Difference between revisions of "NL/SUN Report Builder/Documentation"

From Apache OpenOffice Wiki
< NL
Jump to: navigation, search
(Interface van Oracle Report Builder)
m (Beginnen met Oracle Report Builder)
Line 25: Line 25:
 
Om het voor u eenvoudiger te maken de instructies hieronder te volgen, heb ik de tabel met bijdragen en het rapport Submissions_by_Publication toegevoegd aan de database WriterDB.odb. Die database maakt deel uit van de extensie Writer's Tools die u [http://code.google.com/p/writertools/ hier] kunt downloaden.
 
Om het voor u eenvoudiger te maken de instructies hieronder te volgen, heb ik de tabel met bijdragen en het rapport Submissions_by_Publication toegevoegd aan de database WriterDB.odb. Die database maakt deel uit van de extensie Writer's Tools die u [http://code.google.com/p/writertools/ hier] kunt downloaden.
  
Als u de database beschikbaar hebt, open die dan met {{AOO}} Base, schakel naar het gedeelte Reports, en klik op de koppeling Rapport maken in Ontwerpweergave. Dat opent het venster Rapportontwerper en laten we, vóórdat u begint met een rapport, de essentiële componenten van de Rapportontwerper eens nader bekijken:
+
Als u de database beschikbaar hebt, open die dan met {{AOO}} Base, schakel naar het gedeelte Rapporten, en klik op de koppeling Rapport maken in ontwerpweergave. Dat opent het venster Rapportontwerper en laten we, vóórdat u begint met een rapport, de essentiële componenten van de Rapportontwerper eens nader bekijken:
  
 
=== Interface van Oracle Report Builder ===
 
=== Interface van Oracle Report Builder ===

Revision as of 10:19, 14 February 2017


Contents

Wie heeft rapporten nodig

Het is u vergeven als u denkt dat het enige doel van rapporten is om een goed uitziende afdrukken van records uit een database te verschaffen. Een programma voor rapporten verschaft essentiële gereedschappen om de gegevens uit een database tot enig praktisch nut te brengen. Rapporten stellen u in staat gegevens op te delen en te bekijken op vele mogelijke manieren. Als freelancer kunt u rapporten gebruiken om de door u bestede tijd aan een bepaald project bij te houden, uw inkomsten gedurende een gespecificeerde maand bijhouden, en zien welke klant u het meeste werk bezorgt. Op dezelfde manier kunt u facturen generen die klaar zijn om te verzenden. Indien u een vreemde taal leert, dan kunt u rapporten gebruiken om een lijst met nieuwe woorden over een bepaald onderwerp af te drukken en uw voortgang bijhouden. U kunt ook een eenvoudige database maken om uw vorderingen bij te houden en een professioneel ogend cv genereren met behulp van een rapport. Met andere woorden: u kunt rapporten gebruiken voor een variëteit aan taken.

Waarom Oracle Report Builder

Omdat Apache OpenOffice een ingebouwd mogelijkheid heeft voor rapporten vraagt u zich misschien af waarom u daar een ander programma bovenop zou moeten bouwen. De ingebouwde mogelijkheden voor rapporten kunnen, om te beginnen, niet worden gebruikt voor andere dingen dan de meest eenvoudige rapporten. terwijl de Assistent Rapport het proces van het maken van een rapport nog enigszins rechttoe rechtaan maakt, zijn de standaard gereedschappen voor rapporten niet erg intuïtief en niet bijzonder flexibel, wat uw mogelijkheden voor het maken van rapporten naar uw zin beperkt. De Oracle Report Builder (ORB) is ontworpen om de tekortkomingen van de ingebouwde mogelijkheden voor rapporten weg te nemen door het toevoegen van een krachtig programma voor rapporten en een overvloed aan nuttige gereedschappen die u in staat stellen meer geavanceerde rapporten te maken. De extensie voegt zowel geavanceerde sorteer- en groeperingsmogelijkheden toe als ook de mogelijkheid om query's en functies van SQL in rapporten te gebruiken. Nog belangrijker, ORB maakt het significant eenvoudiger om een complexe lay-out voor een rapport te maken via slepen-en-neerzetten. Daarnaast laat ORV u diagrammen in uw rapporten invoegen.

