NL/Documentation/How Tos/Calc: functie MEETK.GEM

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


MEETK.GEM

Geeft het meetkundige gemiddelde van de argumenten terug.

Syntaxis:

MEETK.GEM(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten. Getallen mogen geen nul zijn.
Het meetkundig gemiddelde van a1, a2, ... an wordt gedefinieerd als (a1 . a2. ... . an)1/n.

Voorbeeld:

MEETK.GEM(1; 2; 4)

geeft 2 terug, berekent als (1 * 2 * 4)1/3.

Problemen:

  • Calc neemt aan dat logische waarden 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR) zijn. Excel negeert logische waarden.

Zie ook

Personal tools