NL/Documentation/How Tos/Calc: functie POISSON

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


POISSON

Berekent waarden voor een Poisson-verdeling.

Syntaxis:

POISSON(x; λ; modus)

De Poisson-verdeling is een discrete kansverdelingen geeft de waarschijnlijkheid dat x gebeurtenissen gebeuren in een bepaalde tijd, waarbij de gebeurtenissen onafhankelijk gebeuren, en waar gemiddeld λ gebeurtenissen worden verwacht. x zou >=0 moeten zijn en λ zou >0 moeten zijn. x zou een geheel getal moeten zijn.
Als modus 0 is, berekent POISSON de kansdichtheidsfunctie van de Poisson-verdeling:
Calc poisson0 equation.png
Als modus 1 is, berekent POISSON de cumulatieve verdelingsfunctie van de Poisson-verdeling:
Calc poisson1 equation.png

Voorbeeld:

POISSON(8; 9; 0)

geeft bij benadering 0,1317 terug, de waarschijnlijkheid dat exact 8 gebeurtenissen gebeuren in een tijdsperiode waarin u 9 gebeurtenissen verwacht.

POISSON(8; 9; 1)

geeft bij benadering 0,4556 terug, de kans dat maximaal 8 (inclusief) gebeurtenissen gebeuren in een tijdsperiode waarin u 9 gebeurtenissen verwacht.

Zie ook

Personal tools