NL/SUN Report Builder/Documentation

From Apache OpenOffice Wiki
< NL
Revision as of 15:11, 24 January 2017 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Contents

Wie heeft rapporten nodig

Het is u vergeven als u denkt dat het enige doel van rapporten is om een goed uitziende afdrukken van records uit een database te verschaffen. Een programma voor rapporten verschaft essentiële gereedschappen om de gegevens uit een database tot enig praktisch nut te brengen. Rapporten stellen u in staat gegevens op te delen en te bekijken op vele mogelijke manieren. Als freelancer kunt u rapporten gebruiken om de door u bestede tijd aan een bepaald project bij te houden, uw inkomsten gedurende een gespecificeerde maand bijhouden, en zien welke klant u het meeste werk bezorgt. Op dezelfde manier kunt u facturen generen die klaar zijn om te verzenden. Indien u een vreemde taal leert, dan kunt u rapporten gebruiken om een lijst met nieuwe woorden over een bepaald onderwerp af te drukken en uw voortgang bijhouden. U kunt ook een eenvoudige database maken om uw vorderingen bij te houden en een professioneel ogend cv genereren met behulp van een rapport. Met andere woorden: u kunt rapporten gebruiken voor een variëteit aan taken.

Waarom Oracle Report Builder

Omdat Apache OpenOffice een ingebouwd mogelijkheid heeft voor rapporten vraagt u zich misschien af waarom u daar een ander programma bovenop zou moeten bouwen. De ingebouwde mogelijkheden voor rapporten kunnen, om te beginnen, niet worden gebruikt voor andere dingen dan de meest eenvoudige rapporten. terwijl de Assistent Rapport het proces van het maken van een rapport nog enigszins rechttoe rechtaan maakt, zijn de standaard gereedschappen voor rapporten niet erg intuïtief en niet bijzonder flexibel, wat uw mogelijkheden voor het maken van rapporten naar uw zin beperkt. De Oracle Report Builder (ORB) is ontworpen om de tekortkomingen van de ingebouwde mogelijkheden voor rapporten weg te nemen door het toevoegen van een krachtig programma voor rapporten en een overvloed aan nuttige gereedschappen die u in staat stellen meer geavanceerde rapporten te maken. De extensie voegt zowel geavanceerde sorteer- en groeperingsmogelijkheden toe als ook de mogelijkheid om query's en functies van SQL in rapporten te gebruiken. Nog belangrijker, ORB maakt het significant eenvoudiger om een complexe lay-out voor een rapport te maken via slepen-en-neerzetten. Daarnaast laat ORV u diagrammen in uw rapporten invoegen.

System Requirements

The SRB extension requires a fairly recent version of OpenOffice.org. Ideally, you should use the latest version of the productivity suite. Since SRB is written in Java, you should also check whether the Java Runtime Environment (JRE) software is installed on your machine and whether OpenOffice.org is configured to use it. To do this, choose Tools -> Options -> OpenOffice.org -> Java. Make sure the Use a Java runtime environment check box is ticked and a JRE is selected in the list of installed JREs. If this list is empty, then you have to install the JRE software which you can download from www.java.com.

Installing Sun Report Builder

Since SRB is an OpenOffice.org extension, installing it on your machine is not particularly difficult. Download the latest version of SRB from OpenOffice.org Extension Repository. In OpenOffice.org, choose Tools -> Extension Manager. Press the Add button, select the downloaded .oxt file, and press Open. Restart OpenOffice.org (on Windows, you have to terminate Quicklauncher, too), and you are now ready.

Getting Started with Sun Report Builder

The following make reference to SRB version 1.0.x.

The Sun Report Builder extension adds powerful reporting capabilities to OpenOffice.org Base and using it to create reports is easy, as we can see with a simple example. Suppose you're a freelance writer and you want to keep track of your submissions using a simple OpenOffice.org Base database that stores article titles, publications, submission dates, current status, and payment rates. This is a useful solution, but adding reporting capabilities turns the database into a handy analytical tool. With Sun Report Builder you can generate a list of articles grouped by publication showing article payment sums and charts for each publication.

