NL/Documentation/How Tos/Calc: functie STIJGING

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


STIJGING

Past een rechte lijn toe op gegevens met behulp van lineaire regressie en geeft de stijging terug.

Syntaxis:

STIJGING(Ywaarden; Xwaarden)

Ywaarden en Xwaarden zijn bereiken van één enkele rij of kolom die punten specificeren in een verzameling gegevens. Ywaarden en Xwaarden moeten van dezelfde grootte zijn.
STIJGING past een rechte lijn toe door die gegevenspunten, met behulp van de lineaire regressie-methode (minste kwadraten). Het geeft dan de stijging van die lijn terug.
De vergelijking van een rechte lijn kan worden gegeven als y = a + bx. De lineaire regressie-methode berekent:
Calc linregress b.png
en
Calc linregress a.png.
b is de stijging, teruggegeven door deze functie.


Gevorderd onderwerp:
De parameters Xwaarden en Ywaarden worden altijd geëvalueerd als matrixformules.

Voorbeeld:

STIJGING(B2:B6; A2:A6)

waar de X-waarden in A2:A6 1, 2, 3, 4, 5 zijn en de Y-waarden in B2:B6 2, 4, 6, 8, 11 zijn, geeft 2,2 terug. De vergelijking van de gevonden rechte lijn ligt dicht bij y = 2x - dus de stijging is bijna (maar niet helemaal) 2.

Zie ook

Personal tools