Systeemvereisten

De extensie ORB vereist een redelijk recente versie van Apache OpenOffice. Idealiter zou u de laatste versie van de productiviteitssuite moeten gebruiken. Omdat ORB is geschreven in Java, zou u ook moeten controleren of de software Java Runtime Environment (JRE) op uw machine is geïnstalleerd en of Apache OpenOffice is geconfigureerd om die te gebruiken. Kies, om dit laatste te doen, Extra -> Opties -> OpenOffice -> Java. Zorg er voor dat het keuzevak Gebruik een Java runtime environment is geselecteerd en een JRE is geselecteerd in de lijst met geïnstalleerde JRE's. Als die lijst leeg is dan dient u de software voor de JRE te installeren, die u kunt downloaden vanaf www.java.com.

Oracle Report Builder installeren

Omdat ORB een extensie voor Apache OpenOffice is, is het installeren ervan op uw machine niet bijzonder moeilijk. Download de laatste versie van ORB vanaf de opslagplaats voor extensies van Apache OpenOffice. Kies, in Apache OpenOffice, Extra -> Extensiebeheer. Druk op de knop Toevoegen, selecteer het gedownloade .oxt-bestand en druk op Openen. Start Apache OpenOffice opnieuw op (op Windows dient u eerst ook Snelstarter af te sluiten), en u bent klaar.

Beginnen met Oracle Report Builder

Het volgende verwijst naar ORB versie 1.2.1.

De extensie Oracle Report Builder voegt krachtige mogelijkheden voor rapporten toe aan Apache OpenOffice Base en het gebruiken om rapporten te maken is eenvoudig, zoals we kunnen zien met een eenvoudig voorbeeld. Veronderstel dat u een freelance schrijver bent en u wilt uw bijdragen bijhouden met behulp van een eenvoudige database van Apache OpenOffice Base die titels van artikelen, publicaties, datums van bijdragen, huidige status en status van betalingen bevat. Dat is een nuttige oplossing, maar het toevoegen van mogelijkheden voor rapporten maken van de database een handig analytisch gereedschap. Met de Oracle Report Builder kunt u een lijst met artikelen genereren, gegroepeerd op publicatie die de sommen voor de betalingen van de artikelen weergeeft en diagrammen voor elke publicatie.

Om het voor u eenvoudiger te maken de instructies hieronder te volgen, heb ik de tabel met bijdragen en het rapport Submissions_by_Publication toegevoegd aan de database WriterDB.odb. Die database maakt deel uit van de extensie Writer's Tools die u hier kunt downloaden.

Als u de database beschikbaar hebt, open die dan met Apache OpenOffice Base, schakel naar het gedeelte Rapporten, en klik op de koppeling Rapport maken in ontwerpweergave. Dat opent het venster Rapportontwerper en laten we, vóórdat u begint met een rapport, de essentiële componenten van de Rapportontwerper eens nader bekijken:

Interface van Oracle Report Builder

Interface van Oracle Report Builder

A - De werkbalk Besturingselementen voor rapport bevat knoppen die u kunt gebruiken om velden, labels, afbeeldingen en grafieken toe te voegen aan het rapport.

B - Hoofdwerkbalk stelt u in staat de paletten Veld toevoegen, Rapport Navigator, en Sorteren en groeperen in te schakelen.

C - De werkbalken Uitlijnen en Uitlijnen op sectie helpen u velden en andere elementen in het rapport uit te lijnen.

D - De blanco pagina voor het rapport is opgedeeld in drie standaard secties: Paginakoptekst, Detail, en Paginavoettekst.

E - De Rapport Navigator laat u snel een bepaald element in het rapport lokaliseren en selecteren.

F - Het palet Veld toevoegen stelt u in staat snel het rapport te vullen met de velden door ze vanaf het palet in het rapport te slepen.

G - Het palet Sorteren en groeperen kan worden gebruikt om de elementen van het rapport te sorteren en te groeperen.

