NL/Documentation/How Tos/Calc: functie SOMPRODUCT

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


SOMPRODUCT

Geeft de som van de producten van de overeenkomende matrix-elementen.

Syntaxis:

SOMPRODUCT(matrix1; matrix2; ... matrix30)

matrix1 tot en met matrix30 zijn maximaal 30 matrices of bereiken van dezelfde grootte waarvan de overeenkomende elementen moeten worden vermenigvuldigd.
SOMPRODUCT geeft Calc sumproduct equation.png voor de i elementen in de matrices terug.
U kunt SOMPRODUCT gebruiken om het scalaire product van twee vectoren te berekenen.


Gevorderd onderwerp:
SOMPRODUCT evalueert elke parameter matrix1 tot en met matrix30 als een matrixformule, maar behoeft niet te worden ingevoerd als een matrixformule. Met andere woorden: het kan worden ingevoerd met de Enter-toets, in plaats van met Ctrl-Shift-Enter. Zie het voorbeeld hieronder.
SOMPRODUCT kan ook worden gebruikt om cellen bij elkaar op te tellen die voldoen aan een gespecificeerde voorwaarde - zie Optellen en tellen met voorwaarden en het voorbeeld hieronder.

Voorbeeld:

SOMPRODUCT(A1:B2; F1:G2)

geeft terug A1*F1 + B1*G1 + A2*F2 + B2*G2.
Gevorderd onderwerp:

SOMPRODUCT(ABS(A1:A6))

indien 'normaal' ingevoerd (niet als een matrixformule), geeft het de som van de absolute waarden in de cellen A1:A6 terug. SOMPRODUCT forceert ABS(A1:A6) om te worden geëvalueerd als een matrixformule.

SOMPRODUCT(A1:A6="rood"; B1:B6="groot"; C1:C6)

geeft de som van de cellen in C1:C6 waarvan de overeenkomende items in kolom A rood zijn en in kolom B groot zijn. Dit is niet overdraagbaar naar Excel, omdat Excel logische waarden negeert.

SOMPRODUCT((A1:A6="rood") * (B1:B6="groot") * C1:C6)

een versie van SOMPRODUCT(A1:A6="rood"; B1:B6="groot"; C1:C6) die wel overdraagbaar is naar Excel, omdat de logische waarden zijn geconverteerd naar getallen tijdens de vermenigvuldiging.

Zie ook:

SOM, SOM.ALS, KWADRATENSOM, SOM.X2MINY2, SOM.X2PLUSY2, SOM.XMINY.2

Optellen en tellen met voorwaarden

Hoe matrices te gebruiken in Calc

Matrixfuncties

Functies - alfabetisch gesorteerd, Functies - gesorteerd per categorie

Problemen:

  • In Excel negeert SOMPRODUCT logische waarden (dat betekent: ze worden als 0 behandeld). In Calc is WAAR 1 en ONWAAR is 0.
Personal tools