NL/Documentation/How Tos/Calc: functie PEARSON

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


PEARSON

Geeft de Pearson correlatiecoëfficiënt van twee verzamelingen met gegevens terug.

Syntaxis:

PEARSON(x; y)

waar x en y bereiken of matrices zijn die de twee gegevensverzamelingen bevatten.
Alle tekst of lege items worden genegeerd.
PEARSON berekent:
Calc pearson equation.png
waar Calc xymean.png de gemiddelden zijn van x,y.
Gevorderd onderwerp:
De parameters x en y worden altijd geëvalueerd als * matrixformules.

Voorbeeld:

PEARSON(A1:A30; B1:B30)

geeft de Pearson correlatiecoëfficiënt van de twee verzamelingen met gegevens in A1:A30 en B1:B30 terug.

Problemen:

  • PEARSON is identiek aan CORRELATIE.

Zie ook

Personal tools