NL/Documentation/How Tos/Calc: functie ISPMT

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 12:09, 12 September 2022 by DiGro (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


ISPMT

Geeft de betaalde rente terug voor een periode voor een lening met een vaste rente.

Syntaxis:

ISPMT(rente; periode; aantperioden; principieel)

rente: de rentekoers per periode.
periode: de periode waarvoor rente moet worden berekend.
aantperioden: het totale aantal betaalperioden in de termijn.
principieel: de initiële geleende som.


ISPMT gaat uit van een lening met een vaste rente, waar u hetzelfde bedrag terugbetaalt aan het begin van elke periode, en rente betaalt over de uitstaande balans aan het einde van elke periode. De rente die u betaalt is afhankelijk van de overblijvende uitstaande balans in elke periode, en zal, met de tijd, minder worden. ISPMT geeft die rente terug.
Het kapitaal dat u elke periode terugbetaalt wordt gegeven door principieel/aantperioden.
Dit is niet hetzelfde als IBET, waar de totale som die u elke periode betaalt (rente plus kapitaal) constant is.

Voorbeeld:

ISPMT(5%; 1; 4; 12000)

geeft -450 terug. U neemt een lening van 4 jaar van 12000 valutaeenheden met een jaarlijkse rentekoers van 5%, en betaalt jaarlijks. Op de dag dat u de lening neemt, betaalt u het kapitaal 12000/4 = 3000 terug, wat een uitstaande kapitaalbalans van 12000 - 3000 = 9000 oplevert. Aan het einde van de 1e periode moet u rente betalen, dat is 9000 * 5% = 450. Het teken is negatief, omdat u de rente moet betalen.

ISPMT(5%; 2; 4; 12000)

geeft -300 terug. U neemt een lening van 4 jaar van 12000 valutaeenheden met een jaarlijkse rentekoers van 5%, en betaalt jaarlijks. Aan het begin van de tweede periode, betaald u de verschuldigde 450 zoals hierboven, en u betaalt ook tweede kapitaal van 3000 terug, dat laat een uitstaande kapitaalbalans van 9000 - 3000 = 6000. Aan het einde van de 2e periode moet u rente betalen, dat is 6000 * 5% = 300. Het teken is negatief, omdat u de rente moet betalen.

ISPMT(5%; 3; 4; 12000)

geeft -150 terug. U neemt een lening van 4 jaar van 12000 valutaeenheden met een jaarlijkse rentekoers van 5%, en betaalt jaarlijks. Aan het begin van de derde periode betaalt u de verschuldigde 300 rente zoals hierboven, en u betaalt ook een derde kapitaal van 3000 terug, dat laat een uitstaande kapitaalbalans van 6000 - 3000 = 3000. Aan het einde van de 3e periode moet u rente betalen, dat is 3000 * 5% = 150. Het teken is negatief, omdat u de rente moet betalen.

ISPMT(5%; 4; 4; 12000)

geeft 0 terug. U neemt een lening van 4 jaar van 12000 valutaeenheden met een jaarlijkse rentekoers van 5%, en betaalt jaarlijks. Aan het begin van de vierde periode, betaalt u de verschuldigde 150 rente zoals hierboven, en u betaalt ook het vierde kapitaal van 3000 terug, dat laat een uitstaande kapitaalbalans van 3000 - 3000 = 0. Er behoeft dus geen rente te worden betaald over de vierde periode.

Problemen:

  • ISPMT is geïmplementeerd door Excel, waarschijnlijk omdat de functie beschikbaar was in Lotus 1-2-3. Het is absoluut niet zeker of een echte lening ook op deze manier werkt.

Zie ook

Personal tools