NL/Documentation/How Tos/Calc: functie ISLOGISCH

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 16:34, 26 April 2009 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


ISLOGISCH

Test of een cel een logische waarde bevat, WAAR of ONWAAR.

Syntaisx:

ISLOGISCH(waarde)

Geeft WAAR terug als waarde óf WAAR óf ONWAAR is en anders ONWAAR.

Voorbeeld:

ISLOGISCH(D5)

waar D5 ONWAAR bevat, geeft WAAR terug, omdat D5 een logische waarde bevat.

ISLOGISCH(123)

geeft ONWAAR terug, omdat 123 een getal is, geen logische waarde.

Problemen:

  • Een logische waarde in Calc is eenvoudigweg een getal met een Booleaanse opmaak, niet een afzonderlijk type zoals in Excel. Enkele niet compatibele resultaten worden besproken in Issue 84266.

Zie ook

Personal tools