NL/Documentation/How Tos/Calc: functie VARPA

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:17, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


VARPA

Geeft de populatie variantie terug (staat tekst en logische waarden toe).

Syntaxis:

VARPA(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten. Logische waarden en tekst mogen ook worden opgenomen.
VARPA geeft de variantie terug waar getal1 tot en met getal30 de gehele populatie zijn. Als u alleen een steekproef van de populatie heeft gebruikt u in plaats hiervan VARA.
Logische waarden worden beschouwd als 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR).
Tekstwaarden worden altijd als nul beschouwd.
Voor een populatie van N waarden is de formule voor de berekening:
Calc pop var formula.png.

Voorbeeld:

VARPA(3; 3; 7; 7)

geeft 4 terug.

VARPA(B1:B4)

waar de cellen B1, B2, B3 en B4 rood, ONWAAR, 4 en 4 bevatten geeft 4 terug, de populatie variantie van 0, 0, 4 en 4.

Problemen:

  • Calc evalueert tekstwaarden altijd als 0. De aanstaande internationale standaard ODFF staat optioneel toe dat numerieke tekst wordt geconverteerd naar de getalsvorm. Portabiliteit tussen werkbladen die zich aan ODFF conformeren, kan daarom een probleem zijn.
  • Tekst die is opgegeven als parameter weigert: VARPA("rood";1;2) geeft Fout:504 terug (issue 87855, doel OOo3.0).

Zie ook

Personal tools