Functie RENTEPERCENTAGE

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 11:41, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchRENTEPERCENTAGE

Geeft de equivalente jaarlijkse rentekoers voor een investering die werd gekocht voor één prijs en verkocht voor een andere.

Syntaxis:

RENTEPERCENTAGE(afrekeningsdatum; vervaldatum; aankoopwaarde; eindwaarde; basis)

afrekeningsdatum: de datum waarop het item werd gekocht.
vervaldatum: de datum waarop het item werd verkocht.
aankoopwaarde: het voor het item betaalde bedrag.
eindwaarde: het voor het item ontvangen bedrag.
basis: wordt gekozen uit een lijst met opties en geeft aan hoe het jaar moet worden berekend. Wordt standaard 1 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Exacte aantal dagen in maanden, exacte aantal dagen in het jaar
2 - Exacte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Exacte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen
De teruggegeven equivalente rentekoers is de (niet-samengevoegde) rentekoers die zou moeten worden betaald voor een investering van aankoopwaarde om het eindwaarde te laten worden op de vervaldatum. Deze functie kan handig zijn bij korte termijn nul-coupon obligaties.
De gebruikte formule is:
( (eindwaarde - aankoopwaarde)/aankoopbedrag ) * (dagen_in_jaar/verschil_dagen)
waar verschil_dagen het aantal dagen is tussen afrekeningsdatum en vervaldatum, en dagen_in_jaar het aantal dagen in een jaar is, beide berekend overeenkomstig het kalendersysteem basis.
Omdat de formule geen rekening houdt met samenvoegen, is deze functie zeer betrouwbaar voor perioden van minder dan een jaar. Zie Afleidingen van financiële formules voor een overzicht van de formule.

Voorbeeld:

RENTEPERCENTAGE("02-02-2009"; "03-12-2009"; 1000; 1080; 0)

geeft bij benadering 0,096 terug, of 9,6%.

Problemen:

  • Calc en Excel zijn het oneens over het aantal dagen in een jaar met basis 1. Het is niet helder welke theoretisch juist is. Calc gebruikt het aantal dagen in het jaar dat de aankoopdatum bevat. Zie Issue 93527 .Zie ook

Personal tools