NL/SUN Report Builder/Documentation

From Apache OpenOffice Wiki
< NL
Revision as of 14:59, 21 February 2017 by DiGro (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Contents

Wie heeft rapporten nodig

Het is u vergeven als u denkt dat het enige doel van rapporten is om een goed uitziende afdrukken van records uit een database te verschaffen. Een programma voor rapporten verschaft essentiële gereedschappen om de gegevens uit een database tot enig praktisch nut te brengen. Rapporten stellen u in staat gegevens op te delen en te bekijken op vele mogelijke manieren. Als freelancer kunt u rapporten gebruiken om de door u bestede tijd aan een bepaald project bij te houden, uw inkomsten gedurende een gespecificeerde maand bijhouden, en zien welke klant u het meeste werk bezorgt. Op dezelfde manier kunt u facturen generen die klaar zijn om te verzenden. Indien u een vreemde taal leert, dan kunt u rapporten gebruiken om een lijst met nieuwe woorden over een bepaald onderwerp af te drukken en uw voortgang bijhouden. U kunt ook een eenvoudige database maken om uw vorderingen bij te houden en een professioneel ogend cv genereren met behulp van een rapport. Met andere woorden: u kunt rapporten gebruiken voor een variëteit aan taken.

Waarom Oracle Report Builder

Omdat Apache OpenOffice een ingebouwd mogelijkheid heeft voor rapporten vraagt u zich misschien af waarom u daar een ander programma bovenop zou moeten bouwen. De ingebouwde mogelijkheden voor rapporten kunnen, om te beginnen, niet worden gebruikt voor andere dingen dan de meest eenvoudige rapporten. terwijl de Assistent Rapport het proces van het maken van een rapport nog enigszins rechttoe rechtaan maakt, zijn de standaard gereedschappen voor rapporten niet erg intuïtief en niet bijzonder flexibel, wat uw mogelijkheden voor het maken van rapporten naar uw zin beperkt. De Oracle Report Builder (ORB) is ontworpen om de tekortkomingen van de ingebouwde mogelijkheden voor rapporten weg te nemen door het toevoegen van een krachtig programma voor rapporten en een overvloed aan nuttige gereedschappen die u in staat stellen meer geavanceerde rapporten te maken. De extensie voegt zowel geavanceerde sorteer- en groeperingsmogelijkheden toe als ook de mogelijkheid om query's en functies van SQL in rapporten te gebruiken. Nog belangrijker, ORB maakt het significant eenvoudiger om een complexe lay-out voor een rapport te maken via slepen-en-neerzetten. Daarnaast laat ORV u diagrammen in uw rapporten invoegen.

Systeemvereisten

De extensie ORB vereist een redelijk recente versie van Apache OpenOffice. Idealiter zou u de laatste versie van de productiviteitssuite moeten gebruiken. Omdat ORB is geschreven in Java, zou u ook moeten controleren of de software Java Runtime Environment (JRE) op uw machine is geïnstalleerd en of Apache OpenOffice is geconfigureerd om die te gebruiken. Kies, om dit laatste te doen, Extra -> Opties -> OpenOffice -> Java. Zorg er voor dat het keuzevak Gebruik een Java runtime environment is geselecteerd en een JRE is geselecteerd in de lijst met geïnstalleerde JRE's. Als die lijst leeg is dan dient u de software voor de JRE te installeren, die u kunt downloaden vanaf www.java.com.

Oracle Report Builder installeren

Omdat ORB een extensie voor Apache OpenOffice is, is het installeren ervan op uw machine niet bijzonder moeilijk. Download de laatste versie van ORB vanaf de opslagplaats voor extensies van Apache OpenOffice. Kies, in Apache OpenOffice, Extra -> Extensiebeheer. Druk op de knop Toevoegen, selecteer het gedownloade .oxt-bestand en druk op Openen. Start Apache OpenOffice opnieuw op (op Windows dient u eerst ook Snelstarter af te sluiten), en u bent klaar.

