NL/Documentation/How Tos/Calc: functie NHW

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 10:31, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NHW

Geeft de netto huidige waarde terug van een investering met regelmatige contante betalingen.

Syntaxis:

NHW(kortingskoers; betaling1; betaling2; ... betaling30)

betaling1 tot en met betaling30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten, die betalingen vertegenwoordigen die zijn gemaakt aan het einde van een reeks perioden met een vaste lengte. De betalingen kunnen zowel positief als negatief zijn, voor inkomsten en uitgaven.
kortingskoers is de kortingskoers (uitgedrukt als een fractie van 1) waarvan u overweegt dat die van toepassing is op één enkele periode. Aangenomen wordt dat hij constant is voor alle perioden.
NHW berekent de netto huidige waarde met behulp van de formule:
Calc npv equation.png

Voorbeeld:

NHW(8,75%; 1000; 2000; 3000)

waar de kortingskoers 8,75% de veronderstelde competitieve teruggave over één jaar, en 1000 moet worden betaald aan het einde van jaar 1, 2000 aan het einde van jaar 2 en 3000 aan het einde van jaar 3, geeft 4943,21 terug als valuta.

NHW(0,0875; A1:A3)

waar de cellen A1:A3 1000, 2000 en 3000 bevatten, geeft eveneens 4943,21.

Problemen:

  • Van de gekozen kortingskoers wordt aangenomen dat die elke periode wordt samengevoegd. Indien de periode, zeg maar, één maand is, en u wilt rekenen met behulp van een bekende competitieve teruggave over één jaar, kunt u een kortingskoers kiezen van een twaalfde van de competitieve teruggave - maar weet dat dit niet absoluut accuraat is. Er is nog geen eenvoudige formule.

Zie ook

Personal tools