NL/Documentation/How Tos/Calc: functie WEIBULL

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:17, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


WEIBULL

Berekent waarden voor een Weibull-verdeling.

Syntaxis:

WEIBULL(x; k; λ; modus)

De Weibull-verdeling is een doorgaande kansverdeling, met de parameters k > 0 (vorm) en λ > 0 (schaal).
Als modus 1 is, berekent WEIBULL de kansdichtheidsfunctie van de Weibull-verdeling:
Calc weibull1 equation.png
Als modus 0 is, berekent WEIBULL de cumulatieve verdelingsfunctie van de Weibull-verdeling:
Calc weibull0 equation.png

Voorbeeld:

WEIBULL(2.5; 3; 4; 1)

geeft bij benadering 0,2166, de waarde van de kansdichtheidsfunctie met k = 3 en λ = 4 op x = 2,5.

WEIBULL(2.5; 3; 4; 0)

geeft bij benadering 0,2295 terug, de waarde van de cumulatieve verdelingsfunctie met k = 3 en λ = 4 op x = 2,5.

Zie ook

Personal tools