Difference between revisions of "NL/Documentation/UserGuide"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{Documentation/DraftPage}} {{DISPLAYTITLE:Apache OpenOffice Gebruikershandleiding}} {{Documentation/Note|'''Deze handleiding documenteert de volgende versie van de software{..." ([[Apache OpenOffice Wiki:Tussenstappen|tussenstap opsla)
 
Line 6: Line 6:
 
{{AOO}} heeft verschillende componenten (Writer, Calc, Impress,Draw, Base...) die vele karakteristieken delen in hun gebruikersinterfaces. Daarom zal deze handleiding beginnen met {{AOO}} als geheel, en later "voorbeelden" verschaffen voor elke component.
 
{{AOO}} heeft verschillende componenten (Writer, Calc, Impress,Draw, Base...) die vele karakteristieken delen in hun gebruikersinterfaces. Daarom zal deze handleiding beginnen met {{AOO}} als geheel, en later "voorbeelden" verschaffen voor elke component.
  
It is important then, specially for new users, to understand the first chapters of this guide before going on to specific information for each component.
+
Het is daarom belangrijk, speciaal voor nieuwe gebruikers, om de eerste hoofdstukken van deze handleiding te begrijpen vóórdat men overgaat naar de specifieke informatie voor elke component.
  
The Guide will make a liberal use of screenshots to visually display the area  being documented. Because Apache OpenOffice is available on multiple operating systems these screenshots may not exactly match what the reader sees in their copy of OpenOffice.
+
De handleiding zal een liberaal gebruik maken van schermafdrukken om het gebied dat besproken wordt visueel weer te geven. Omdat {{AOO}} beschikbaar is op meerdere besturingssystemen zouden deze schermafdrukken niet geheel overeen kunnen komen met wat de lezer in zijn kopie van {{AOO}} ziet.
  
= General index =
+
= Algemene index =
  
'''[[Documentation/UserGuide/UI|Apache OpenOffice User Interface]]''': a general description of the Apache OpenOffice user interface
+
'''[[Documentation/UserGuide/UI|Apache OpenOffice User Interface]]''': een algemene beschrijving van de gebruikersinterface van {{AOO}}
  
'''[[Documentation/UserGuide/Formatting|Formatting a document]]''': describes the different options the users have to shape a document
+
'''[[NL/Documentation/UserGuide/Formatting|Een document opmaken]]''': beschrijft de verschillende opties die gebruikers hebben om ene document vorm te geven
  
'''[[Documentation/UserGuide/SearchReplace|Find & Replace]]''': Apache OpenOffice has a powerful tool to find text and/or formatting
+
'''[[NL/Documentation/UserGuide/SearchReplace|Zoeken en vervangen]]''': {{AOO}} heeft een krachtig gereedschap om tekst en/of opmaak te zoeken
  
'''[[Documentation/UserGuide/AutoCorrect|Autocorrect options]]''': An editing tool that permits to automate several substitution tasks like correcting misspelled words
+
'''[[NL/Documentation/UserGuide/AutoCorrect|Opties voor Autocorrectie]]''': Een gereedschap voor het bewerken dat het mogelijk maakt verscheidene talen voor vervangen, zoals het corrigeren van fout geschreven woorden, te automatiseren
  
'''[[Documentation/UserGuide/FileFormats|Supported file formats]]''': Apache OpenOffice can read and write a large number of file formats
+
'''[[NL/Documentation/UserGuide/FileFormats|Ondersteunde bestandsindelingen]]''': {{AOO}} can read and write a large number of file formats
  
'''[[Documentation/UserGuide/Extensions|Extensions]]''': Adding more functionality to Apache OpenOffice
+
'''[[Documentation/UserGuide/Extensions|Extensions]]''': Adding more functionality to {{AOO}}
  
 
'''[[Documentation/UserGuide/Options|General options]]''': General configuration options that affect the whole suite
 
'''[[Documentation/UserGuide/Options|General options]]''': General configuration options that affect the whole suite

Revision as of 11:31, 8 October 2016

Template:Documentation/DraftPage


Template:Documentation/Note

Apache OpenOffice heeft verschillende componenten (Writer, Calc, Impress,Draw, Base...) die vele karakteristieken delen in hun gebruikersinterfaces. Daarom zal deze handleiding beginnen met Apache OpenOffice als geheel, en later "voorbeelden" verschaffen voor elke component.

Het is daarom belangrijk, speciaal voor nieuwe gebruikers, om de eerste hoofdstukken van deze handleiding te begrijpen vóórdat men overgaat naar de specifieke informatie voor elke component.

De handleiding zal een liberaal gebruik maken van schermafdrukken om het gebied dat besproken wordt visueel weer te geven. Omdat Apache OpenOffice beschikbaar is op meerdere besturingssystemen zouden deze schermafdrukken niet geheel overeen kunnen komen met wat de lezer in zijn kopie van Apache OpenOffice ziet.

Algemene index

Apache OpenOffice User Interface: een algemene beschrijving van de gebruikersinterface van Apache OpenOffice

Een document opmaken: beschrijft de verschillende opties die gebruikers hebben om ene document vorm te geven

Zoeken en vervangen: Apache OpenOffice heeft een krachtig gereedschap om tekst en/of opmaak te zoeken

Opties voor Autocorrectie: Een gereedschap voor het bewerken dat het mogelijk maakt verscheidene talen voor vervangen, zoals het corrigeren van fout geschreven woorden, te automatiseren

Ondersteunde bestandsindelingen: Apache OpenOffice can read and write a large number of file formats

Extensions: Adding more functionality to Apache OpenOffice

General options: General configuration options that affect the whole suite

"CookBook": quick tips for specific tasks

Writer guide: A complete guide for Writer, the word processor component. This link leads to an index

Calc guide: A complete guide for Calc, the spreadsheet component. This link leads to an index

Impress guide: A complete guide for Impress, the presentation component. This link leads to an index

Draw guide: A complete guide for Draw, the vector drawing tool component. This link leads to an index

Math guide: A complete guide for Math, the equation editor component that you can use in other components. This link leads to an index

Base guide: A complete guide for Base, the database component. This link leads to an index

Migration Guide: A guide to migrating to Template:Documentation/AOO.

Advanced topics: Regular expressions, programming macros, graphite font technology...

Integrating components: A Chart inside your presentation? Inserting data from your bibliographic database on your text document?


Status Page: this user guide is a work in progress.

Personal tools
In other languages