Beginnen met Oracle Report Builder

Het volgende verwijst naar ORB versie 1.2.1.

De extensie Oracle Report Builder voegt krachtige mogelijkheden voor rapporten toe aan Apache OpenOffice Base en het gebruiken om rapporten te maken is eenvoudig, zoals we kunnen zien met een eenvoudig voorbeeld. Veronderstel dat u een freelance schrijver bent en u wilt uw bijdragen bijhouden met behulp van een eenvoudige database van Apache OpenOffice Base die titels van artikelen, publicaties, datums van bijdragen, huidige status en status van betalingen bevat. Dat is een nuttige oplossing, maar het toevoegen van mogelijkheden voor rapporten maken van de database een handig analytisch gereedschap. Met de Oracle Report Builder kunt u een lijst met artikelen genereren, gegroepeerd op publicatie die de sommen voor de betalingen van de artikelen weergeeft en diagrammen voor elke publicatie.

Om het voor u eenvoudiger te maken de instructies hieronder te volgen, heb ik de tabel met bijdragen en het rapport Submissions_by_Publication toegevoegd aan de database WriterDB.odb. Die database maakt deel uit van de extensie Writer's Tools die u hier kunt downloaden.

Als u de database beschikbaar hebt, open die dan met Apache OpenOffice Base, schakel naar het gedeelte Rapporten, en klik op de koppeling Rapport maken in ontwerpweergave. Dat opent het venster Rapportontwerper en laten we, vóórdat u begint met een rapport, de essentiële componenten van de Rapportontwerper eens nader bekijken:

Interface van Oracle Report Builder

Interface van Oracle Report Builder

A - De werkbalk Besturingselementen voor rapport bevat knoppen die u kunt gebruiken om velden, labels, afbeeldingen en grafieken toe te voegen aan het rapport.

B - Hoofdwerkbalk stelt u in staat de paletten Veld toevoegen, Rapport Navigator, en Sorteren en groeperen in te schakelen.

C - De werkbalken Uitlijnen en Uitlijnen op sectie helpen u velden en andere elementen in het rapport uit te lijnen.

D - De blanco pagina voor het rapport is opgedeeld in drie standaard secties: Paginakoptekst, Detail, en Paginavoettekst.

E - De Rapport Navigator laat u snel een bepaald element in het rapport lokaliseren en selecteren.

F - Het palet Veld toevoegen stelt u in staat snel het rapport te vullen met de velden door ze vanaf het palet in het rapport te slepen.

G - Het palet Sorteren en groeperen kan worden gebruikt om de elementen van het rapport te sorteren en te groeperen.

H - Het venster Eigenschappen laat u de eigenschappen van het momenteel geselecteerde besturingselement specificeren. Als u bijvoorbeeld een veld selecteert, dan kunt u het venster Eigenschappen gebruiken om de gegevensbron van het veld en eigenschappen als grootte, positie, opmaak, etc te specificeren.

Om een rapport te maken dat alle bijdragen groepeert op publicatie, zou u een nieuwe sectie Groep koptekst moeten toevoegen door het veld Publication te selecteren uit het palet Sorteren en groeperen. Specificeer de gewenste opties voor sorteren (Oplopend of Aflopend) en selecteer Aanwezig uit de keuzelijst voor Groep koptekst. Gebruik het palet Veld toevoegen om het veld Publication te plaatsen binnen de sectie Publication koptekst. U kunt dan de beschikbare opties voor opmaken gebruiken onder de tab Algemeen in het paneel Eigenschappen om het veld naar uw wensen op te maken. De sectie Detail van de pagina is ontworpen om een lijst van records uit de database te genereren. In ons geval zal deze lijst records bevatten die zijn gerelateerd aan een bepaalde publicatie. Voeg, met behulp van het palet Veld toevoegen, de gewenste velden (bijv. Title, DateSubmitted en Payment) toe aan de sectie Detail. Uitlijnen van velden en labels in de rapporten kan enigszins problematisch zijn, maar de werkbalken Uitlijnen en Uitlijnen aan sectie bevatten knopen die u daarbij helpen. U kunt een voorbeeld van het rapport zien door te drukken op de knop Rapport uitvoeren op de hoofdwerkbalk om een lijst van alle bijdragen te zien, gegroepeerd op publicatie.

