het hele bestand zou er dan als volgt uit kunnen zien:

[Bootstrap]
BaseInstallation=$ORIGIN/..
InstallMode=<installmode>
ProductKey=OpenOffice.org 2.4
UserInstallation=$ORIGIN/..
[ErrorReport]
ErrorReportPort=80
ErrorReportServer=report.services.openoffice.org

Op deze manier staat de gebruikersmap in de root-map van OpenOffice.org en kunt u verschillende versies naast elkaar uitvoeren.

Installeren van 3.* versies (drie lagen OpenOffice.org)

Vanaf DEV300m4 heeft OpenOffice.org drie lagen (zie Three-Layer OOo). Dit betekent dat als we de RPM/DEB- pakketten uitpakken, we de volgende twee mappen zullen vinden:

 1. opt/openoffice.org (bevat de laagste en de middelste lagen: ure en basis)
 2. opt/ooo-dev3.0 (bevat de bovenste laag)

waar u voor ooo-dev3.0 de productnaam dient te lezen, bijvoorbeeld openoffice.org3.0.

Als we een volledig zelf-omvattende installatie willen maken (zonder enige systeem-/bureaubladintegratie en met zijn eigen gebruikersmap), hoeven we alleen de pakketten uit te pakken en dan die opt-map te hernoemen zodat de drie lagen bij elkaar worden gehouden.

RPM-pakketten

In het volgende voorbeeld zullen we "installeren"

OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz

dat is gedownload in de map

/home/user/download/ooo/

# cd naar de map waar u het *.tar.gz bestand heeft gedownload
# in dit voorbeeld hebben we het bestand
# the file OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz
# gedownload in de map /home/user/download/ooo/
 
~> cd download/ooo/
 
# maak een tijdelijke map (temp) om de bestandsinhoud uit te pakken
# in dit voorbeeld noemen we die TEMP_INST
 
~/download/ooo> mkdir TEMP_INST 
 
# cd naar die tijdelijke map
 
~/download/ooo> cd TEMP_INST/ 
 
# pak de bestandsinhoud uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST> tar -zxvf ../OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz


Met deze opdrachten hebben de inhoud van de tarball uitgepakt in de tijdelijke map.

We moeten nu cd-en naar de RPMS binnen deze root, waar alle rpms zijn opgeslagen.


# nu moeten we een andere temp-map maken om alle RPM-bestanden in uit te pakken
# die zijn opgenomen in de RPMS-map
 
~/download/ooo/TEMP_INST> cd DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/RPMS/ 
 
# in het volgende gedeelte zullen we de mapnaam verkleinen
# in plaats van ~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/RPMS>
# zullen we schrijven ~/download/ooo/TEMP_INST/ DEV300_m7.../RPMS>
 
# maak een temp-map waar de OpenOffice.org installatie-root-map moet worden uitgepakt
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS> mkdir TEMP_ROOT 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS> cd TEMP_ROOT/

Let er op dat u, afhankelijk van de versie, twee verschillende naamschema's aan kunt treffen:

 1. openoffice.org-*.rpm voor de laagste en de middelste lagen
 2. ooo-dev-*.rpm voor de bovenste laag

Dus kunt u de RPM's in één of twee stappen uitpakken:

# pak de RPM's in één stap uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> for i in ../o*.rpm; do rpm2cpio $i | cpio -id; done

Let er op dat we niet de jokertekens for i in ../*.rpm gebruiken, omdat het pakket de rpm voor de Java Runtime Environment kan bevatten (in dit voorbeeld zit in het pakket jre-6u4-linux-i586.rpm), dus door gebruik te maken van het jokerteken ../o*.rpm zorgen we er voor dat we alleen de rpm's die beginnen met "o" uitpakken.

# pak de RPM's in twee stappen uit
# de laagste en middelste lagen
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> for i in ../openoffice.org*.rpm; do rpm2cpio $i | cpio -id; done 
 
# pak de bovenste laag uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> for i in ../ooo-dev*.rpm; do rpm2cpio $i | cpio -id; done

Met deze procedures vinden we in

/home/user/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/RPMS/TEMP_ROOT

een opt-map die twee mappen bevat:

 1. /TEMP_ROOT/opt/ooo-dev3.0
 2. /TEMP_ROOT/opt/openoffice.org

deze laatste map bevat op zijn beurt twee andere mappen: basis3.0 en ure.

Nu hoeft u die opt-map alleen nog maar te kopiëren of te verplaatsen naar waar u dat wilt.

