NL/Documentation/How Tos/Calc: functie TYPE.FOUT

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 14:12, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


TYPE.FOUT

Geeft het getal terug dat overeenkomt met een foutwaarde.

Syntaxis:

TYPE.FOUT(verwijzing)

geeft het foutnummer terug van de cel waarnaar wordt verwezen door verwijzing, of #N/B als die cel geen fout bevat.
Merk op dat als u op een cel klikt die een fout bevat, de statusbalk een meer uitgebreide omschrijving van die fout geeft.

Voorbeeld:

TYPE.FOUT(A1)

als cel A1 de fout Fout:518 weergeeft, geeft 518 terug.

Zie ook

Personal tools