Hoewel u het gemaakte rapport kunt gebruiken zoals het is, kunt u nog enkele andere dingen doen om het nog nuttiger te maken. U zou bijvoorbeeld misschien nog een veld willen toevoegen dat de som berekent voor elk van de publicaties, alsmede het totaalbedrag. Laten we met dat laatste beginnen. Klik op de knop Tekstvak op de werkbalk besturingselementen voor rapport en teken een veld in de sectie Paginavoettekst. Schakel, in het paneel Eigenschappen, naar de tab gegevens en selecteer de opties als volgt:

 • Gegevensveldype: Functie
 • Gegevensveld: Payment
 • Functie: Accumulatie
 • Bereik: Rapport

U moet eerst, om een veld toe te voegen dat de som van de betalingen per publicatie vermeld, de sectie groep voettekst inschakelen. Selecteer Aanwezig uit de keuzelijst Groep voettekst in het palet Sorteren en groeperen. Teken dan een veld in de toegevoegde voettekst Publication en specificeer de opties voor het veld als volgt:

 • Gegevensveldype: Functie
 • Gegevensveld: Payment
 • Functie: Accumulatie
 • Bereik: Groep: Publication

U kunt ook een diagram toevoegen die de betalingen per publicatie weergeeft. U dient, om dat te kunnen doen, eerst een query te maken die de gegevens voor de grafiek ophaalt. Sluit het rapport, schakel naar het gedeelte Query's en klik op de link Query maken in ontwerpweergave om een nieuwe query te maken. Selecteer de tabel die de gegevens voor de bijdragen bevat en voeg de velden Publication en Payment toe aan de query. Selecteer, vanuit de keuzelijst Functie, Groeperen in de kolom Publication en Som in de kolom Payment. Sla de gemaakte query op en open het rapport om dat te bewerken. Klik op de knop Diagram op de hoofdwerkbalk, en teken een diagram in de sectie Pagina voettekst. Schakel, in het paneel Eigenschappen, naar de tab Gegevens en selecteer Query uit de keuzelijst voor Inhoud en de gemaakte query uit de lijst van Inhoud.

Als u de standaard kolomgrafiek niet zo mooi vindt kunt u de eigenschappen ervan aanpassen door te dubbelklikken op het diagram om naar de modus Bewerken te gaan. Hier kunt u de verschillende instellingen specificeren met behulp van het contextmenu met rechts klikken. Door bijvoorbeeld het menuitem Diagramtype te gebruiken kunt u de standaard kolomdiagram wijzigen naar een taartdiagram en een 3D-look er aan toevoegen. Zoals u kunt zien is het maken van rapporten met Oracle Report Builder rechttoe rechtaan. Als u eenmaal de basis onder de knie hebt, kunt u de mogelijkheden voor het maken van rapporten gebruiken om de in Apache OpenOffice Base opgeslagen gegevens weer te geven.De Rapportnavigator in Oracle Report Builder bekijken

Laten we een aantal sleutelcomponenten van de ORB identificeren zoals die te zien zijn in de Rapportnavigator. De Rapportnavigator kan worden bereikt via het menu Beeld. Schakel, om het venster Eigenschappen te bekijken, het in en uit onder het menu Beeld. De uitgebreide tips identificeren heel veel informatie over de componenten. Schakel, om de uitgebreide tips te bekijken, die in onder het menu Help. De tekst hieronder vult de uitgebreide tips aan van uw bepaalde versie van ORB. Verder is contexthelp beschikbaar voor verscheidene dialoogvensters door op F1 te drukken.