H - Het venster Eigenschappen laat u de eigenschappen van het momenteel geselecteerde besturingselement specificeren. Als u bijvoorbeeld een veld selecteert, dan kunt u het venster Eigenschappen gebruiken om de gegevensbron van het veld en eigenschappen als grootte, positie, opmaak, etc te specificeren.

Om een rapport te maken dat alle bijdragen groepeert op publicatie, zou u een nieuwe sectie Groep koptekst moeten toevoegen door het veld Publication te selecteren uit het palet Sorteren en groeperen. Specificeer de gewenste opties voor sorteren (Oplopend of Aflopend) en selecteer Aanwezig uit de keuzelijst voor Groep koptekst. Gebruik het palet Veld toevoegen om het veld Publication te plaatsen binnen de sectie Publication koptekst. U kunt dan de beschikbare opties voor opmaken gebruiken onder de tab Algemeen in het paneel Eigenschappen om het veld naar uw wensen op te maken. De sectie Detail van de pagina is ontworpen om een lijst van records uit de database te genereren. In ons geval zal deze lijst records bevatten die zijn gerelateerd aan een bepaalde publicatie. Voeg, met behulp van het palet Veld toevoegen, de gewenste velden (bijv. Title, DateSubmitted en Payment) toe aan de sectie Detail. Uitlijnen van velden en labels in de rapporten kan enigszins problematisch zijn, maar de werkbalken Uitlijnen en Uitlijnen aan sectie bevatten knopen die u daarbij helpen. U kunt een voorbeeld van het rapport zien door te drukken op de knop Rapport uitvoeren op de hoofdwerkbalk om een lijst van alle bijdragen te zien, gegroepeerd op publicatie.

Hoewel u het gemaakte rapport kunt gebruiken zoals het is, kunt u nog enkele andere dingen doen om het nog nuttiger te maken. U zou bijvoorbeeld misschien nog een veld willen toevoegen dat de som berekent voor elk van de publicaties, alsmede het totaalbedrag. Laten we met dat laatste beginnen. Klik op de knop Tekstvak op de werkbalk besturingselementen voor rapport en teken een veld in de sectie Paginavoettekst. Schakel, in het paneel Eigenschappen, naar de tab gegevens en selecteer de opties als volgt:

 • Gegevensveldype: Functie
 • Gegevensveld: Payment
 • Functie: Accumulatie
 • Bereik: Rapport

U moet eerst, om een veld toe te voegen dat de som van de betalingen per publicatie vermeld, de sectie groep voettekst inschakelen. Selecteer Aanwezig uit de keuzelijst Groep voettekst in het palet Sorteren en groeperen. Teken dan een veld in de toegevoegde voettekst Publication en specificeer de opties voor het veld als volgt:

 • Gegevensveldype: Functie
 • Gegevensveld: Payment
 • Functie: Accumulatie
 • Bereik: Groep: Publication

U kunt ook een diagram toevoegen die de betalingen per publicatie weergeeft. U dient, om dat te kunnen doen, eerst een query te maken die de gegevens voor de grafiek ophaalt. Sluit het rapport, schakel naar het gedeelte Query's en klik op de link Query maken in ontwerpweergave om een nieuwe query te maken. Selecteer de tabel die de gegevens voor de bijdragen bevat en voeg de velden Publication en Payment toe aan de query. Selecteer, vanuit de keuzelijst Functie, Groeperen in de kolom Publication en Som in de kolom Payment. Sla de gemaakte query op en open het rapport om dat te bewerken. Klik op de knop Diagram op de hoofdwerkbalk, en teken een diagram in de sectie Pagina voettekst. Schakel, in het paneel Eigenschappen, naar de tab Gegevens en selecteer Query uit de keuzelijst voor Inhoud en de gemaakte query uit de lijst van Inhoud.

