NL/Documentation/How Tos/Calc: functie SUBTOTAAL

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


SUBTOTAAL

Geeft SOM, GEMIDDELDE, STDEV, etc. terug, resultaten voor gefilterde gegevens.

Syntaxis:

SUBTOTAAL(functie; bereik)

bereik is het overkoepelende bereik van waaruit de cellen voor de berekening worden geselecteerd door filtering.
functie is een getal dat de functie specificeert die moet worden berekend, als volgt:
functie Functie
1 GEMIDDELDE
2 AANTAL
3 AANTALARG
4 MAX
5 MIN
6 PRODUCT
7 STDEV
8 STDEVP
9 SOM
10 VAR
11 VARP
Indien bereik andere functies van SUBTOTAAL bevat, dan worden die genegeerd om dubbele tellingen te vermijden.

Voorbeeld:

voorbeeld

U heeft een tabel in het celbereik A1:B5 waarin steden in kolom A staan en de daarbij behorende getallen in kolom B. U hebt een AutoFilter gebruikt zodat u alleen drie rijen ziet die de stad Hamburg bevatten. U wilt de som van de weergegeven getallen zien; dat betekent: alleen het subtotaal voor de gefilterde rijen.

SUBTOTAAL(9; B1:B5)

geeft het gewenste resultaat weer.


Zie ook:

GEMIDDELDE, AANTAL, AANTALARG, MAX, MIN, PRODUCT, STDEV, STDEVP, SOM, VAR, VARP,

Celbereiken filteren

Wiskundige functies

Functies - alfabetisch gesorteerd, Functies - gesorteerd per categorie

Personal tools
In other languages