To make it easier for you to follow the instructions below, I've added the submissions table and the Submissions_by_Publication report to the WriterDB.odb database. This database is part of the Writer's Tools extension which you can download here.

Once you have the database ready, open it in OpenOffice.org Base, switch to the Reports section, and click on the Create Report in Design View link. This opens the Report Designer window and before you start working on a report, let's take a closer look at Report Designer's essential components:

Sun Report Builder's Interface

Sun Report Builder's Interface

A - The Report Controls toolbar contains buttons you can use to add fields, labels, graphics, and graphs to the report.

B - Main toolbar allows you to enable the Add Field, Report Navigator, and Sorting and Grouping palettes.

C - Align and Align at Section toolbar helps you align fields and other elements in the report.

D - The blank report page is divided into three default sections: Page Header, Detail, and Page Footer.

E - The Add Field palette allows you to quickly populate the report with fields by dragging them from the palette onto the report.

F - The Sorting and Grouping pallet can be used to group and sort the report's elements.

G - The Report Navigator lets you quickly locate and select a particular element in the report.

H - The Properties pane lets you specify the properties of the currently selected control. For example, if you select a field, then you can use the Properties pane to specify the field's data source and properties such as size, position, format, etc.

To create a report that groups all submissions by publication, you should add a new group header page section by selecting the Publication field from the Sorting and Grouping palette. Specify the desired sorting option (Ascending or Descending) and select Present from the Group Header drop-down list. Use the Add Field palette to place the Publication field inside the Publication Header section. You can then use the available formatting options under the General tab in the Properties pane to format the field to your liking. The Detail section of the page is designed to generate a list of database records. In our case the list will contain records related to a particular publication. Using the Add Field palette, add the desired fields (e.g., Title, Submission Date, and Payment) to the Details section. Aligning fields and labels in the reports can be a bit tricky, but the Align and Align at Section toolbar contains buttons that help. You can preview the report by pressing the Execute Report button in the Main toolbar to generate a list of all submissions grouped by publication.

Although you can use the created report as it is, you can do a few other things to make it even more useful. For example, you might want to add a field that calculates the sum of payments for each publication as well as the grand total. Let's start with the latter. Click on the Text Box button in the Report Controls toolbar and draw a field in the Page Footer section. In The Properties pane, switch to the Data tab and select the options as follows:

 • Data Field Type: Function
 • Data field: Payment
 • Function: Accumulation
 • Scope: Report

To add a field that displays the sum of payments for each publication, you first need to enable the Group Footer page section. Select Present from the Group Footer drop-down list in the Sorting and Grouping palette. Draw then a field in the added Publication Footer and specify the field's options as follows:

 • Data Field Type: Function
 • Data field: Payment
 • Function: Accumulation
 • Scope: Group: Publication

You can also add a graph that displays payments by publication. To do this, you first need to create a query that pulls data for the graph. Close the report, switch to the Queries section, and click on the Create Query in Design View link to create a new query. Select the table containing submission data and add the Publication and Payment fields to the query. From the Function drop-down list, select Group in the Publication column and Sum in the Payment column. Save the created query and open the report for editing. Click on the Graph button in the Main toolbar, and draw a graph in the Page Footer section. In the Properties pane, switch to the Data tab and select Query from the Content type drop-down list and the created query from the Content list.

If you don't fancy the default column graph, then you can tweak its properties by double-clicking on the graph to enter editing mode. Here you can specify different settings using the right-click context menu. For example, by using the Chart Type menu item you can change the default column chart to pie chart and add a 3-D look to it. As you can see, creating reports with Sun Report Builder is straightforward. Once you've mastered the basics, you can use the reporting capabilities to make sense of the data stored in OpenOffice.org Base.Viewing the Report Navigator in Sun Report Builder

Let's identify a few key components of the SRB as seen in the Report Navigator. The Report Navigator is accessed under the View pull-down menu. To view the properties window, toggle it to be displayed under the View pull-down menu. The extended tips identify a lot of information about the components. To view the extended tips, toggle it to be displayed under the Help pull-down menu. The text below supplements the extended tips of your particular SRB version. Further, context help is available for various dialoges by pressing F1.