Als u de standaard kolomgrafiek niet zo mooi vindt kunt u de eigenschappen ervan aanpassen door te dubbelklikken op het diagram om naar de modus Bewerken te gaan. Hier kunt u de verschillende instellingen specificeren met behulp van het contextmenu met rechts klikken. Door bijvoorbeeld het menuitem Diagramtype te gebruiken kunt u de standaard kolomdiagram wijzigen naar een taartdiagram en een 3D-look er aan toevoegen. Zoals u kunt zien is het maken van rapporten met Oracle Report Builder rechttoe rechtaan. Als u eenmaal de basis onder de knie hebt, kunt u de mogelijkheden voor het maken van rapporten gebruiken om de in Apache OpenOffice Base opgeslagen gegevens weer te geven.Viewing the Report Navigator in Sun Report Builder

Let's identify a few key components of the SRB as seen in the Report Navigator. The Report Navigator is accessed under the View pull-down menu. To view the properties window, toggle it to be displayed under the View pull-down menu. The extended tips identify a lot of information about the components. To view the extended tips, toggle it to be displayed under the Help pull-down menu. The text below supplements the extended tips of your particular SRB version. Further, context help is available for various dialoges by pressing F1.

Report Navigator -> Report

Shows the various options for the report as a whole. These are different than the various options of individual components of the report. For example, if you use a filter on the report as a whole, then don't expect to perform functions on values you just filtered out.

Report Navigator -> Report -> Properties of General Tab

This controls the layout and presentation of the report.

 • Name: The name of your report can be most anything of your choosing.
 • Page Header:
 • Page Footer:
 • Print repeated values: You may not want repeated values printed for every report.

Report Navigator -> Report -> Properties of Data Tab

This controls the data from the database that is displayed in the report.

 • Content Type: Can be Table, Query, or SQL command
 • Content: Values dependent upon Content Type above.
 • Analyze SQL command: Whether to allow the SQL command to be analyzed.
 • Filter: The SQL filter command to perform on the database data

Report Navigator -> Report -> Functions

This controls the functions calculated in the report using OpenFormula. Generally all functions which are defined in the OpenFormula should be supported. But this is currently still ongoing work and may change after each release of the Sun Report Builder.

Report Navigator -> Report -> Functions -> Function -> Properties of General Tab

A function allows the user to perform calculations (see Supported Functions section) on the database data and display the results. Functions can either be in the global context of the report itself or in any group (see Groups section below). Functions are created using View -> Report Navigator -> Report -> Function. Right-click on Function and select New Function. Once you have selected your new function, in the context menu on the functions entry you can customize your function.

 • Name: The name of your function can be most anything of your choosing.
 • Formula: See Function Example below
 • Initial value: See Function Example below
 • Deep Traversing:
 • Pre evaluation: You may not want the function to be evaluated until the report is finished.

Report Navigator -> Report -> Page Header -> Properties of General Tab

This controls the header on each page of the report. In a multi-page report, this can show at the top of each page. It can contain other components such as text fields, text boxes, images controls, charts, lines, etc. Each of these components also have their respective components.

 • Name:
 • Visible:
 • Height:
 • Conditional Print Expression: A conditional print expression allows the user to specify whether an element or section should or should not be visible when executing the report. If the print expression evaluates to true, then the element will be printed in the report. The syntax is the same as for functions.
 • Background Color:
 • Background Transparent:

Report Navigator -> Report -> Report Header -> Properties of General Tab

This controls the header of the report. In a multi-page report, this will show only once at top of the report. It can contain other components such as text fields, text boxes, images controls, charts, lines, etc. Each of these components also have their respective components.

 • Name:
 • Force New Page: Whether the current section and/or the next section is printed on a new page
 • Keep Together: If the current section doesn't completely fit on a page, then print it on the next page
 • Visible:
 • Height:
 • Conditional Print Expression:
 • Background Color:
 • Background Transparent:

Report Navigator -> Report -> Groups -> Sorting and Grouping Window

This controls whether and how you are grouping together database data. You can insert a data grouping into the report by using View -> Sorting and Grouping. It details on which fields, what sort order, what conditions, etc. you will be grouping your data. For more details, please see this.

 • Field/Expression: Either the field from the database or the expression. An example of an expressions might be to give the user the possibility to do arithmetic calculations with the value of other expressions as well as with the value of columns. (The actual implementation is part of 4.1 expression engine.)
 • Sorting: Ascending or descending
 • Group Header: Either show or hide
 • Group Footer: Either show or hide
 • Group On: What the data is grouped on depends upon the type of data chosen in Field/Expression
 • Group Interval: This also depends upon the type of data chosen in Field/Expression
 • Keep Together:
Report Navigator -> Report -> Groups -> <GroupingName> -> Properties of General Tab

This controls the visual presentation of your groupings.

