Difference between revisions of "NL/Localisatie/Pootle gebruikersgids"

From Apache OpenOffice Wiki
< NL
Jump to: navigation, search
(Pootle Userguide for Translation Leads)
(Glossary gebruiken in Pootle)
Line 114: Line 114:
 
=== Glossary gebruiken in Pootle ===
 
=== Glossary gebruiken in Pootle ===
  
Vertalers kunnen werken met terminologie- of TM(Translation Memory(=vertaalgeheugen)) in Pootle. <br>
+
Vertalers kunnen werken met terminologie- of TM(Translation Memory (=vertaal-geheugen)) in Pootle. <br>
 
Kijk op [http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Pootle_Glossary_Guide how to use glossary] voor meer details.
 
Kijk op [http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Pootle_Glossary_Guide how to use glossary] voor meer details.
  

Revision as of 15:31, 21 April 2008

Pootle gebruikersgids voor vertalers

Gelocaliseerde documenten


Registratie en inloggen

Vul uw gebruikersnaam, wachtwoord en een geldig emailadres in. Klik op de knop 'Account registreren' en een activatiecode zal naar het door u opgegeven emailadres worden gezonden.

 • Account activeren
Als u de activatiecode hebt ontvangen en inlogt, details staan in de email, ggaat u naar de activatiepagina en vult die in. Klik op de knop Account activeren' en nu kunt u inloggen in Pootle.

Gebruikersopties instellen

Als u voor de eerste keer inlogt, moet u uw gebruikersopties configureren om de juiste rechten te krijgen.

1. Configureren van gebruikersopties

 • Klik op 'Opties veranderen' op de pagina 'Mijn account' waarvoor een link bovenaan de pagina staat.
 • Selecteer de gewenste projecten en talen uit de keuzelijsten en sla de wijzigingen op. U kunt meerdere projecten en talen selecteren.
 • Nu kunt u 'quicklinks' zien naar de projecten van de geselecteerde talen op de pagina 'Mijn account'.

2. Juiste rechten krijgen
De standaardrechten voor de login-gebruiker is 'suggestie', dat alleen suggesties toestaat, geen bijdragen. U moet er met uw teamleider voor zorgen dat u de juiste rechten heeft voordat u met het werk begint. Uw projectleider zal uw rechten aanpassen naargelang de behoeften van het project.

Bestanden zoeken

Er zijn twee manieren om de bestanden die moeten worden vertaald te bereiken.

 • Als uw gebruikerspagina eenmaal is ingesteld kunt u de bestanden rechtstreeks benaderen via de koppelingen op die pagina.
 • Een andere manier om het bestand te vinden dat u wilt vertalen is via de hoofdpagina. De hoofdpagina geeft twee categorieën weer - Talen en Projecten. Kiezen voor een taal zal u de lijst met beschikbare projecten om te vertalen in die taal tonen; kiezen voor een project zal u de lijst van talen tonen waarin het project kan worden vertaald. Als u eenmaal zowel het project als de taal hebt gekozen, zult u de beschikbare bestanden voor vertaling zien.

Als u op de vertaalpagina bent ziet u een twee-koloms tabel, waarin de te vertalen tekenreeksen aan de linkerzijde staan en de huidige vertalingen aan de rechterzijde. Het huidige bewerkte item verschijnt als een tekstvak met de opties 'Overslaan' en 'Suggestie' of 'Opslaan' eronder. Natuurlijk kunt u tekst in het tekstvak invoeren en die dan opslaan of overslaan om het volgende item te gaan.

In dien u naar een ander item wilt springen, kunt u daar heen gaan door de betreffende rij te selecteren. U ziet de koppeling 'Bewerken' naast de kolom van de huidige vertaling.

Opmerking: Alleen als u de rechten voor 'vertalen' heeft kunt u de knop 'Opslaan' zien. Gewoonlijk zijn de standaardrechten voor de ingelogde gebruikers 'Suggestie'. Indien u de knop 'Opslaan' niet ziet, moet u uw vertalingsleider vragen om u de juiste rechten toe te kennen.

Vertalen met Pootle

Elk voor vertaling beschikbaar bestand kan op twee manieren worden benaderd - 'Snel vertalen' en 'Alles vertalen'. 'Snel vertalen' toont alleen de fuzzy en niet-vertaalde items, terwijl 'Alles vertalen' alle items toont in het bestand, ongeacht hun vertaalstatus.

 • Selecteer het project dat u wilt.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' op de navigatiebalk bovenin.
 • U zult een lijst zien met alle bestanden.
 • Klik op 'Snel vertalen' of 'Alles vertalen' in de navigatiebalk bovenin voor elk bestand/map.


Indien aan u specifieke taken zijn toegekend, ziet u alleen de tekenreeksen die aan u zijn toegewezen.

 • Selecteer het project dat u wilt.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' op de navigatiebalk bovenin.
 • U zult zien dat de koppelingen 'Mijn tekenreeksen (snel) vertalen' voor de bestanden(of mappen), die aan u zijn toegewezen, actief zijn.
 • Klik op 'Mijn tekenreeksen (snel) vertalen' voor het bestand(of map) waaraan u wilt werken. Het zal u de tekenreeksen tonen die aan u zijn toegewezen.