# in dit voorbeeld "installeren" we de nieuwe versie in home/user/OOo_DEV300_m7
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> mv opt ~/OOo_DEV300_m7

En tenslotte verwijderen we alle tijdelijke bestanden

~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> cd ~/download/ooo/
~download/ooo> rm -rf TEMP_INST/

DEB-pakketten

In het volgende voorbeeld zullen we "installeren"

OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz

dat is gedownload in de map

/home/user/download/ooo/

# cd naar de map waar u het *.tar.gz bestand heeft gedownload
# in dit voorbeeld hebben we het bestand
# the file OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz
# gedownload in de map /home/user/download/ooo/
 
~> cd download/ooo/
 
# maak een tijdelijke map (temp) om de bestandsinhoud uit te pakken
# in dit voorbeeld noemen we die TEMP_INST
 
~/download/ooo> mkdir TEMP_INST 
 
# cd naar die tijdelijke map
 
~/download/ooo> cd TEMP_INST/ 
 
# pak de bestandsinhoud uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST> tar -zxvf ../OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz


Met deze opdrachten hebben de inhoud van de tarball uitgepakt in de tijdelijke map.

We moeten nu cd-en naar de DEBS binnen deze root, waar alle deb's zijn opgeslagen.


# nu moeten we een andere temp-map maken om alle DEB-bestanden in uit te pakken
# die zijn opgenomen in de DEBS-map
 
~/download/ooo/TEMP_INST> cd DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/DEBS/ 
 
# in het volgende gedeelte zullen we de mapnaam verkleinen
# in plaats van ~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/DEBS>
# zullen we schrijven ~/download/ooo/TEMP_INST/ DEV300_m7.../DEBS>
 
# maak een temp-map waar de OpenOffice.org installatie-root-map moet worden uitgepakt
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS> mkdir TEMP_ROOT 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS> cd TEMP_ROOT/

Let er op dat u, afhankelijk van de versie, twee verschillende naamschema's aan kunt treffen:

 1. openoffice.org-*.deb voor de laagste en de middelste lagen
 2. ooo-dev-*.deb voor de bovenste laag

Dus kunt u de DEB's in één of twee stappen uitpakken:

# pak de DEB's in één stap uit
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done

Let er op dat we niet de jokertekens for i in ../*.rpm gebruiken, omdat het pakket de rpm voor de Java Runtime Environment kan bevatten (in dit voorbeeld zit in het pakket jre-6u4-linux-i586.rpm), dus door gebruik te maken van het jokerteken ../o*.rpm zorgen we er voor dat we alleen de rpm's die beginnen met "o" uitpakken.

# pak de DEB's in twee stappen uit
# de laagste en middelste lagen
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../openoffice.org*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done 
 
# pak de bovenste laag uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../ooo-dev*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done

Met deze procedures vinden we in

/home/user/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/DEBS/TEMP_ROOT

een opt-map die twee mappen bevat:

 1. /TEMP_ROOT/opt/ooo-dev3.0
 2. /TEMP_ROOT/opt/openoffice.org

deze laatste map bevat op zijn beurt twee andere mappen: basis3.0 en ure.

Nu hoeft u die opt-map alleen nog maar te kopiëren of te verplaatsen naar waar u dat wilt.

# in dit voorbeeld "installeren" we de nieuwe versie in home/user/OOo_DEV300_m7
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> mv opt ~/OOo_DEV300_m7

En tenslotte verwijderen we alle tijdelijke bestanden

~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> cd ~/download/ooo/
~download/ooo> rm -rf TEMP_INST/


Configuratie van de gebruikersmap voor 3.* versies

Voordat we deze nieuwe versie kunnen uitvoeren, moeten we enkele wijzigingen in de configuratie maken. De procedure is hetzelfde voor RPM- en DEB-pakketten.

Standaard zal een OpenOffice.org versie lezen en schrijven vanuit en naar de corresponderende gebruikermap (bijvoorbeeld: een stabiele OpenOffice.org 2.N versie in /home/gebruiker/.openoffice.org2/ en een developer snapshot in /home/gebruiker/.ooo-dev2/). Dit betekent dat u niet tegelijkertijd twee versies kunt uitvoeren die zijn geïnstalleerd als openoffice.orgN of twee als ooo-devN, omdat dat zou leiden tot inconsistentie.

Om dit te vermijden moeten we de configuratie van Apache OpenOffice wijzigen om ergens anders naar de gebruikersmap te laten kijken: we zullen dezelfde installatie-root-map aangeven, op die manier hebben we alles bij elkaar, hetgeen het later eenvoudiger te deinstalleren maakt.

