Functie IR.SCHEMA

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 10:42, 28 January 2024 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchIR.SCHEMA

Berekent de interne koers van de teruggave van een reeks onregelmatige contante betalingen.

Syntaxis:

IR.SCHEMA(betalingen; datums; schatting)

betalingen is een bereik dat de betalingen bevat die werden verricht of werden ontvangen, met onregelmatige intervallen.
datums is een bereik dat de datums bevat waarp de betalingen werden verricht of ontvangen.
schatting (optioneel, standaard is 10%) is een eerste schatting van de koers.


IR.SCHEMA gaat over de waarden om de teruggavekoers te zoeken die een nulwaarde geeft voor de huidige nettowaarde van de geldstromen. Ten minste één van de geldstromen moet negatief zijn en ten minste één positief - om een huidige netto waarde van nul te kunnen krijgen. De teruggavekoers is per jaar, en er wordt aangenomen dat de rente jaarlijks wordt samengevoegd, waarbij er van wordt uit gegaan dat een jaar 365 dagen heeft. De opgeloste vergelijking is specifiek:
Calc xirr equation.png
De volgorde waarin de betalingen/datums zijn vermeld is niet belangrijk, met uitzondering van het feit dat de eerste betaling ook de eerste datum moet hebben.

Voorbeeld:

IR.SCHEMA(A1:A4; B1:B4)

waar A1:A4 bevat -2750, 1000, 2000 en B1:B4 de datums "05-02-2008", "05-07-2008", "05-01-2009" bevat geeft bij benadering 0,124, of 12,4% terug. De eenmaal in B1:B4 ingevoerde datums zullen worden weergegeven als in de huidige locale is ingesteld.

Problemen:

  • Deze functie accepteert momenteel geen matrices.

Zie ook

Personal tools