Difference between revisions of "NL/Localisatie/Pootle gebruikersgids"

From Apache OpenOffice Wiki
< NL
Jump to: navigation, search
(Translating with Pootle)
(Vertalen met Pootle)
Line 56: Line 56:
 
* Klik op 'Mijn tekenreeksen (snel) vertalen' voor het bestand(of map) waaraan u wilt werken. Het zal u de tekenreeksen tonen die aan u zijn toegewezen.
 
* Klik op 'Mijn tekenreeksen (snel) vertalen' voor het bestand(of map) waaraan u wilt werken. Het zal u de tekenreeksen tonen die aan u zijn toegewezen.
  
'''Opmerking:''' Vóórdat u begint met vertalen moet u er voor zorgen dat u de juiste rechten voor het project heeft. Insdien u geen rechten heeft om op te slaan, moet u uw vertalingsleider vragen om u die rechten toe te kennen.
+
'''Opmerking:''' Vóórdat u begint met vertalen moet u er voor zorgen dat u de juiste rechten voor het project heeft. Indien u geen rechten heeft om op te slaan, moet u uw vertalingsleider vragen om u die rechten toe te kennen.
  
 
=== Translating off-line ===
 
=== Translating off-line ===

Revision as of 14:26, 21 April 2008

Pootle gebruikersgids voor vertalers

Gelocaliseerde documenten


Registratie en inloggen

Vul uw gebruikersnaam, wachtwoord en een geldig emailadres in. Klik op de knop 'Account registreren' en een activatiecode zal naar het door u opgegeven emailadres worden gezonden.

 • Account activeren
Als u de activatiecode hebt ontvangen en inlogt, details staan in de email, ggaat u naar de activatiepagina en vult die in. Klik op de knop Account activeren' en nu kunt u inloggen in Pootle.

Gebruikersopties instellen

Als u voor de eerste keer inlogt, moet u uw gebruikersopties configureren om de juiste rechten te krijgen.

1. Configureren van gebruikersopties

 • Klik op 'Opties veranderen' op de pagina 'Mijn account' waarvoor een link bovenaan de pagina staat.
 • Selecteer de gewenste projecten en talen uit de keuzelijsten en sla de wijzigingen op. U kunt meerdere projecten en talen selecteren.
 • Nu kunt u 'quicklinks' zien naar de projecten van de geselecteerde talen op de pagina 'Mijn account'.

2. Juiste rechten krijgen
De standaardrechten voor de login-gebruiker is 'suggestie', dat alleen suggesties toestaat, geen bijdragen. U moet er met uw teamleider voor zorgen dat u de juiste rechten heeft voordat u met het werk begint. Uw projectleider zal uw rechten aanpassen naargelang de behoeften van het project.

Bestanden zoeken

Er zijn twee manieren om de bestanden die moeten worden vertaald te bereiken.

 • Als uw gebruikerspagina eenmaal is ingesteld kunt u de bestanden rechtstreeks benaderen via de koppelingen op die pagina.
 • Een andere manier om het bestand te vinden dat u wilt vertalen is via de hoofdpagina. De hoofdpagina geeft twee categorieën weer - Talen en Projecten. Kiezen voor een taal zal u de lijst met beschikbare projecten om te vertalen in die taal tonen; kiezen voor een project zal u de lijst van talen tonen waarin het project kan worden vertaald. Als u eenmaal zowel het project als de taal hebt gekozen, zult u de beschikbare bestanden voor vertaling zien.

Als u op de vertaalpagina bent ziet u een twee-koloms tabel, waarin de te vertalen tekenreeksen aan de linkerzijde staan en de huidige vertalingen aan de rechterzijde. Het huidige bewerkte item verschijnt als een tekstvak met de opties 'Overslaan' en 'Suggestie' of 'Opslaan' eronder. Natuurlijk kunt u tekst in het tekstvak invoeren en die dan opslaan of overslaan om het volgende item te gaan.

In dien u naar een ander item wilt springen, kunt u daar heen gaan door de betreffende rij te selecteren. U ziet de koppeling 'Bewerken' naast de kolom van de huidige vertaling.

Opmerking: Alleen als u de rechten voor 'vertalen' heeft kunt u de knop 'Opslaan' zien. Gewoonlijk zijn de standaardrechten voor de ingelogde gebruikers 'Suggestie'. Indien u de knop 'Opslaan' niet ziet, moet u uw vertalingsleider vragen om u de juiste rechten toe te kennen.