Rapportnavigator -> Rapport

Geeft de verscheidene opties weer voor het rapport als geheel. Deze wijken af van de verscheidene opties van individuele componenten van het rapport. Als u bijvoorbeeld een filter gebruikt voor het rapport als geheel, verwacht dan geen uit te voeren functies op waarden die u zojuist heeft weggefilterd.

Rapportnavigator -> Rapport -> Eigenschappen van de tab Algemeen

Dit beheert de lay-out en weergave van het rapport.

 • Naam: De naam van uw rapport kan bijna alles van uw keuze zijn.
 • Paginakoptekst:
 • Paginavoettekst:
 • Herhalende waarden afdrukken: U wilt misschien niet dat voor elk rapport herhalende waarden worden afgedrukt.

Rapportnavigator -> Rapport -> Eigenschappen van de tab Gegevens

Dit beheert de gegevens uit de database die worden weergegeven in het rapport.

 • Soort inhoud: Kan zijn Tabel, Query, of SQL-opdracht
 • Inhoud: Waarden zijn afhankelijk van het Soort inhoud hierboven.
 • SQL-opdracht analyseren: Of toegestaan wordt dat de SQL-opdracht wordt geanalyseerd.
 • Filters: De SQL-filteropdracht die op de gegevens van de database moet worden uitgevoerd

Rapportnavigator -> Rapport -> Functies

Dit beheert de functies die worden berekend in het rapport met behulp van OpenFormula. Over het algemeen zouden alle functies die zijn gedefinieerd in op OpenFormula moeten worden ondersteund. Maar dit is momenteel nog steeds werk in uitvoering en zou kunnen wijzigen na elke uitgave van de Oracle Report Builder.

Rapportnavigator -> Rapport -> Functies -> Functie -> Eigenschappen van de tab Algemeen

Een functie stelt de gebruiker in staat om berekeningen uit te voeren (zie gedeelte Ondersteunde functies) op de gegevens in de database en de resultaten weer te geven. Functies kunnen ofwel in de globale context van het rapport zelf of in elke groep (zie gedeelte Groepen hieronder). Functies worden gemaakt met behulp van Beeld -> Rapportnavigator -> Rapport -> Functie. Klik met rechts op Functie en selecteer Nieuwe functie. Als u eenmaal uw nieuwe functie hebt geselecteerd kunt u in het contextmenu van het item Functies uw functie aanpassen.

 • Naam: De naam van uw functie, kan bijna alles naar uw keuze zijn.
 • Formule: Bekijk voorbeeld Functie hieronder
 • Aanvangswaarde: Bekijk voorbeeld Functie hieronder
 • Diep controleren:
 • Vooraf evalueren: U wilt misschien niet dat de functie wordt geëvalueerd totdat het rapport is voltooid.

Rapportnavigator -> Rapport -> Paginakoptekst -> Eigenschappen van de tab Algemeen

Dit beheert de koptekst op elke pagina van het rapport. In een rapport met meerdere pagina's, kan dit aan het begin van elke pagina worden weergegeven. Het kan andere componenten bevatten, zoals tekstvelden, tekstvakken, besturingselementen voor afbeeldingen, diagrammen, lijnen, etc. Elk van deze componenten heeft ook zijn eigen respectievelijke componenten.

