Vaak gestelde vragen (FAQ's)

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation
Revision as of 11:30, 8 July 2008 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
doc OOo
Gebruik de inhoudsopgave FAQ aan de rechterkant om te navigeren door de verschillende secties van FAQ's of gebruik de webpagina van documentatie om door alle FAQ's te zoeken (vanwege technische redenen kunt u momenteel niet vanaf deze pagina zoeken).

Wij vragen u om ons te helpen om deze FAQ-lijst te laten groeien, u mag vrijelijk fouten corrigeren of nieuwe FAQ's toevoegen als u hier bent!

Couldn't find any answer here? Try...

Once you found you answer, please add it to this list of FAQs so other users can benefit.

Thank you!

Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools