Functie NHW2

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 10:43, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchNHW2

Geeft de netto huidige waarde terug van een investering met onregelmatige contante betalingen.

Syntaxis:

NHW2(rente; betalingen; datums)

rente is de jaarlijkse rentekoers.
betalingen is een bereik of matrix die de verrichte betalingen bevat, positief indien aan u betaald, negatief als u betaald heeft.
datums is een bereik of matrix die de datums bevat waarop de betalingen werden verricht.
NHW2 berekent een huidige netto waarde op de eerste opgegeven datum (datum0), met behulp van de formule:
Calc xnpv equation.png
waarbij betaaldi de ie betaling is en datumi de ie datum, i beginnend met 0.
De berekening gaat uit van 365 dagen in een jaar, zelfs in een schrikkeljaar.

Voorbeeld:

NHW2(5%; B2:B4; C2:C4)

waar B2:B4 bevat -1000, 500, 550 en C2:C4 de datums 01-01-2008, 01-01-2009 en 01-07-2009 bevat, geeft bij benadering -12,65 terug. Indien u een investering kocht voor 1000 op 01-01-2008 die 500 betaalde op 01-01-2009 en 550 op 01-07-2009 zou u een klein verlies leiden, vergeleken met een investering tegen een rentekoers van 5%.

NHW2(5%; B2:B4; C2:C4)

waar B2:B4 bevat 0, 500, 550 en C2:C4 de datums 01-01-2008, 01-01-2009 en 01-07-2009 bevat, geeft bij benadering 987,35 terug, de huidige netto waarde op 01-01-2008 van een investering die 500 betaalde op 01-01-2009 en 550 op 01-07-2009, met een rentekoers van 5%.

Problemen:

  • De berekening is gebaseerd op een jaar van 365 dagen, zelfs in een schrikkeljaar, het gebruiken van echte dagen geeft dus verschillen. Er zijn andere manieren om de huidige netto waarde te berekenen.

Zie ook

Personal tools