NL/SUN Report Builder/Example

From Apache OpenOffice Wiki
< NL
Revision as of 13:37, 25 February 2017 by DiGro (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Gegevensmodel

Het voorbeeld zal een zeer eenvoudig, en veel voorkomend, gegevensmodel gebruiken. Twee tabellen, één een lijst met producten en de andere een lijst van de kosten voor meerdere aankopen van elk product. Verwezen naar als een relatie One to Many ( 1..n).

tabel Products ( Table2 )

ProductID
ProductName
0
Apples
1
Oranges
2
Grapes
3
Melons

Tabel Product Cost ( Table1 )

ProdID
Cost
0
2
0
1
0
3
0
4
1
1
1
1
4
1
7
2
9
3
3

Het rapport zal alle records van Cost weergeven voor elk product, en ze groeperen op hun ProductName. Daarom wordt een query gebruikt om de gegevens op te halen uit de twee tabellen in één doorlopende resultaatset, om te gebruiken door de Report Builder.

Sum exmp qry.gif


Rapport lay-out - Gebruikergedefinieerde functies

De OracleSun Report Builder maakt het maken van gebruikergedefinieerde functies op twee niveaus mogelijk. Het niveau Rapport en het niveau Groep.


Group Report Totals.gif

Uiteindelijke uitvoer rapport


Sum exmp rpt.gif
Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools