NL/Documentation/How Tos/Calc: functie STDEVA

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


STDEVA

Geeft de steekproef standaard afwijking van de argumenten terug.

Syntaxis:

STDEVA(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten. Logische waarden en tekst mogen ook worden opgenomen.
STDEVA geeft de standaard afwijking terug waar getal1 tot en met getal30 een steekproef van de gehele populatie zijn.
Logische waarden worden beschouwd als 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR).
Tekstwaarden worden altijd als nul beschouwd.
Met N waarden in de steekproef, is de formule voor de berekening:
Calc sample stddev formula.png.

Voorbeeld:

STDEVA(2; 6; 4)

geeft 2 terug.

STDEVA(B1:B3)

waar de cellen B1, B2, B3 rood, WAAR en 2 bevatten geeft 1 terug, de standaard afwijking van 0, 1 en 2.

Problemen:

  • Calc evalueert tekstwaarden altijd als 0. De aanstaande internationale standaard ODFF staat optioneel toe dat numerieke tekst wordt geconverteerd naar de getalsvorm. Portabiliteit tussen werkbladen die zich aan ODFF conformeren, kan daarom een probleem zijn.
  • Tekst die is opgegeven als parameter weigert: STDEVA("rood";1;2) geeft Fout:504 terug (issue 87855, doel OOo3.0).

Zie ook

Personal tools