NL/Documentation/How Tos/Calc: functie IS.EVEN

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 12:01, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


IS.EVEN

Geeft WAAR terug als de waarde een even geheel getal is, of ONWAAR als de waarde oneven is.

Syntaxis:

IS.EVEN(waarde)

waarde is de waarde die gecontroleerd moet worden.
Als waarde geen geheel getal is worden alle cijfers achter de komma genegeerd. Het teken van waarde wordt ook genegeerd.

Voorbeeld:

IS.EVEN(48)

geeft WAAR terug.

IS.EVEN(33)

geeft ONWAAR terug.

IS.EVEN(0)

geeft WAAR terug

IS.EVEN(3,999)

geeft ONWAAR terug. Negeren van de cijfers achter de komma levert 3 op, dat niet EVEN is.

IS.EVEN(-2,1)

geeft WAAR terug. Negeren van het teken en de cijfers achter de komma levert 2 op, dat EVEN is.

Problemen:

IS.EVEN en IS.ONEVEN worden vermeld in de categorie Wiskundig van de Help van Calc (OOo2.3). Hoewel zij duidelijk hetzelfde zijn als andere functies met IS voor wat betreft het teruggeven van informatie, en derhalve behoren in de categorie Informatie; worden zij ook in de categorie Wiskundig weergegeven omdat zij daar zijn vermeld in de Functie-assistent.


Zie ook

Personal tools