NL/Documentation/How Tos/Calc: functie TW

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:17, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


TW

Geeft de toekomstige waarde terug van een initiële som met een opeenvolgende reeks van betalingen.

Syntaxis:

TW(rente; aantperioden; betaling; huidigewaarde; type)

rente: de (vaste) rente per periode.
aantperioden: het totale aantal van betaalperioden in de termijn.
betaling: de betaling die elke periode wordt gemaakt. Als huidigewaarde wordt opgegeven, mag dit worden weggelaten (wordt dan standaard 0).
huidigewaarde: de totale betaling aan het begin van de termijn (optioneel - standaard 0). Bij een lening zou dit normaal gesproken de geleende som zijn; bij een obligatie zou dit in het algemeen 0 zijn.
type: wanneer betalingen worden verricht (optioneel - standaard 0):
0 - aan het eind van elke periode.
1 - aan het begin van elke periode (inclusief een betaling aan het einde van de termijn).


De waarde van geld is tijd-afhankelijk; bijvoorbeeld: €100 vandaag zou over een jaar €110 waarde zijn als het werd geïnvesteerd tegen een rente van 10%.
TW geeft de toekomstige waarde aan het einde van de termijn, van een totaalbetaling (huidigewaarde) aan het begin van de termijn en een betaling die elke maand wordt verricht gedurende aantperioden perioden, tegen een vaste rente, elke periode samengevoegd.
Zie Afleidingen van financiële formules voor de onderliggende formule.

Voorbeeld:

TW(5%; 3; -1000; 0; 0)

geeft 3.152,50 terug in valutaeenheden. U betaalt 1.000 aan het einde van elk jaar gedurende 3 jaren. Uitgaande van een rente van 5% verwacht u 3.152,50 te ontvangen aan het einde van de termijn.

TW(7%; 10; -1400; 10000; 0)

geeft een toekomstige waarde van -328,49 terug in valutaeenheden.

Problemen:

  • Zorg er voor dat u begrijpt hoe deze functie de rente elke periode samenvoegt. Veel financiële berekeningen maken het u mogelijk om een afzonderlijke samenvoegperiode in te stellen - werkbladen doen dat niet. Kies de toepasselijke rente.

Zie ook

Personal tools