 • Naam:
 • Zichtbaar:
 • Hoogte:
 • Voorwaardelijke afdrukuitdrukking: Een voorwaardelijke afdrukuitdrukking stelt de gebruiker in staat om te specificeren of een element of gedeelte al dan niet zichtbaar zou moeten zijn bij het uitvoeren van het rapport. Als de afdrukuitdrukking evalueert naar true, dan zal het element worden afgedrukt in het rapport. De syntaxis is hetzelfde als voor functies.
 • Achtergrond transparant:
 • Achtergrondkleur:


Rapportnavigator -> Rapport -> Rapportkoptekst -> Eigenschappen van de tab Algemeen

Dit beheert de koptekst van het rapport. In een rapport met meerdere pagina's, wordt dit eenmaal aan het begin van de eerste pagina weergegeven. Het kan andere componenten bevatten, zoals tekstvelden, tekstvakken, besturingselementen voor afbeeldingen, diagrammen, lijnen, etc. Elk van deze componenten heeft ook zijn eigen respectievelijke componenten.

 • Naam:
 • Forceer nieuwe pagina: Of het huidige gedeelte en/of het volgende gedeelte op een nieuwe pagina moet worden afgedrukt
 • Bijeenhouden: Als het huidige gedeelte niet volledig op één pagina past, druk het dan op de volgende pagina af
 • Zichtbaar:
 • Hoogte:
 • Voorwaardelijke afdrukuitdrukking:
 • Achtergrond transparant:
 • Achtergrondkleur:

Rapportnavigator -> Rapport -> Groepen -> venster Sorteren en groeperen

Dit beheert of en hoe u gegevens uit de database groepeert. U kunt het groeperen van gegevens in het rapport invoegen met behulp van Beeld -> Sorteren en groeperen. Details worden gevraagd op welke velden, welke volgorde voor sorteren, welke voorwaarden, etc. u uw gegevens wilt groeperen. Bekijk dit voor meer details.

 • Veld/Uitdrukking: Ofwel het veld uit de database of de uitdrukking. Een voorbeeld van een uitdrukking zou kunnen zijn om de gebruiker de mogelijkheid te geven om rekenkundige berekeningen uit te voeren met de waarde van andere uitdrukkingen als ook met de waarde van kolommen. (De feitelijke implementatie maakt deel uit van het 4.1 programma voor de uitdrukkingen.)
 • Sorteren: Oplopend of aflopend
 • Groep koptekst: Ofwel verbergen of weergeven
 • Groep voettekst: Ofwel verbergen of weergeven
 • Groeperen aan: Waar de gegevens op worden gegroepeerd is afhankelijk van het type gegevens dat is gekozen in Veld/Uitdrukking
 • Groep interval: Dit is ook afhankelijk van het type gegevens dat is gekozen in Veld/Uitdrukking
 • Bijeenhouden:
Rapportnavigator -> Rapport -> Groepen -> <GroepNaam> -> Eigenschappen van de tab Algemeen

Dit beheert de visuele weergave van uw groepen.

 • Bijeenhouden:
 • Start nieuwe kolom: (In toekomstige uitgaven zullen meerdere kolommen beschikbaar zijn uit het menu Opmaak -> Pagina)
 • Paginanummer herstellen:
Rapportnavigator -> Rapport -> Groepen -> <GroepNaam> -> Functies -> Functie -> Eigenschappen van de tab Algemeen

Dit stelt u in staat berekeningen uit te voeren (zie gedeelte Ondersteunde functies) op de groepen met gegevens en de resultaten weer te geven. Opnieuw: functies worden gemaakt door met rechts te klikken op Functie en Nieuwe functie te selecteren.

 • Naam:
 • Formule: Invoer met behulp van de syntaxis voor OpenFormula
 • Aanvangswaarde: De initiële evaluatiewaarde van de OpenFormula hierboven
 • Diep controleren:
 • Vooraf evalueren:
Rapportnavigator -> Rapport -> Groepen -> <GroepNaam> -> Groep koptekst -> Eigenschappen van de tab Algemeen

Dit beheert onder welke voorwaarde de groep koptekst wordt weergegeven, als ook vele andere attributen van de groep koptekst.