 • Keep Together:
 • Start New Column: (In future releases, multiple columns will be available from the menu Format -> Page)
 • Reset Page Number:
Report Navigator -> Report -> Groups -> <GroupingName> -> Functions -> Function -> Properties of General Tab

This allows you to perform calculations (see Supported Functions section) on the data groups and display the results. Again, functions are created by right-clicking on Function and select New Function.

 • Name:
 • Formula: Input using the OpenFormula syntax
 • Initial Value: The initial evaluation value of the OpenFormula above
 • Deep Traversing:
 • Pre Evaluation:
Report Navigator -> Report -> Groups -> <GroupingName> -> Group Header -> Properties of General Tab

This controls under which condition the group header is displayed as well as many other attributes of the group header.

 • Name:
 • Force New Page:
 • Keep Together:
 • Repeat Section:
 • Visible:
 • Height:
 • Conditional Print Expression:
 • Background Color:
 • Background Transparent:

Report Navigator -> Report -> Detail -> Properties of General Tab

This controls the details of the report. It is the main body of the report. It can contain other components such as text fields, text boxes, images controls, charts, lines, etc. Undoubtedly, this section contains the database data you want pulled in your report.

 • Name:
 • Force New Page:
 • Keep Together:
 • Visible:
 • Height:
 • Conditional Print Expression:
 • Background Color:
 • Background Transparent:

Report Navigator -> Report -> Report Footer -> Properties of General Tab

This compliments the Report Header section and contains the same components as the Report Header.

Report Navigator -> Report -> Page Footer -> Properties of General Tab

This compliments the Page Header section and contains the same components as the Page Header.Common components in any section

In each of the above sections you can have commonly-used data components from the Report Controls toolbar that make good use of the report. They are as follows:

Report Controls Toolbar -> Label Field -> Properties of General Tab

 • Name:
 • Label:
 • Position X:
 • Position Y:
 • Width:
 • Height:
 • Print Repeated Values:
 • Conditional Print Expression:
 • Font:
 • Print When Group Change:
 • Background Color:
 • Background Transparent:
 • (Horizontal) Alignment:
 • Vertical Alignment:

Report Controls Toolbar -> Formatted Field -> Properties of General Tab

 • Name:
 • Position X:
 • Position Y:
 • Width:
 • Height:
 • Print Repeated Values:
 • Conditional Print Expression:
 • Font:
 • Print When Group Change:
 • Background Color:
 • Background Transparent:
 • Formatting:
 • (Horizontal) Alignment:

Report Controls Toolbar -> Formatted Field -> Properties of Data Tab

 • Data Field Type: The kind of data (Field or formula, Function, Counter, User Defined Function)
 • Data Field: The columns/fields of the report source
 • Function: Such as Sum, Minimum, Maximum
 • Scope: Contains all names of all groups. This includes the group where this control is contained in as well as the report itself as top level scope.

See here for more details.

Report Controls Toolbar -> Image Control -> Properties of General Tab

 • Name:
 • Preserve as link:
 • Position X:
 • Position Y:
 • Width:
 • Height:
 • Print Repeated Values:
 • Conditional Print Expression:
 • Print When Group Change:
 • Background Color:
 • Background Transparent:
 • Graphics:
 • Scale:

Report Controls Toolbar -> Image Control -> Properties of Data Tab

 • Data Field Type:
 • Data Field:
 • Function:
 • Scope:

Report Controls Toolbar -> Chart/Shape -> Properties of General Tab

 • Name:
 • Position X:
 • Position Y:
 • Width:
 • Height:
 • Print Repeated Values:
 • Conditional Print Expression:
 • Print When Group Change:
 • Font:
 • Chart Type:
 • Preview Rows:

Report Controls Toolbar -> Chart/Shape -> Properties of Data Tab

 • Content Type:
 • Content:
 • Analyze SQL Command:
 • Filter:
 • Sort:
 • Link Master Fields:
 • Link Slave Fields:

Report Controls Toolbar -> Fixed Line -> Properties of General Tab

 • Name:
 • Position X:
 • Position Y:
 • Width:
 • Height:
 • Orientation:


Syntax

 • quote for [ is \
 • \\
 • [] as reference for formula or field name
 • "" to quote strings
 • . as decimal separator
 • date as in java specific
 • parameter separator is ; (semicolon) and it is allowed to let some parameters empty inside a call like XYZ(;kk;;kkb)


Functions

The current Sun Report Builder (verson 1.0.x) includes functions in the following categories:

Datetime
DATE, DATEDIF, DATEVALUE, DAY, DAYS, HOUR, MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, WEEKDAY, YEAR

Financial
Financial

Information
CHOOSE, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, HASCHANGED, ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISEVEN, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISODD, ISREF, ISTEXT, NA

Logical
AND, FALSE, IF, NOT, OR, TRUE, XOR

Math
ABS, AVERAGE, EVEN, MAX, MAXA, MIN, MINA, MOD, ODD, SUM

Rounding
INT

Text
EXACT, FIND, LEFT, LEN, LOWER, MID, REPLACE, REPT, RIGHT, SUBSTITUTE, T, TEXT, TRIM, UNICHAR, UNICODE, UPPER, URLENCODE

Userdefined
NULL

A detailed explanation of the above functions will be found here. Additional details and code can be found here.

CONCAT or CONCATENATE functions not supported, but you can use [Textfieldname]&" "&[Textfieldname] to concatenate text fields, not forget to format it as text.

Please note that these functions are specific to the SRB. Additional functionality may be obtained from the database backend capabilities. For example, if you are using OpenOffice.org's native HSQL database, then you may also use HSQL functions and stored procedures along with OpenOffice.org's queries to generate a wide variety of information shown in reports.Examples

Function Example

The illustration below shows how subtotal fields are created in Report Builder, using functions:

SumFieldInReportBuilder.jpg

The report source table is shown on the upper left.

The resulting report layout is illustrated below the table. A group has been defined on the plProductType field. The sum field is created on the group footer. The rightmost part of the image shows the definition of a function that serves as the data source for the sum field.

Query Example

The URL below shows how to use queries in Report Builder:

See here.

Computed Fields Example

Computed fields can be created in the way that the formula is entered directly into the data field.

E.g. 100*[Population]/[PopulationCount] to get the percentage of the current population

Charts in report builder

You can insert Chart into report builder report, into any places, but only some has a good reason to do.

Not wise to add to details section, it is for single data output, the headers and footer the right place for charts where you print summarized data, and chart for explaining data series, trends, etc.


Open report for edit, and insert Chart into Group/Page/Report header/footer.


When you inserted it shows columns chart as default, now needs to bound to some data source, Select Table/Query/SQL commands. When you selected, the chart shows data what can retrieve from data source.


When you decide to use chart in report useful to create query, which contain only that data what you want to show in that place, without excessive data, because you can not remove them with data ranges dialog as you can do in Calc.


The Charts in report builder has bunch of limitations:


The “First row as label” grayed out and as default selected the data source field names (or aliases names), this is not changeable in through UI in report builder. For this reason I suggest to use query or SQL commands as report/chart source not a Table.


Report chart data ranges.PNG

The first field data (column in Calc and in Chart) in table or query, can be used as categories, by selecting “First column as label ”.

The field names bounded to the places in table, the counting starts from 0, the first field is 0.

The first field name presented as “label 0”, the second field name is“label1”, … etc.


Report chart dataseries labels.PNG


You can not select data series interactively, only can remove whole data series from chart. The data series range not changeable, it contain whole data in table/query, and it has an ugly name “0”, “1”, … etc., which you can see in data series window.


Report chart dataseries ranges.PNG


The Categories not changeable, it is hard coded to data fields.

Extensions

EuroOffice Map Chart

One extension further extends the functionality of Sun Report Builder. A detailed description of its use together with the basic steps of creating your first report can be found here. This tutorial goes from creating your first report to defining a quite complicated new function, so it can be a useful resource for beginners and advanced users alike (not just for those looking for a way to create map charts).

Personal tools
In other languages