Report Navigator -> Report

Shows the various options for the report as a whole. These are different than the various options of individual components of the report. For example, if you use a filter on the report as a whole, then don't expect to perform functions on values you just filtered out.

Report Navigator -> Report -> Properties of General Tab

This controls the layout and presentation of the report.

 • Name: The name of your report can be most anything of your choosing.
 • Page Header:
 • Page Footer:
 • Print repeated values: You may not want repeated values printed for every report.

Report Navigator -> Report -> Properties of Data Tab

This controls the data from the database that is displayed in the report.

 • Content Type: Can be Table, Query, or SQL command
 • Content: Values dependent upon Content Type above.
 • Analyze SQL command: Whether to allow the SQL command to be analyzed.
 • Filter: The SQL filter command to perform on the database data

Report Navigator -> Report -> Functions

This controls the functions calculated in the report using OpenFormula. Generally all functions which are defined in the OpenFormula should be supported. But this is currently still ongoing work and may change after each release of the Sun Report Builder.

Report Navigator -> Report -> Functions -> Function -> Properties of General Tab

A function allows the user to perform calculations (see Supported Functions section) on the database data and display the results. Functions can either be in the global context of the report itself or in any group (see Groups section below). Functions are created using View -> Report Navigator -> Report -> Function. Right-click on Function and select New Function. Once you have selected your new function, in the context menu on the functions entry you can customize your function.

 • Name: The name of your function can be most anything of your choosing.
 • Formula: See Function Example below
 • Initial value: See Function Example below
 • Deep Traversing:
 • Pre evaluation: You may not want the function to be evaluated until the report is finished.

Report Navigator -> Report -> Page Header -> Properties of General Tab

This controls the header on each page of the report. In a multi-page report, this can show at the top of each page. It can contain other components such as text fields, text boxes, images controls, charts, lines, etc. Each of these components also have their respective components.

 • Name:
 • Visible:
 • Height:
 • Conditional Print Expression: A conditional print expression allows the user to specify whether an element or section should or should not be visible when executing the report. If the print expression evaluates to true, then the element will be printed in the report. The syntax is the same as for functions.
 • Background Color:
 • Background Transparent:

Report Navigator -> Report -> Report Header -> Properties of General Tab

This controls the header of the report. In a multi-page report, this will show only once at top of the report. It can contain other components such as text fields, text boxes, images controls, charts, lines, etc. Each of these components also have their respective components.

 • Name:
 • Force New Page: Whether the current section and/or the next section is printed on a new page
 • Keep Together: If the current section doesn't completely fit on a page, then print it on the next page
 • Visible:
 • Height:
 • Conditional Print Expression:
 • Background Color:
 • Background Transparent:

Report Navigator -> Report -> Groups -> Sorting and Grouping Window

This controls whether and how you are grouping together database data. You can insert a data grouping into the report by using View -> Sorting and Grouping. It details on which fields, what sort order, what conditions, etc. you will be grouping your data. For more details, please see this.

 • Field/Expression: Either the field from the database or the expression. An example of an expressions might be to give the user the possibility to do arithmetic calculations with the value of other expressions as well as with the value of columns. (The actual implementation is part of 4.1 expression engine.)
 • Sorting: Ascending or descending
 • Group Header: Either show or hide
 • Group Footer: Either show or hide
 • Group On: What the data is grouped on depends upon the type of data chosen in Field/Expression
 • Group Interval: This also depends upon the type of data chosen in Field/Expression
 • Keep Together:
Report Navigator -> Report -> Groups -> <GroupingName> -> Properties of General Tab

This controls the visual presentation of your groupings.