We moeten, om dit te doen, het configuratiebestand bootstraprc bewerken, dat is geplaatst in de program -map in de bovenste laag, in dit voorbeeld:

/home/user/OOo_DEV300_m7/ooo-dev3.0/program

Als dit bestand geen schrijfrechten heeft, moet u dit eerst wuijzigen

~> cd OOo_DEV300_m7/ooo-dev3.0/program
~/OOo_DEV300_m7/ooo-dev3.0/program> chmod +w bootstraprc

Nu kunt u dit bestand openen met uw tekstbewerker en de regel, die begint met UserInstallation=, als volgt wijzigen:

UserInstallation=$ORIGIN/..

Het gehele bestand kan er dan als volgt uitzien:

[Bootstrap]
BaseInstallation=${OOO_BASE_DIR}
InstallMode=<installmode>
ProductKey=OOo-dev 3.0
UserInstallation=$ORIGIN/..
[ErrorReport]
ErrorReportPort=80
ErrorReportServer=


Op deze manier staat de gebruikersmap in de root-map van Apache OpenOffice en kunt u verschillende versies naast elkaar uitvoeren.

Windows

Op Windows moet u een zogenoemde administratieve installatie van uw pakket uitvoeren. Dit is iets dat beschikbaar is voor alle op msi gebaseerde installaties en redelijk eenvoudig is, namelijk het uitpakken van de .cab-bestanden die bij uw installatie zitten.

Als u een alles-in-één executeerbaar bestand heeft dat uw installatie bevat (één enkel .exe-bestand met een grootte van meer dan 100 MB, bijvoorbeeld genaamd OOo_2.4.237_Win32Intel_install.exe), laat u dat zichzelf eerst uitpakken. Start eenvoudigweg het bestand om dat te doen - het zal u vragen waar u de bestanden wilt uitpakken. Na het uitpakken zal het automatisch het echte installatieprogramma uitvoeren - annuleer dat.

Voor het volgende gedeelte gaan we er van uit dat u heeft uitgepakt naar c:\temp\install

Open nu een console (<Windows_toets>+R, gevolgd door te typen "cmd<enter>", zorgt daar voor), doe dan

 ...> c:
 c:\> cd \temp\install
 c:\temp\install> msiexec /a ooodev24.msi

(Bovenstaande gaat er van uit dat er een bestand ooodev24.msi in de opgegeven map staat. De naam wijzigt met de versie die u installeert, maar het zou altijd slechts één .msi-bestand moeten zijn. Gebruik de naam van dat bestand.)

msiexec is een gereedschap om, uiteraard, .msi-bestanden uit te voeren. De schakeloptie /a geeft aan dat een administratieve installatie moet worden uitgevoerd. Het zal een UI starten waar u opnieuw wordt gevraagd naar de doellocatie - kies een map waar u wilt dat OOo uiteindelijk moet worden geïnstalleerd. Klik dan op de knop "Installeren", wacht een aantal minuten en u bent klaar.

Opmerking voor gevorderde gebruikers:

 msiexec /a ooodev24.msi "TARGETDIR=c:\Program Files\OOoDev\m237" /qr

zal OOo installeren in de map "c:\Program Files\OOoDev\m237", zonder enige verdere interactie van de gebruiker.

 == ** LET OP ! ** ==
Vanaf DEV300m23 worden de benodigde Microsoft Visual C++ runtime-bestanden niet meer opgenomen in het geïnstalleerde OOo-product, maar worden in plaats daarvan in het systeem geïnstalleerd tijdens de normale installatie (zie deze interface-announce@openoffice.org mail).
Omdat dit niet wordt gedaan tijdens een administratieve installatie, moet u Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86) (of equivalenten voor verschillende compiler-versies) zelf installeren.

Gebruikersconfiguratie

Net als met de bovenstaande Linux-versie, moet u er voor zorgen dat de gebruikersgegevens van de zojuist geïnstalleerde OOo-versie niet conflicteren met de gebruikersgegevens van andere installaties. Om dit te voorkomen opent u het bestand <OOo_installation>\program\bootstrap.ini in een tekstbewerker van uw keuze en zoekt u de regel

 UserInstallation=$SYSUSERCONFIG/OOo-dev2

(Nogmaals, het laatste deel hiervan is afhankelijk van de concrete versie die u heeft geïnstalleerd, maar er is maar één regel die begint met UserInstallation.)

Wijzig dit naar

 UserInstallation=$ORIGIN/..

Nu zullen uw gebruikersgegevens worden opgeslagen in de map user direct naast uw program-map. Dit heeft twee voordelen: Gebruikersgegevens van verschillende versies botsen niet meer met elkaar en u kunt de complete installatie verwijderen, inclusief uw gebruikersgegevens, door eenvoudigweg de installatie-map te verwijderen. Wees er echter op bedacht dat nu de verschillende mensen die op dezelfde Windows-machine werken, allemaal met dezelfde gebruikersgegevens werken, hetgeen niet is zoals bij een normale installatie.

Personal tools