Cellen en werkbladen automatisch opmaken

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | OOo3 User Guides‎ | Getting Started
Revision as of 16:14, 31 May 2010 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


U kunt de mogelijkheid AutoOpmaak gebruiken om snel een verzameling celopmaak op een werkblad of een geselecteerd celbereik toe te passen.

 1. Selecteer de cellen, inclusief de kolom-en rijkoppen, die u wilt opmaken.
 2. Kies Opmaak > AutoOpmaak.
 3. Een AutoOpmaak kiezen
  Klik op Meer om te selecteren welke eigenschappen (getalopmaak, lettertype, uitlijning, randen, patroon, automatisch aanpassen breedte en hoogte) moeten worden opgenomen in een AutoOpmaak. Selecteer of deselecteer de gewenste opties.
 4. Klik op OK.

Kies Beeld > Waardenmarkering van de Menubalk als u geen verandering ziet in de kleur van de celinhoud.

Definiëren van een nieuwe AutoOpmaak

U kunt een nieuwe AutoOpmaak definiëren die beschikbaar is voor alle werkbladen.

 • Maak een blad op.
 • Kies Bewerken > Alles selecteren.
 • Kies Opmaak > AutoOpmaak. De knop Toevoegen is nu actief.

Klik op Toevoegen.

 • Typ, in het vak Naam van het dialoogvenster AutoOpmaak toevoegen, een betekenisvolle naam voor de nieuwe opmaak.
 • Klik op OK om op te slaan. De nieuwe opmaak is nu beschikbaar in de lijst Opmaak in het dialoogvenster AutoOpmaak.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages