NL/Documentation/How Tos/Calc: functie T

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 14:35, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


T

Geeft de opgegeven tekst terug, of een blanco tekenreeks als het doel geen tekst is.

Syntaxis:

T(waarde)

als waarde tekst is, wordt het teruggegeven.
als waarde een getal of een logische waarde is, wordt een lege tekst-tekenreeks "" teruggegeven.

Voorbeeld:

T("rode auto")

geeft rode auto terug.

T(123,4)

geeft een lege tekst-tekenreeks terug.

ISTEKST(T(123,4))

geeft WAAR terug.

T(NB())

geeft de fout #N/B terug. Fouten worden doorgegeven.

Zie ook

Personal tools