NL/Documentation/How Tos/Calc: functie WERKDAG

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:17, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


WERKDAG

Geeft een datum terug die een opgegeven aantal werkdagen verder ligt.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

WERKDAG(startdatum; dagen; feest_bereik)

geeft de datum terug die dagen werkdagen na de opgegeven datum startdatum ligt.
dagen is een getal (dat negatief mag zijn om een datum vóór startdatum te vinden).
Zaterdag en zondag worden niet geacht werkdagen te zijn. feest_bereik (optioneel) is een bereik dat datums bevat van andere dagen die geen werkdagen zijn.

Voorbeeld:

WERKDAG("05-09-2008"; 1)

geeft het serieel getal voor datum-tijd voor maandag 8 september 2008 terug. 5 september 2008 is een vrijdag.

WERKDAG("05-09-2008"; 1; D1:D2)

waarbij D1 8 sep 08 en D2 25 dec 08 bevat, geeft het serieel getal voor datum-tijd voor 9 september 2008 terug. 8 september 2008 is gespecificeerd als een feestdag.

Zie ook

Personal tools