NL/Documentation/How Tos/Calc: functie ISVERWIJZING

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 13:16, 30 November 2009 by Ccornell (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


ISVERWIJZING

Test of het argument een verwijzing is naar een cel of celbereik.

Syntaxis:

ISVERWIJZING(waarde)

Geeft WAAR terug als waarde een verwijzing naar een cel of celbereik is en anders ONWAAR.

Voorbeeld:

ISVERWIJZING(C5)

geeft WAAR terug, omdat C5 verwijst naar een cel.

ISVERWIJZING(A1:B3)

geeft WAAR terug, omdat A1:B3 verwijst naar een celbereik.

ISVERWIJZING("A5")

geeft ONWAAR terug, omdat "A5" tekst is, geen verwijzing naar een cel.

ISVERWIJZING(NA())

geeft ONWAAR terug, omdat NB() een fout is, geen verwijzing naar een cel.

ISVERWIJZING(A9999999)

geeft ONWAAR terug, omdat cell A9999999 niet bestaat.

ISVERWIJZING(bereik1)

waar bereik1 het benoemde bereik A1:B3 is, geeft WAAR terug.

ISVERWIJZING(bereik2)

waar bereik2 niet is gedefinieerd, geeft de fout #NAAM? terug.

ISVERWIJZING(INDIRECT(C1))

waar cel C1 de tekst "D1" bevat, geeft WAAR terug, omdat INDIRECT een verwijzing teruggeeft.

Problemen:

  • De ODFF standaard is niet helder over wat ISVERWIJZING zou moeten teruggeven als een niet gedefinieerd bereik wordt gepresenteerd.

Zie ook

Personal tools