 • Keep Together:
 • Start New Column: (In future releases, multiple columns will be available from the menu Format -> Page)
 • Reset Page Number:
Report Navigator -> Report -> Groups -> <GroupingName> -> Functions -> Function -> Properties of General Tab

This allows you to perform calculations (see Supported Functions section) on the data groups and display the results. Again, functions are created by right-clicking on Function and select New Function.

 • Name:
 • Formula: Input using the OpenFormula syntax
 • Initial Value: The initial evaluation value of the OpenFormula above
 • Deep Traversing:
 • Pre Evaluation:
Report Navigator -> Report -> Groups -> <GroupingName> -> Group Header -> Properties of General Tab

This controls under which condition the group header is displayed as well as many other attributes of the group header.

 • Name:
 • Force New Page:
 • Keep Together:
 • Repeat Section:
 • Visible:
 • Height:
 • Conditional Print Expression:
 • Background Color:
 • Background Transparent:

Report Navigator -> Report -> Detail -> Properties of General Tab

This controls the details of the report. It is the main body of the report. It can contain other components such as text fields, text boxes, images controls, charts, lines, etc. Undoubtedly, this section contains the database data you want pulled in your report.

 • Name:
 • Force New Page:
 • Keep Together:
 • Visible:
 • Height:
 • Conditional Print Expression:
 • Background Color:
 • Background Transparent:

Report Navigator -> Report -> Report Footer -> Properties of General Tab

This compliments the Report Header section and contains the same components as the Report Header.

Report Navigator -> Report -> Page Footer -> Properties of General Tab

This compliments the Page Header section and contains the same components as the Page Header.Common components in any section

In each of the above sections you can have commonly-used data components from the Report Controls toolbar that make good use of the report. They are as follows:

Report Controls Toolbar -> Label Field -> Properties of General Tab

 • Name:
 • Label:
 • Position X:
 • Position Y:
 • Width:
 • Height:
 • Print Repeated Values:
 • Conditional Print Expression:
 • Font:
 • Print When Group Change:
 • Background Color:
 • Background Transparent:
 • (Horizontal) Alignment:
 • Vertical Alignment:

Report Controls Toolbar -> Formatted Field -> Properties of General Tab

 • Name:
 • Position X:
 • Position Y:
 • Width:
 • Height:
 • Print Repeated Values:
 • Conditional Print Expression:
 • Font:
 • Print When Group Change:
 • Background Color:
 • Background Transparent:
 • Formatting:
 • (Horizontal) Alignment:

Report Controls Toolbar -> Formatted Field -> Properties of Data Tab

 • Data Field Type: The kind of data (Field or formula, Function, Counter, User Defined Function)
 • Data Field: The columns/fields of the report source
 • Function: Such as Sum, Minimum, Maximum
 • Scope: Contains all names of all groups. This includes the group where this control is contained in as well as the report itself as top level scope.

See here for more details.

Report Controls Toolbar -> Image Control -> Properties of General Tab

 • Name:
 • Preserve as link:
 • Position X:
 • Position Y:
 • Width:
 • Height:
 • Print Repeated Values:
 • Conditional Print Expression:
 • Print When Group Change:
 • Background Color:
 • Background Transparent:
 • Graphics:
 • Scale:

Report Controls Toolbar -> Image Control -> Properties of Data Tab

 • Data Field Type:
 • Data Field:
 • Function:
 • Scope:

Report Controls Toolbar -> Chart/Shape -> Properties of General Tab

 • Name:
 • Position X:
 • Position Y:
 • Width:
 • Height:
 • Print Repeated Values:
 • Conditional Print Expression:
 • Print When Group Change:
 • Font:
 • Chart Type:
 • Preview Rows:

Report Controls Toolbar -> Chart/Shape -> Properties of Data Tab

 • Content Type:
 • Content:
 • Analyze SQL Command:
 • Filter:
 • Sort:
 • Link Master Fields:
 • Link Slave Fields:

Report Controls Toolbar -> Fixed Line -> Properties of General Tab

 • Name:
 • Position X:
 • Position Y:
 • Width:
 • Height:
 • Orientation:


