NL/QA/Testen

From Apache OpenOffice Wiki
< NL
Revision as of 12:32, 9 May 2010 by CorNouws (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Werken met nog niet officiële versies van OpenOffice.org

Waarom

 • Het is leuk om de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen ...
 • Hoe eerder fouten in de software worden ontdekt, bij voorkeur nog voor de beta-versies, hoe makkelijker het is om ze te repareren.

OpenOffice.org brengt vier keer per jaar een nieuwe versie uit (twee keer met nieuwe functies en twee keer met alleen verbeteringen). Er is dus steeds veel nieuws te beleven en te testen.

In de ontwikkelcyclus van het product zijn achtereenvolgens de volgende versies, stadia, te onderscheiden:

 • developer builds (snapshots) - om de paar weken;
 • beta versies - tegen de tijd dat de nieuwe versie bijna klaar is;
 • release kandidaten - een release kandidaat kan de uiteindelijke nieuwe versie worden;
 • stabiele versies

Het testen kan heel gestructureerd, maar ook door de software gewoon te installeren en er mee te werken en dan kijken wat voor bijzonderheden je aantreft. Meer hierover verder op deze pagina. Testen kan heel leuk zijn, want je leert er vaak weer wat van en kunt zelf snel met de nieuwste functies aan de slag. En het helpt om zo vroeg mogelijk zoveel mogelijk fouten op te sporen. Kortom: hulp met testen is altijd welkom!

Nu beschikbaar om te proberen en te testen

Snapshots voor de 3.3.x

Sinds begin oktober de tak voor de 3.2.x is losgemaakt uit de hoofdstam, wordt de lijn DEV300 verder ontwikkeld richting 3.3.0 en 3.3.1

Nieuwsgierig? De eerste snapshots zijn via http://download.openoffice.org/next/ te vinden. Rechts op die pagina staan ook verwijzingen naar nuttige aanvullende uitleg.

Snapshot met nieuwe afdrukvensters - Belangrijke mijlplaal in de ontwikkeling van versie 3.3.0!

Sinds half januari is Developer Snapshot DEV300 m70 beschikbaar.

Daarin is de code opgenomen voor de nieuwe afdrukvensters. Pluspunten: elk afdrukvenster toont een afdrukvoorbeeld, en biedt direct toegang tot alle instellingen. Lees daarover meer op GullFoss.

Het is een heel nieuw stuk in OpenOffice.org, dat stevig aan de tand moet worden gevoeld voor de 3.3.0 uit komt. Je kunt deze snapshot downloaden en installeren naast je normale OpenOffice.org versie. (Zie de uitleg elders op deze wiki-pagina.)

Meer over de achtereenvolgende versies in de ontwikkelcyclus

Developer builds

Zijn redelijk stabiel, maar worden niet aangeraden voor dagelijks werk.
Installeert apart, naast de normale versie van OpenOffice.org.
Op de OOo-site staan de nieuwste developer builds, maar die zijn niet in het Nederlands beschikbaar. Op die pagina's is onder de link 'Release Notes' ook een verwijzing naar informatie over de nieuwe functies.

Beta versies

Het product is bijna gereed, en de nieuwe functies worden met de beta-uitgaven door veel mensen gebruikt.
Een beta installeert naast een bestaande versie van OpenOffice.org.

Release kandidaten

Een release kandidaat verschijnt zodra men verwacht dat het product zonder serieuze problemen gebruikt kan worden. De release kandidaat vervangt de versie van OpenOffice.org die al is geïnstalleerd. Tenzij er wordt gekozen voor de procedure die elders op deze pagina is beschreven: Meerdere versies van OOo uitvoeren.
Als er geen ernstige problemen meer worden gevonden, zal de release kandidaat de officiële nieuwe versie zijn :-)

Goedkeuring voor een nieuwe release

Voordat een nieuwe versie officieel wordt vrijgegeven, moet er natuurlijk wel wat gebeuren. Op deze plek staat hoe dat in zijn werk gaat.

Meerdere versies en talen installeren

Meerdere versies installeren

Het is verstandig om de diverse (testversies) naast je huidige OpenOffice.org te installeren. Je kunt dan ook makkelijk functies vergelijken. Op Meerdere versies van OOo uitvoeren staat uitgelegd hoe dat werkt. Kom je ergens niet uit? Mail dan naar localization@nl.openoffice.org

Taalversies

Het is ook mogelijk om een niet Nederlandse versie van OpenOffice.org (bijv. Engels) te installeren en dan een taalpakket (language pack) voor Nederlands. Als eerst de volledige versie wordt geïnstalleerd en dan (snelstarter uit!) het Nederlandse taalpakket, kan in Tools>Options>Language settings>Language 'Nederlands' worden gekozen voor de gebruikers interface. Al de menu's, vensters en Help worden dan Engels- of Nederlandstalig.