 • Naam:
 • Forceer nieuwe pagina:
 • Bijeenhouden:
 • Zichtbaar:
 • Hoogte:
 • Voorwaardelijke afdrukuitdrukking:
 • Achtergrond transparant:
 • Achtergrondkleur:

Rapportnavigator -> Rapport -> Detail -> Eigenschappen van de tab Algemeen

Dit beheert de details van het rapport. Het is het hoofdgedeelte van het rapport. Het kan andere componenten bevatten zoals tekstvelden, tekstvakken, besturingselementen voor afbeeldingen, diagrammen, lijnen, etc. Zonder twijfel bevat dit gedeelte de gegevens uit uw database die u wilt hebben weergegeven in uw rapport.

 • Naam:
 • Forceer nieuwe pagina:
 • Bijeenhouden:
 • Zichtbaar:
 • Hoogte:
 • Voorwaardelijke afdrukuitdrukking:
 • Achtergrond transparant:
 • Achtergrondkleur:

Rapportnavigator -> Rapport -> Rapport voettekst -> Eigenschappen van de tab Algemeen

Dit complimenteert het gedeelte Rapport koptekst en bevat dezelfde componenten als Rapport koptekst.

Rapportnavigator -> Rapport -> Pagina voettekst -> Eigenschappen van de tab Algemeen

Dit complimenteert het gedeelte Pagina koptekst en bevat dezelfde componenten als Pagina koptekst.Common components in any section

In each of the above sections you can have commonly-used data components from the Report Controls toolbar that make good use of the report. They are as follows:

Report Controls Toolbar -> Label Field -> Properties of General Tab

 • Name:
 • Label:
 • Position X:
 • Position Y:
 • Width:
 • Height:
 • Print Repeated Values:
 • Conditional Print Expression:
 • Font:
 • Print When Group Change:
 • Background Color:
 • Background Transparent:
 • (Horizontal) Alignment:
 • Vertical Alignment:

Report Controls Toolbar -> Formatted Field -> Properties of General Tab

 • Name:
 • Position X:
 • Position Y:
 • Width:
 • Height:
 • Print Repeated Values:
 • Conditional Print Expression:
 • Font:
 • Print When Group Change:
 • Background Color:
 • Background Transparent:
 • Formatting:
 • (Horizontal) Alignment:

Report Controls Toolbar -> Formatted Field -> Properties of Data Tab

 • Data Field Type: The kind of data (Field or formula, Function, Counter, User Defined Function)
 • Data Field: The columns/fields of the report source
 • Function: Such as Sum, Minimum, Maximum
 • Scope: Contains all names of all groups. This includes the group where this control is contained in as well as the report itself as top level scope.

See here for more details.

Report Controls Toolbar -> Image Control -> Properties of General Tab

 • Name:
 • Preserve as link:
 • Position X:
 • Position Y:
 • Width:
 • Height:
 • Print Repeated Values:
 • Conditional Print Expression:
 • Print When Group Change:
 • Background Color:
 • Background Transparent:
 • Graphics:
 • Scale:

Report Controls Toolbar -> Image Control -> Properties of Data Tab

 • Data Field Type:
 • Data Field:
 • Function:
 • Scope:

Report Controls Toolbar -> Chart/Shape -> Properties of General Tab

 • Name:
 • Position X:
 • Position Y:
 • Width:
 • Height:
 • Print Repeated Values:
 • Conditional Print Expression:
 • Print When Group Change:
 • Font:
 • Chart Type:
 • Preview Rows:

Report Controls Toolbar -> Chart/Shape -> Properties of Data Tab

 • Content Type:
 • Content:
 • Analyze SQL Command:
 • Filter:
 • Sort:
 • Link Master Fields:
 • Link Slave Fields:

Report Controls Toolbar -> Fixed Line -> Properties of General Tab

 • Name:
 • Position X:
 • Position Y:
 • Width:
 • Height:
 • Orientation:


Syntax

 • quote for [ is \
 • \\
 • [] as reference for formula or field name
 • "" to quote strings
 • . as decimal separator
 • date as in java specific
 • parameter separator is ; (semicolon) and it is allowed to let some parameters empty inside a call like XYZ(;kk;;kkb)


Functions

The current Sun Report Builder (verson 1.0.x) includes functions in the following categories:

Datetime
DATE, DATEDIF, DATEVALUE, DAY, DAYS, HOUR, MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, WEEKDAY, YEAR

Financial
Financial

Information
CHOOSE, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, HASCHANGED, ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISEVEN, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISODD, ISREF, ISTEXT, NA

Logical
AND, FALSE, IF, NOT, OR, TRUE, XOR

Math
ABS, AVERAGE, EVEN, MAX, MAXA, MIN, MINA, MOD, ODD, SUM

Rounding
INT

Text
EXACT, FIND, LEFT, LEN, LOWER, MID, REPLACE, REPT, RIGHT, SUBSTITUTE, T, TEXT, TRIM, UNICHAR, UNICODE, UPPER, URLENCODE

Userdefined
NULL

A detailed explanation of the above functions will be found here. Additional details and code can be found here.

CONCAT or CONCATENATE functions not supported, but you can use [Textfieldname]&" "&[Textfieldname] to concatenate text fields, not forget to format it as text.

Please note that these functions are specific to the SRB. Additional functionality may be obtained from the database backend capabilities. For example, if you are using OpenOffice.org's native HSQL database, then you may also use HSQL functions and stored procedures along with OpenOffice.org's queries to generate a wide variety of information shown in reports.Examples

Function Example

The illustration below shows how subtotal fields are created in Report Builder, using functions:

SumFieldInReportBuilder.jpg

The report source table is shown on the upper left.

The resulting report layout is illustrated below the table. A group has been defined on the plProductType field. The sum field is created on the group footer. The rightmost part of the image shows the definition of a function that serves as the data source for the sum field.

Query Example

The URL below shows how to use queries in Report Builder:

See here.

Computed Fields Example

Computed fields can be created in the way that the formula is entered directly into the data field.

E.g. 100*[Population]/[PopulationCount] to get the percentage of the current population

Charts in report builder

You can insert Chart into report builder report, into any places, but only some has a good reason to do.

Not wise to add to details section, it is for single data output, the headers and footer the right place for charts where you print summarized data, and chart for explaining data series, trends, etc.


Open report for edit, and insert Chart into Group/Page/Report header/footer.


When you inserted it shows columns chart as default, now needs to bound to some data source, Select Table/Query/SQL commands. When you selected, the chart shows data what can retrieve from data source.


When you decide to use chart in report useful to create query, which contain only that data what you want to show in that place, without excessive data, because you can not remove them with data ranges dialog as you can do in Calc.


The Charts in report builder has bunch of limitations:


The “First row as label” grayed out and as default selected the data source field names (or aliases names), this is not changeable in through UI in report builder. For this reason I suggest to use query or SQL commands as report/chart source not a Table.


Report chart data ranges.PNG

The first field data (column in Calc and in Chart) in table or query, can be used as categories, by selecting “First column as label ”.

The field names bounded to the places in table, the counting starts from 0, the first field is 0.

The first field name presented as “label 0”, the second field name is“label1”, … etc.


Report chart dataseries labels.PNG


You can not select data series interactively, only can remove whole data series from chart. The data series range not changeable, it contain whole data in table/query, and it has an ugly name “0”, “1”, … etc., which you can see in data series window.


Report chart dataseries ranges.PNG


The Categories not changeable, it is hard coded to data fields.

Extensions

EuroOffice Map Chart

One extension further extends the functionality of Sun Report Builder. A detailed description of its use together with the basic steps of creating your first report can be found here. This tutorial goes from creating your first report to defining a quite complicated new function, so it can be a useful resource for beginners and advanced users alike (not just for those looking for a way to create map charts).

Personal tools
In other languages