Syntax

 • quote for [ is \
 • \\
 • [] as reference for formula or field name
 • "" to quote strings
 • . as decimal separator
 • date as in java specific
 • parameter separator is ; (semicolon) and it is allowed to let some parameters empty inside a call like XYZ(;kk;;kkb)


Functions

The current Sun Report Builder (verson 1.0.x) includes functions in the following categories:

Datetime
DATE, DATEDIF, DATEVALUE, DAY, DAYS, HOUR, MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, WEEKDAY, YEAR

Financial
Financial

Information
CHOOSE, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, HASCHANGED, ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISEVEN, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISODD, ISREF, ISTEXT, NA

Logical
AND, FALSE, IF, NOT, OR, TRUE, XOR

Math
ABS, AVERAGE, EVEN, MAX, MAXA, MIN, MINA, MOD, ODD, SUM

Rounding
INT

Text
EXACT, FIND, LEFT, LEN, LOWER, MID, REPLACE, REPT, RIGHT, SUBSTITUTE, T, TEXT, TRIM, UNICHAR, UNICODE, UPPER, URLENCODE

Userdefined
NULL

A detailed explanation of the above functions will be found here. Additional details and code can be found here.

CONCAT or CONCATENATE functions not supported, but you can use [Textfieldname]&" "&[Textfieldname] to concatenate text fields, not forget to format it as text.

Please note that these functions are specific to the SRB. Additional functionality may be obtained from the database backend capabilities. For example, if you are using OpenOffice.org's native HSQL database, then you may also use HSQL functions and stored procedures along with OpenOffice.org's queries to generate a wide variety of information shown in reports.Examples

Function Example

The illustration below shows how subtotal fields are created in Report Builder, using functions:

SumFieldInReportBuilder.jpg

The report source table is shown on the upper left.

The resulting report layout is illustrated below the table. A group has been defined on the plProductType field. The sum field is created on the group footer. The rightmost part of the image shows the definition of a function that serves as the data source for the sum field.

Query Example

The URL below shows how to use queries in Report Builder:

See here.

Computed Fields Example

Computed fields can be created in the way that the formula is entered directly into the data field.

E.g. 100*[Population]/[PopulationCount] to get the percentage of the current population

Charts in report builder

You can insert Chart into report builder report, into any places, but only some has a good reason to do.

Not wise to add to details section, it is for single data output, the headers and footer the right place for charts where you print summarized data, and chart for explaining data series, trends, etc.


Open report for edit, and insert Chart into Group/Page/Report header/footer.


When you inserted it shows columns chart as default, now needs to bound to some data source, Select Table/Query/SQL commands. When you selected, the chart shows data what can retrieve from data source.


When you decide to use chart in report useful to create query, which contain only that data what you want to show in that place, without excessive data, because you can not remove them with data ranges dialog as you can do in Calc.


The Charts in report builder has bunch of limitations:


The “First row as label” grayed out and as default selected the data source field names (or aliases names), this is not changeable in through UI in report builder. For this reason I suggest to use query or SQL commands as report/chart source not a Table.


Report chart data ranges.PNG

The first field data (column in Calc and in Chart) in table or query, can be used as categories, by selecting “First column as label ”.

The field names bounded to the places in table, the counting starts from 0, the first field is 0.

The first field name presented as “label 0”, the second field name is“label1”, … etc.


Report chart dataseries labels.PNG


You can not select data series interactively, only can remove whole data series from chart. The data series range not changeable, it contain whole data in table/query, and it has an ugly name “0”, “1”, … etc., which you can see in data series window.


Report chart dataseries ranges.PNG


The Categories not changeable, it is hard coded to data fields.

Extensions

EuroOffice Map Chart

One extension further extends the functionality of Sun Report Builder. A detailed description of its use together with the basic steps of creating your first report can be found here. This tutorial goes from creating your first report to defining a quite complicated new function, so it can be a useful resource for beginners and advanced users alike (not just for those looking for a way to create map charts).

Personal tools
In other languages