Difference between revisions of "NL/Documentation/UserGuide"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{Documentation/DraftPage}} {{DISPLAYTITLE:Apache OpenOffice Gebruikershandleiding}} {{Documentation/Note|'''Deze handleiding documenteert de volgende versie van de software{..." ([[Apache OpenOffice Wiki:Tussenstappen|tussenstap opsla)
 
m
 
(12 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Documentation/DraftPage}}
+
{{DraftPage|EN}}
  
 
{{DISPLAYTITLE:Apache OpenOffice Gebruikershandleiding}}
 
{{DISPLAYTITLE:Apache OpenOffice Gebruikershandleiding}}
{{Documentation/Note|'''Deze handleiding documenteert de volgende versie van de software{{Documentation/AOOVersion|4.1.2}}}}
+
{{Note|'''Deze handleiding documenteert de volgende versie van de software{{AOoVersion|EN|4.1.2}}{{AOoVersion|EN|4.1.5}}{{AOoVersion|EN|4.1.6}}{{AOoVersion|EN|4.1.7}}}}
  
{{AOO}} heeft verschillende componenten (Writer, Calc, Impress,Draw, Base...) die vele karakteristieken delen in hun gebruikersinterfaces. Daarom zal deze handleiding beginnen met {{AOO}} als geheel, en later "voorbeelden" verschaffen voor elke component.
+
{{AOo}} heeft verschillende componenten (Writer, Calc, Impress,Draw, Base...) die vele karakteristieken delen in hun gebruikersinterfaces. Daarom zal deze handleiding beginnen met {{AOo}} als geheel, en later "voorbeelden" verschaffen voor elke component.
  
It is important then, specially for new users, to understand the first chapters of this guide before going on to specific information for each component.
+
Het is daarom belangrijk, speciaal voor nieuwe gebruikers, om de eerste hoofdstukken van deze handleiding te begrijpen vóórdat men overgaat naar de specifieke informatie voor elke component.
  
The Guide will make a liberal use of screenshots to visually display the area  being documented. Because Apache OpenOffice is available on multiple operating systems these screenshots may not exactly match what the reader sees in their copy of OpenOffice.
+
De handleiding zal een liberaal gebruik maken van schermafdrukken om het gebied dat besproken wordt visueel weer te geven. Omdat {{AOo}} beschikbaar is op meerdere besturingssystemen zouden deze schermafdrukken niet geheel overeen kunnen komen met wat de lezer in zijn kopie van {{AOo}} ziet.
  
= General index =
+
= Algemene index =
  
'''[[Documentation/UserGuide/UI|Apache OpenOffice User Interface]]''': a general description of the Apache OpenOffice user interface
+
'''[[NL/Documentation/UserGuide/UI|Gebruikersinterface van {{AOo}}]]''': een algemene beschrijving van de gebruikersinterface van {{AOo}}
  
'''[[Documentation/UserGuide/Formatting|Formatting a document]]''': describes the different options the users have to shape a document
+
'''[[NL/Documentation/UserGuide/Formatting|Een document opmaken]]''': beschrijft de verschillende opties die gebruikers hebben om een document vorm te geven
  
'''[[Documentation/UserGuide/SearchReplace|Find & Replace]]''': Apache OpenOffice has a powerful tool to find text and/or formatting
+
'''[[NL/Documentation/UserGuide/SearchReplace|Zoeken en vervangen]]''': {{AOo}} heeft een krachtig gereedschap om tekst en/of opmaak te zoeken
  
'''[[Documentation/UserGuide/AutoCorrect|Autocorrect options]]''': An editing tool that permits to automate several substitution tasks like correcting misspelled words
+
'''[[NL/Documentation/UserGuide/AutoCorrect|Opties voor Autocorrectie]]''': Een gereedschap voor het bewerken dat het mogelijk maakt verscheidene talen voor vervangen, zoals het corrigeren van fout geschreven woorden, te automatiseren
  
'''[[Documentation/UserGuide/FileFormats|Supported file formats]]''': Apache OpenOffice can read and write a large number of file formats
+
'''[[NL/Documentation/UserGuide/FileFormats|Ondersteunde bestandsindelingen]]''': {{AOo}} kan een groot aantal bestandsindelingen lezen en er in schrijven
  
'''[[Documentation/UserGuide/Extensions|Extensions]]''': Adding more functionality to Apache OpenOffice
+
'''[[NL/Documentation/UserGuide/Extensions|Extensies]]''': Meer functionaliteit aan {{AOo}} toevoegen
  
'''[[Documentation/UserGuide/Options|General options]]''': General configuration options that affect the whole suite
+
'''[[NL/Documentation/UserGuide/Options|Algemene opties]]''': Algemene opties voor configureren die voor het gehele pakket gelden
  
'''"CookBook"''': quick tips for specific tasks
+
'''"CookBook"''': snelle tips voor specifieke taken
  
'''[[Documentation/UserGuide/Writer|Writer guide]]''': A complete guide for Writer, the word processor component. This link leads to an index
+
'''[[Documentation/UserGuide/Writer|Writer guide]]''': Een volledige handleiding voor Writer, de component voor tekstbewerken. Dit leidt naar een index
  
'''[[Documentation/UserGuide/Calc|Calc guide]]''': A complete guide for Calc, the spreadsheet component. This link leads to an index
+
'''[[Documentation/UserGuide/Calc|Calc guide]]''': Een volledige handleiding voor Calc, de component voor werkbladen. Dit leidt naar een index
  
