NL/Documentation/How Tos/Calc: functie JAAR.DEEL

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


JAAR.DEEL

Geeft het aantal jaren, inclusief het fractie-gedeelte, tussen twee datums terug.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntax:

JAAR.DEEL(startdatum; einddatum; basis)

geeft het aantal jaren terug tussen de startdatum en de einddatum; basis is een geheel getal dat het systeem specificeert van hoeveel dagen er in een maand of jaar zitten, en wel als volgt:
basis systeem van dagen tellen
0 US (NASD)-systeem. 30 dagen/maand, 360 dagen/jaar (30/360)
1 echt/echt
2 echt/360
3 echt/365
4 Europees 30/360

Voorbeeld:

JAAR.DEEL("01-01-2007";"01-07-2009";0)

geeft 2,5 terug.

JAAR.DEEL("01-01-2008";"01-07-2008";3)

geeft 0,498630136986 terug.

Problemen:

  • Excel en Calc produceren beide lichte foute resultaten onder bepaalde omstandigheden.

Zie ook

Personal tools