Vertalen met Pootle

Elk voor vertaling beschikbaar bestand kan op twee manieren worden benaderd - 'Snel vertalen' en 'Alles vertalen'. 'Snel vertalen' toont alleen de fuzzy en niet-vertaalde items, terwijl 'Alles vertalen' alle items toont in het bestand, ongeacht hun vertaalstatus.

 • Selecteer het project dat u wilt.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' op de navigatiebalk bovenin.
 • U zult een lijst zien met alle bestanden.
 • Klik op 'Snel vertalen' of 'Alles vertalen' in de navigatiebalk bovenin voor elk bestand/map.


Indien aan u specifieke taken zijn toegekend, ziet u alleen de tekenreeksen die aan u zijn toegewezen.

 • Selecteer het project dat u wilt.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' op de navigatiebalk bovenin.
 • U zult zien dat de koppelingen 'Mijn tekenreeksen (snel) vertalen' voor de bestanden(of mappen), die aan u zijn toegewezen, actief zijn.
 • Klik op 'Mijn tekenreeksen (snel) vertalen' voor het bestand(of map) waaraan u wilt werken. Het zal u de tekenreeksen tonen die aan u zijn toegewezen.

Opmerking: Vóórdat u begint met vertalen moet u er voor zorgen dat u de juiste rechten voor het project heeft. Indien u geen rechten heeft om op te slaan, moet u uw vertalingsleider vragen om u die rechten toe te kennen.

Translating off-line

If you want to translate off-line than on Pootle, you need to download files and upload translated files back to Pootle.

1. Download files

You can download files by file, folder or goal.

 • Select a project you want or a folder which you want to download.
 • Click on 'Show Editing Functions' on the top navigation bar.
 • If you want to download all the files in the current folder, Click on 'ZIP of folder' on the top navigation bar.
 • If you want to download a specific file in the current folder, click on the 'PO file' of the file, and and save it locally.
 • If you're working with a goal and want to download only the files of the goal, select 'Show Editing Functions-Show Goals'. Then you can see a goal list and 'ZIP of goal' link for each goal.

Note: You need to make sure that you have 'archive' privilege for zip downloading. If you don't have proper privilege, please ask your translation lead to set the privilege for you.
Note: Currently, the function to download only the files which are assigned to you is not supported.

2. Work off-line
You can work with a preferred editor. Most commonly used editors by community are:

If you want to work with only fuzzy/untranslated strings, an extra step is needed to filter those strings from downloaded po file.

 • Run pofilter which is a part of Translate Toolkit. You can download Translate Toolkit from here
  • pofilter -t isfuzzy -t untranslated <input file> <filtered file>

This will extract all strings which are fuzzy or untranslated.
Once you finish working in filtered po file, you can merge it back into the original file using pomerge before uploading to Pootle.

3. Upload translated files
Once translation is completed, you need to upload your work to Pootle.
If you have 'translate' privilege, you can see the 'Upload File' button on the right side of the web page.

There are two options of upload.

 • merge :
Default option for user who has 'translate' privilege. Previously untranslated strings are submitted and the modifications of already translated strings are marked as 'suggestion', which means they need a review before submission. If you make some modifications to existing translations (e.g., bug fixing), please make sure that they are reviewed and accepted by reviewer. Unless, the modifications won't be applied.

Note: If you choose 'merge' option, it may take long time as Pootle will compare every string one by one. The best way could be to have all necessary work(translation,review,fix and merging) done before uploading and simply choose 'overwrite'.

 • overwrite :
User who has 'overwrite' privilege can select between overwrite and merge options. The uploaded file overwrite the existing file on Pootle. This option should be carefully used as it has possibility to loose existing data. If you make sure all the contents of your file are valid, you can choose 'overwrite' option for quick upload.

Note: During uploading, you should make sure that you're located in the right folder. You should upload a po file or a ZIP file in the same folder that you downloaded it from.If you upload a file to a wrong location, please contact Pootle admin.

Verification checks

Pootle provides an error checking feature, which runs a series of checks on the translations and find out possible errors.