'''[[Documentation/UserGuide/Impress|Impress guide]]''': A complete guide for Impress, the presentation component. This link leads to an index
+
'''[[Documentation/UserGuide/Impress|Impress guide]]''': Een volledige handleiding voor Impress, de component voor presentaties. Dit leidt naar een index
  
'''[[Documentation/UserGuide/Draw|Draw guide]]''': A complete guide for Draw, the vector drawing tool component. This link leads to an index
+
'''[[Documentation/UserGuide/Draw|Draw guide]]''': Een volledige handleiding voor Draw, de component voor het tekenen van vectoren. Dit leidt naar een index
  
'''[[Documentation/UserGuide/Math|Math guide]]''': A complete guide for Math, the equation editor component that you can use in other components. This link leads to an index
+
'''[[Documentation/UserGuide/Math|Math guide]]''': Een volledige handleiding voor Math, de component voor het bewerken van vergelijkingen die u in andere componenten kunt gebruiken. Dit leidt naar een index
  
'''Base guide''': A complete guide for Base, the database component. This link leads to an index
+
'''Base guide''': Een volledige handleiding voor Base, de component database. Dit leidt naar een index
  
'''[[Documentation/UserGuide/Migration_Guide|Migration Guide]]''': A guide to migrating to {{Documentation/AOO}}.
+
'''[[Documentation/UserGuide/Migration_Guide|Migration Guide]]''': Een handleiding voor het migreren naar {{AOo}}.
  
'''[[Documentation/UserGuide/Advanced|Advanced topics]]''': Regular expressions, programming macros, graphite font technology...
+
'''[[Documentation/UserGuide/Advanced|Advanced topics]]''': Reguliere uitdrukkingen, programmeren van macro's, graphite lettertypetechnologie...
  
'''[[Documentation/UserGuide/Integration|Integrating components]]''': A Chart inside your presentation? Inserting data from your bibliographic database on your text document?
+
'''[[Documentation/UserGuide/Integration|Integrating components]]''': Een diagram in uw presentatie? Gegevens uit uw bibliografische database in uw tekstdocument invoegen?
  
  
  
<small>[[Documentation/UserGuide/Status|Status Page]]: this user guide is a work in progress.</small>
+
<small>[[Documentation/UserGuide/Status|Statuspagina]]: deze handleiding is een werk in uitvoering.</small>
  
 
[[Category:Documentation]]
 
[[Category:Documentation]]
 +
[[en:Documentation/UserGuide]]
 
[[fr:FR/Documentation/AOO4_User_Guides]]
 
[[fr:FR/Documentation/AOO4_User_Guides]]

Latest revision as of 12:35, 1 November 2019

Editing.png This page is in a DRAFT stage.


Documentation note.png Deze handleiding documenteert de volgende versie van de software

Version Apache OpenOffice 4.1.2

Version Apache OpenOffice 4.1.5

Version Apache OpenOffice 4.1.6

Version Apache OpenOffice 4.1.7

Apache OpenOffice heeft verschillende componenten (Writer, Calc, Impress,Draw, Base...) die vele karakteristieken delen in hun gebruikersinterfaces. Daarom zal deze handleiding beginnen met Apache OpenOffice als geheel, en later "voorbeelden" verschaffen voor elke component.

Het is daarom belangrijk, speciaal voor nieuwe gebruikers, om de eerste hoofdstukken van deze handleiding te begrijpen vóórdat men overgaat naar de specifieke informatie voor elke component.

De handleiding zal een liberaal gebruik maken van schermafdrukken om het gebied dat besproken wordt visueel weer te geven. Omdat Apache OpenOffice beschikbaar is op meerdere besturingssystemen zouden deze schermafdrukken niet geheel overeen kunnen komen met wat de lezer in zijn kopie van Apache OpenOffice ziet.

Algemene index

Gebruikersinterface van Apache OpenOffice: een algemene beschrijving van de gebruikersinterface van Apache OpenOffice

Een document opmaken: beschrijft de verschillende opties die gebruikers hebben om een document vorm te geven

Zoeken en vervangen: Apache OpenOffice heeft een krachtig gereedschap om tekst en/of opmaak te zoeken

Opties voor Autocorrectie: Een gereedschap voor het bewerken dat het mogelijk maakt verscheidene talen voor vervangen, zoals het corrigeren van fout geschreven woorden, te automatiseren

Ondersteunde bestandsindelingen: Apache OpenOffice kan een groot aantal bestandsindelingen lezen en er in schrijven

Extensies: Meer functionaliteit aan Apache OpenOffice toevoegen

Algemene opties: Algemene opties voor configureren die voor het gehele pakket gelden

"CookBook": snelle tips voor specifieke taken

Writer guide: Een volledige handleiding voor Writer, de component voor tekstbewerken. Dit leidt naar een index

Calc guide: Een volledige handleiding voor Calc, de component voor werkbladen. Dit leidt naar een index

Impress guide: Een volledige handleiding voor Impress, de component voor presentaties. Dit leidt naar een index

Draw guide: Een volledige handleiding voor Draw, de component voor het tekenen van vectoren. Dit leidt naar een index

Math guide: Een volledige handleiding voor Math, de component voor het bewerken van vergelijkingen die u in andere componenten kunt gebruiken. Dit leidt naar een index

Base guide: Een volledige handleiding voor Base, de component database. Dit leidt naar een index

Migration Guide: Een handleiding voor het migreren naar Apache OpenOffice.

Advanced topics: Reguliere uitdrukkingen, programmeren van macro's, graphite lettertypetechnologie...

Integrating components: Een diagram in uw presentatie? Gegevens uit uw bibliografische database in uw tekstdocument invoegen?


Statuspagina: deze handleiding is een werk in uitvoering.

Personal tools
In other languages