NL/Documentation/How Tos/Calc: functie MEETK.GEM

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 15:24, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


MEETK.GEM

Geeft het meetkundige gemiddelde van de argumenten terug.

Syntaxis:

MEETK.GEM(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten. Getallen mogen geen nul zijn.
Het meetkundig gemiddelde van a1, a2, … an wordt gedefinieerd als (a1 . a2. … . an)1/n.

Voorbeeld:

MEETK.GEM(1; 2; 4)

geeft 2 terug, berekent als (1 * 2 * 4)1/3.

Problemen:

  • Calc neemt aan dat logische waarden 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR) zijn. Excel negeert logische waarden.

Zie ook

Personal tools