Hoe testen

Inleiding

Het zoeken (en oplossen) van fouten gebeurt in verschillende fasen.

 • Tijdens de ontwikkeling door het testen van en werken met de developer-builds en beta-releases.
 • Bij release-kandidaten gaat het alleen nog om het vinden en corrigeren van echt grote problemen.
 • Van de laatste release kandidaat moet ook voor de Nederlandstalige versie een akkoord worden gegeven, alvorens die kan worden vrijgegeven.

Geautomatiseerd testen

Volgens testplannen worden allemaal functies geautomatiseerd uitgevoerd. Dit is een doorlopend proces en gebeurt (vooral door de mensen van Sun en RedFlag) dus ook in een vroeg stadium.

Voor de geïnteresseerden, is er de nodige informatie, zoals over de testtool voor geautomatiseerd testen en over het eventueel vertalen daarvan: how to localiza it.

Testen met TCM

Testen volgens TCM is vooral nuttig voor het controleren van nieuwe functies, en tijdens het testen van release-kandidaten.

 • Nieuwe functies moeten in een redelijk vroeg stadium worden getest, uiterlijk met een beta-versie, en niet met de release-kandidaten. Bij release kandidaten worden alleen nog heel ernstige bugs gecorrigeerd, en niet als een nieuwe functie niet helemaal perfect werkt ...
 • Testen volgens TCM geeft ook een houvast voor het testen van hoofdfuncties, die wel moeten worden gecontroleerd bij een release-kandidaat.

Localisatie testen van nieuwe uitgaven van OOo

Voordat je resultaten van je testen kunt invoeren in TCM, of kunt TCM gebruiken voor testideeën, moet je als gebruiker aan TCM worden toegevoegd.
Mail daarvoor naar de localisatie lijst of naar één van de andere actieve projectleden.

 • De startpagina van TCM is hier.
 • Je kunt daar inloggen met username en password
 • Ga dan door op stap 5: Test Result Update
 • Kies de versie van OOo, de tests die op jouw naam staan, etc.
  • Bijvoorbeeld: Klik op 'OpenOffice.org(3.2RC)' in de kolom 'Build Number'
  • Zoek in de volgende tabel de regel met je inlognaam.
  • Klik in die regel op 'Scenario(Release sanity scenario)'
  • Er zijn dan meer dan 20 test beschikbaar.
 het is niet altijd nodig dat iedere tester elke test doet ...
 het zijn geen ingewikkelde tests, maar kies eventueel dus tests die je graag doet, of overleg per mail met anderen.
  • Bij een uitgevoerde test invullen: pass, fail of skip, en voer eventueel commentaar in
  • Je kunt ook kijken naar de linkjes naar al eerder gevonden bugs.
   • Het is goed mogelijk dat daar al opgeloste bugs tussen staan - het is nog niet geregeld dat die worden verwijderd/gefilterd.
 over criteria om een test op fail te zetten:
 dat gebeurt niet om kleinere problemen, alleen als iets echt goed fout zit
 vul evt. commentaar in. En al weer: bij vragen is er op de mail lijst altijd hulp!

Vragen, opmerkingen, suggesties welkom!

Zeer nuttige uitgebreide informatie staat in de wiki op de de TCM pagina en in de uitleg over TCM/testen en de release cyclus Release Action List for QA

Minimale check op gelocaliseerde versies

Wanneer het niet mogelijk is om alle TCM tests te doen, kan worden terug gevallan op een lijst met minimale tests voor de vrijgave.

Maar we moeten er om denken, dat als iedereen alleen maar 'minimaal' gaat zitten testen, we gauw een probleem hebben ..

Testen door er mee te werken

Dit kan iedereen doen. Snapshots en beta-versies downloaden en er mee aan de slag gaan.

Je ervaringen delen

Als je bijzonderheden tegenkomt - meestal fouten ;-) - dan is het de bedoeling dat die in Issuetracker worden geplaatst. Of dat je met je waarneming een issue van een ander bevestigt, of verduidelijkt, of nuanceert.

Informatie voor het gebruiken van Issuetracker staat hier.

Vaak is het handig om ervaringen te bespreken voordat je de moeite neemt om een issue te maken. Soms heeft iemand anders al een antwoord of issue, of is het probleem in een nieuwe snapshot opgelost. Dat scheelt je dan weer het aanmaken van een issue. En kom je ergens zelf niet uit: vraag het dan gewoon op localization@nl.openoffice.org.

Coördinatie van & informatie over testen

Al enkele keren genoemd: localization@nl.openoffice.org. Dit is de mailinglijst waar alle lijntjes samen komen. Dus het is leuk en nuttig om je daar voor aan te melden (localization-subscribe@nl.openoffice.org).

Personal tools