Opmerking: Vóórdat u begint met vertalen moet u er voor zorgen dat u de juiste rechten voor het project heeft. Indien u geen rechten heeft om op te slaan, moet u uw vertalingsleider vragen om u die rechten toe te kennen.

Off-line vertalen

Indien u liever off-line vertaalt dan via Pootle moet u de bestanden downloaden en de vertaalde bestanden weer uploaden naar Pootle.

1. Bestanden downloaden

U kunt bestanden downloaden per bestand, per map of per doel.

 • Selecteer het project dat u wilt of de map die u wilt downloaden.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' boven in de navigatiebalk.
 • Als u alle bestanden in de huidige map wilt downloaden klikt u op 'ZIP van map' in de navigatiebalk bovenin.
 • Als u een specifiek bestand in de huidige map wilt downloaden klikt u op 'PO-bestand' van het bestaand en slaat het lokaal op.
 • Als u werkt met een doel en u wilt alleen de bestanden van dat doel downloaden, selecteer dan 'Bewerkingsfuncties tonen-Doelen tonen'. Dan ziet u een lijst met doelen en een koppeling 'ZIP van doel' voor elk doel.

Opmerking: U moet er voor zorgen dat u de rechten 'archief' heeft voor het downloaden van een zip. Als u niet de juiste rechten heeft, moet u uw vertalingsleider vragen om u de juiste rechten toe te kennen.
Opmerking: Momenteel wordt de functie, die u toestaat de bestanden te downloaden die aan u zijn toegewezen, niet ondersteund.

2. Off-line werken
U kunt werken met een bewerkingsprogrammaca van uw voorkeur. De door de gemeenschap meest algemeen gebruikte bewerkingsprogramma's zijn:

Als u alleen wilt werken met fuzzy/niet-vertaalde tekenreeksen is een extra stap nodig om die tekenreeksen uit het gedownloade po-bestand te filteren.

 • Voer pofilter uit dat een onderdeel is van Translate Toolkit. U kunt Translate Toolkit downloaden vanaf hier
  • pofilter -t isfuzzy -t untranslated <invoerbestand> <gefilterd bestand>

Dit zal alle tekenreeksen die fuzzy of niet-vertaald zijn uit het bestand halen.
Als u gereed bent met het verwerken van het gefilterde po-bestand, voegt u het weer samen met het originele bestand met behulp van pomerge vóórdat u het weer upload naar Pootle.

3. Vertaalde bestanden uploaden
Als de vertaling eenmaal voltooid is moet u uw werk weer uploaden naar Pootle.
Indien u de rechten voor 'vertalen' heeft, zult u de knop 'Bestand uploaden' aan de rechterzijde van de webpagina zien.

Er zijn twee opties voor uploaden.

 • samenvoegen:
Standaardoptie voor de gebruiker die rechten voor 'vertalen' heeft. Eerdere niet-vertaalde tekenreeksen worden toegevoegd en de aanpassingen aan al eerder vertaalde tekenreeksen worden gemarkeerd als 'suggestie', wat betekent dat zij dienen te worden nagekeken vóórdat ze worden toegevoegd. Indien u enkele aanpassingen maakt aan bestaande vertalingen (bijv: probleem oplossen), zorg er dan voor dat ze worden nagekeken en geaccepteer door de reviewer. Anders worden de aanpassingen niet doorgevoerd.

Opmerking: Als u de optie 'samenvoegen' kiest, kan het lang duren omdat Pootle elke tekenreeks, één voor één, zal vergelijken. De beste manier zou zijn om al het benodigde werk (vertaling,nakijken,repareren en samenvoegen) te doen vóór het uploaden en dan eenvoudigweg te kiezen voor 'overschrijven'.

 • overschrijven :
De gebruiker die de rechten voor 'overschrijven' heeft, kan kiezen tussen de opties overschrijven en samenvoegen. Het geuploade bestand overschrijft het bestaande bestand op Pootle. Deze optie moet zeer voorzichtig worden gebruikt omdat de mogelijkheid bestaat dat bestaande gegevens verloren gaan. Als u er zeker van bent dat de inhoud van uw bestand goed en geldig is, kunt u de optie 'overschrijven' kiezen om snel te uploaden.

Opmerking: Gedurende het uploaden dient u er voor te zorgen dat u in de juiste map staat. U dient een po-bestand of een ZIP-map in dezelfde map te uploaden als waaruit u het heeft gedownload. Indien u een bestand heeft geupload naar een verkeerde locatie, neem dan alstublieft contact op met de administrator van Pootle.

Verificatie-controles

Pootle bevat een voorziening om te controleren op fouten, welke een reeks controles op de vertalingen uitvoert en mogelijke fouten opspoort.