 • Select a project, folder or goal you want to check.
 • Click on 'Show Editing Functions-Show checks'. (You can see 'Show checks' link if you have 'translate' privilege.)
 • It shows a list of possible errors and statistics.
 • Check and if needed fix the filtered erroneous strings found in the following categories:
  • variables
  • xmltags
  • escapes

There are currently 45 check cases. Please see here for more detail.

Headline text

Using glossary in Pootle

Translators can work with terminoloy or TM(Translation Memory) in Pootle.
Please see how to use glossary for more detail.


Pootle Userguide for Reviewers

How to review

Usually, translation lead has the right of review. However, having a dedicated reviewer would be also helpful for your project.
If you have 'review' privilege, you're able to accept or reject suggestions from translators.

 • Select a project, a specific folder or file you want.
 • Click on 'Show Editing Functions'
 • Click on 'Show Suggestions'
 • It shows the strings with suggested translation one by one.
 • Review the suggested string and accpet or reject. If the suggestion is accepted, it is submitted. If it is rejected, existing translation has no change.
 • Click 'Skip' button for next string.

Note: Please remember that pending translation can't be applied. You should accept it if the suggestion is valid.


Pootle Userguide for Translation Leads

Registration and getting administrator privilege

Please refer to the user guide for translator.

 • Configure user option. - Please refer to the user guide for translator.
 • Send a mail to the L10n dev mailing list with the project and language which you'll manage. Then Pootle admin will give you an administrative privilege for the project.

Once all the work is done by Pootle admin, you can see 'Administrative' link beside your project in 'My account' page.

Setting permissions for users

To allow translators to participate in the project, you need to give them proper permissions. You should make sure that the user who you want to give a permission to has configured his/her user option selecting the project and language before your work.

 • Choose the 'Administrative' link of your project in 'My account' page.
 • Select the user who you want to add from a drop-down list and give him/her proper rights. Usually, you need to give 'Translate' right besides default values.

In the page, the current rights are listed as they are assigned. The user 'nobody' refers to any user that is not logged in (an anonymous, unidentified user). The user 'default' refers to the rights that all logged in users who are not specified.

For more detail about each permission, please see here.

Assigning work to translators

1. Create goals
For assignment, you need to create one of more goals first.

 • Select the project you have administrator privilege.
 • Click 'Show Editing Functions' on the the top navigation bar.
 • Click 'Show Goals'.
 • Create a goal by entering the name of a new goal on the right hand side of the page. After you click 'Add Goal' button, you can see the new goal is in the list.

If you already have goals to be used, you can skip the above steps.

2. Include selected files into the goal
All the files are under 'Not in a goal' by default. You need to move the files which you want to add to the new goal.

 • Select 'Not in a goal' - You can see all the files which aren't included in any goal.
 • Select the goal from the drop-down list for the files you want and click 'Set Goal' button.
 • Go back to the project page which lists all the goals and select the new goal.
 • Check if all the files that will be part of this goal are listed inside the page.

3. Add user to the project
You can add users who will work on the goal.

 • In the page of the goal, select user from the drop-down list and click 'Add User' button.

Note: You should make sure that the users you want to add has configured their language and project setting. Otherwise, you can't see the user from the list.

4. Assign work to translators
Now you can see the 'Assign To' button for each file in the goal. Each file can be assigned to one or more users.

 • Assigning a file to one user
Selecte an user and strings to be assigned from the drop-down lists and click 'Assign To' button.
 • Assigning a file to multiple users
Click on 'Select multiple' next to the user selection list for the file you want to assign. The dropdown list will now become a list where you can select multiple people (usually by holding down shift or control while selecting).

Selecte users and strings to be assigned from the drop-down lists and click 'Assign To' button.

Checking assignments

Once you've assigned tasks to translators, you can see the status of assignment and translation.

 • Click on 'Show Editing Functions-Show Goals-Show Assignments' on the the top navigation bar.
 • You can see the status of each goal.
 • Select a goal you want.
 • You can see the assigned user for each folder or file.

Note: Currently, the function to view by user is not supported.


Suggested work-flow

Off-line translation

1. Download zip files from Pootle.
2. Filter untranslated/fuzzy from the po files by pofilter.
3. Translate the generated file which include only untranslated and fuzzy.
4. Review the file.
5. Implement the changes to the file off-line.
6. Merge the updated untranslated/fuzzy (which are now translated!) to the original by pomerge.
7. Upload the merged po files to Pootle with Overwrite.

Personal tools