Difference between revisions of "NL/Documentation/UserGuide/AutoCorrect"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
m
Line 22: Line 22:
  
  
{{Documentation/Note|Because different users will have different needs it is important for a new user to spend some time carefully looking at what each option does, keeping only those that are useful.}}
+
{{Documentation/Note|Omdat verschillende gebruikers verschillende wensen zullen hebben is het belangrijk dat een nieuwe gebruiker enige tijd besteedt om uit te zoeken wat elke optie precies doet, en alleen die behoudt die nuttig zijn.}}
  
  
* '''Localized Options''' tab: here it is possible to change how automatic substitution of quotes are handled, together with options that apply to particular languages like adding non breaking spaces before punctuation marks on French.
+
* tab '''Gelokaliseerde opties''': hier is het mogelijk te wijzigen hoe automatisch vervangen van aanhalingstekens wordt afgehandeld, samen met opties die van toepassing zijn op bepaalde talen, zoals het toevoegen van niet afbrekende spaties vóór tekens voor punctuatie in het Frans.
 
[[File:AOO AutoCorrect LocalizedOptions nl.png]]
 
[[File:AOO AutoCorrect LocalizedOptions nl.png]]
  
  
* '''Word Completion''' tab: (only on Apache Writer): Apache Writer collects all long words that are written on the document and suggests them when their first letters are typed. It is recommended to consider this option "Show as tips". On Apache Writer, all AutoCorrect options can be disabled at once by unchecking {{Menu|Format|AutoCorrect|While Typing}}.
+
* tab '''Woordinvulling''': (alleen in Apache Writer): Apache Writer verzamelt alle lange woorden die in het document worden geschreven en geeft die als suggestie als de eerste letters worden getypt. Aanbevolen wordt om te overwegen om deze optie in te stellen als "Als tip weergeven". In Apache Writer kunnen alle opties voor AutoCorrectie in één keer uitgeschakeld worden door niet te selecteren {{Menu|Opmaak|AutoCorrectie|Tijdens invoer}}.
 
[[File:AOO AutoCorrect WordCompletion nl.png]]
 
[[File:AOO AutoCorrect WordCompletion nl.png]]
  
 
[[Category:Documentation]]
 
[[Category:Documentation]]
 +
[[Category:NL/Documentation]]

Revision as of 12:45, 14 August 2016


AutoCorrectie behandelt een variëteit aan zaken, zoals wanneer Apache OpenOffice een "normaal" aanhalingsteken wijzigt naar een “typografisch” aanhalingsteken, het automatisch de eerste letter van een woord wijzigt naar een hoofdletter. Een ander gebruik is als wanneer een gebruiker deze tekens typt -> en Apache OpenOffice die dan wijzigt naar deze pijl →. In deze beide situaties wordt een "automatische correctie" of "AutoCorrectie" uitgevoerd.

Template:Documentation/Note

Nagenoeg alle componenten van Apache OpenOffice hebben deze mogelijkheid "AutoCorrectie", die kan worden geconfigureerd onder Extra → Opties voor AutoCorrectie Template:Documentation/Tip.

Het menu voor Opties voor AutoCorrectie is soortgelijk in alle componenten:

  • tab Vervangen: geeft een lijst weer van tekstitems en tekens die automatisch zullen worden vervangen. Een duidelijk voorbeeld zijn de veel voorkomende typefouten die automatisch worden gecorrigeerd, zoals "neit" dat zal worden gewijzigd naar "niet". Dit is ook van toepassing op andere tekens, zoals (C) dat zal worden gewijzigd naar ©. Het is ook mogelijk om nieuwe items voor AutoCorrectie te maken: het menu Opties voor AutoCorrectie moet hiervoor geopend zijn, als het dat is voer dan eenvoudigweg de tekst of de tekens in die moeten worden gewijzigd in het vak genaamd "Vervangen", typ daarna naar hoe het moet worden gewijzigd in het vak genaamd "Door". Druk dan op  Nieuw .

AOO AutoCorrect Replace nl.png


  • tab Uitzonderingen: Een lijst met situaties waarin de gebruiker niet wil dat sommige regels worden toegepast, zoals hoofdletters na een punt en twee opeenvolgende hoofdletters corrigeren.

AOO AutoCorrect Exception nl.png


  • tab Opties: Elementen in dit menu zijn afhankelijk van de gebruikte component van Apache OpenOffice. In het algemeen vertelt "Vervangingstabel gebruiken" Apache OpenOffice dat het de lijst met vooraf gedefinieerde AutoCorrecties op de tab Vervangen moet gebruiken (dit is de eerste tab die de gebruiker ziet in het menu Opties voor AutoCorrectie). Apache Writer heeft hier een bijzonderheid: twee keuzevakken voor elk item. Het keuzevak aan de linkerkant ( onder de [N] ) betekent dat de geselecteerde optie zal worden toegepast bij het uitvoeren van Opmaak → AutoCorrectie → Toepassen terwijl het tweede keuzevak ( onder de [T] ) betekent "de optie toepassen bij het schrijven".

AOO AutoCorrect Options nl.png


Template:Documentation/Note


  • tab Gelokaliseerde opties: hier is het mogelijk te wijzigen hoe automatisch vervangen van aanhalingstekens wordt afgehandeld, samen met opties die van toepassing zijn op bepaalde talen, zoals het toevoegen van niet afbrekende spaties vóór tekens voor punctuatie in het Frans.

AOO AutoCorrect LocalizedOptions nl.png


  • tab Woordinvulling: (alleen in Apache Writer): Apache Writer verzamelt alle lange woorden die in het document worden geschreven en geeft die als suggestie als de eerste letters worden getypt. Aanbevolen wordt om te overwegen om deze optie in te stellen als "Als tip weergeven". In Apache Writer kunnen alle opties voor AutoCorrectie in één keer uitgeschakeld worden door niet te selecteren Opmaak → AutoCorrectie → Tijdens invoer.

AOO AutoCorrect WordCompletion nl.png

Personal tools