 • Selecteer het project, map of doel dat u wilt controleren.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen-Controles tonen'. (U ziet de koppeling 'Controles tonen' als u rechten voor 'vertalen' heeft.)
 • Het toont een lijst van mogelijke fouten en statistieken.
 • Controleer en repareer zo nodig de gevonden gefilterde foutieve tekenreeksen in de volgende categorieën:
  • variables
  • xmltags
  • escapes

Er zijn momenteel 45 controles. Kijk op here voor meer details.

Glossary gebruiken in Pootle

Vertalers kunnen werken met terminologie- of TM(Translation Memory (=vertaal-geheugen)) in Pootle.
Kijk op how to use glossary voor meer details.

Pootle gebruikersgids voor reviewers

Hoe moeten we nakijken

Gewoonlijk heeft de vertalingsleider de rechten om na te kijken. Een specifieke reviewer zou echter ook kunnen bijdragen aan uw project.
Indien u rechten heeft voor 'reviewen', bent u in staat om suggesties van vertalers te accepteren of te verwerpen.

 • Selecteer een project, een specifieke map of bestand dat u wilt.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen'
 • Klik op 'Suggesties tonen'
 • Het toont één voor één de tekenreeksen met een voorgestelde vertaling.
 • Kijk de voorgestelde tekenreeks na en accepteer of verwerp die. Als de suggestie wordt geaccepteerd, wordt die toegevoegd. Indien hij wordt verworpen ondergaat de bestaande vertaling geen verandering.
 • Klik op de knop 'Overslaan' voor de volgende tekenreeks.

Opmerking: Onthoud alstublieft dat vertaling onder voorbehoud niet kan worden toegepast. U zou de suggestie moeten accepteren als die geldig is.

Pootle gebruikersgids voor vertalingsleiders

Registratie en verkrijgen van rechten als administrator

Bekijk de user guide for translator.

 • Configureer gebruikersopties. - Kijk in de gebruikergsgids voor vertaler.
 • Stuur een mail naar de L10n dev mailinglijst met het project en de taal die u zult beheren. De Pootle-administrator zal u beheersrechten voor het project geven.

Als het werk door de Pootle-admin is gedaan, zult u de koppeling 'Beheren' naast uw project op uw pagina 'Mijn account' zien.

Rechten voor gebruikers instellen

To allow translators to participate in the project, you need to give them proper permissions. You should make sure that the user who you want to give a permission to has configured his/her user option selecting the project and language before your work.

 • Choose the 'Administrative' link of your project in 'My account' page.
 • Select the user who you want to add from a drop-down list and give him/her proper rights. Usually, you need to give 'Translate' right besides default values.

In the page, the current rights are listed as they are assigned. The user 'nobody' refers to any user that is not logged in (an anonymous, unidentified user). The user 'default' refers to the rights that all logged in users who are not specified.

For more detail about each permission, please see here.

Assigning work to translators

1. Create goals
For assignment, you need to create one of more goals first.

 • Select the project you have administrator privilege.
 • Click 'Show Editing Functions' on the the top navigation bar.
 • Click 'Show Goals'.
 • Create a goal by entering the name of a new goal on the right hand side of the page. After you click 'Add Goal' button, you can see the new goal is in the list.

If you already have goals to be used, you can skip the above steps.

2. Include selected files into the goal
All the files are under 'Not in a goal' by default. You need to move the files which you want to add to the new goal.

 • Select 'Not in a goal' - You can see all the files which aren't included in any goal.
 • Select the goal from the drop-down list for the files you want and click 'Set Goal' button.
 • Go back to the project page which lists all the goals and select the new goal.
 • Check if all the files that will be part of this goal are listed inside the page.

3. Add user to the project
You can add users who will work on the goal.

 • In the page of the goal, select user from the drop-down list and click 'Add User' button.

Note: You should make sure that the users you want to add has configured their language and project setting. Otherwise, you can't see the user from the list.

4. Assign work to translators
Now you can see the 'Assign To' button for each file in the goal. Each file can be assigned to one or more users.

 • Assigning a file to one user
Selecte an user and strings to be assigned from the drop-down lists and click 'Assign To' button.
 • Assigning a file to multiple users
Click on 'Select multiple' next to the user selection list for the file you want to assign. The dropdown list will now become a list where you can select multiple people (usually by holding down shift or control while selecting).

Selecte users and strings to be assigned from the drop-down lists and click 'Assign To' button.

Checking assignments

Once you've assigned tasks to translators, you can see the status of assignment and translation.

 • Click on 'Show Editing Functions-Show Goals-Show Assignments' on the the top navigation bar.
 • You can see the status of each goal.
 • Select a goal you want.
 • You can see the assigned user for each folder or file.

Note: Currently, the function to view by user is not supported.

Suggested work-flow

Off-line translation

1. Download zip files from Pootle.
2. Filter untranslated/fuzzy from the po files by pofilter.
3. Translate the generated file which include only untranslated and fuzzy.
4. Review the file.
5. Implement the changes to the file off-line.
6. Merge the updated untranslated/fuzzy (which are now translated!) to the original by pomerge.
7. Upload the merged po files to Pootle with Overwrite.

Personal tools